• MyDVV

Gebouwen

Verzekering machinebreuk tegen schade aan uw machines

Machinebreuk

Uw machines zijn verzekerd wanneer uw brandverzekering niet tussenkomt

Voor veel omstandigheden: in werking, tijdens revisie of verplaatsing, …

Vergoeding volgens de nieuwvervangingswaarde

Wat is Machinebreuk?

Als uw productiemachine uitvalt, dan zijn de financiële gevolgen dubbel. Uw productieverlies kost geld maar ook de vervanging of herstelling betekent een financiële tegenvaller. De klassieke brandverzekering volstaat niet altijd om alle kosten te compenseren. Met de verzekering Machinebreuk heeft u een veilige oplossing. Niet alleen krijgt u een heel ruime dekking maar door het voordeel van de nieuwvervangingswaarde zijn de kosten voor nieuwe apparaten en andere productiemiddelen volledig gedekt.

Uw DVV-consulent adviseert u graag op maat voor de verzekering Machinebreuk

4 redenen om voor de verzekering Machinebreuk te kiezen

Voor uw volledige productiepark
Alle machines kunt u in de verzekering laten opnemen.

Keuzevrijheid
U beslist steeds zelf welke machines u wel of niet verzekert. 

Inclusief herstelkosten

Persoonlijk advies
U krijgt een voorstel van uw DVV-consulent, afgestemd op uw wensen en behoeften.

Verzekering Machinebreuk: voor wat en wanneer wordt er schade vergoed?

Voor uw volledige productiepark
Niet enkel grote en dure machines zijn beter verzekerd, ook kleinere maar onmisbare machines horen thuis in deze polis. 

Schade op elk moment

 • Machines die in gebruik zijn of buiten gebruik zijn
 • Tijdens het onderhoud, de revisie, herstelling, verplaatsing of het (de)monteren

Schade door uiteenlopende oorzaken

 • Warmlopen, vastlopen door wrijving, toevallig ontbreken van smering of vloeistof, waterslag en oververhitting
 • Falen van een aangekoppelde machine, van een beveiligings- of regeltoestel
 • Trillen, ontregelen, slecht uitlijnen, loskomen van delen, abnormale spanning, materiaalmoeheid, doorslaan of te grote snelheid, middelpuntvliedende kracht
 • Fouten of gebreken van het materiaal, de constructie of montage
 • Bij vallen, stoten, botsen of indringen van een vreemd substantie
 • Onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid, vandalisme of kwaad opzet
 • Inwerken van elektrische stroom
 • Door wind, storm, vorst en kruien van ijs

Vergoeding van de nieuwvervangingswaarde
Met de verzekering Machinebreuk vermijdt u zo extra investeringskosten. Ook de herstelkosten zijn verzekerd. 

Optionele uitbreidingen volgens uw specifieke behoeften

U kunt de basiswaarborgen uitbreiden, onder meer met aanvullende waarborgen en opties voor diefstal en brand, schade aan voetstukken en funderingen, de afbraak- en heropbouwkosten en voor het inschakelen van buitenlandse technici. 

Verder heeft DVV specifieke formules voor andere machines:

 • voor immateriële schade door o.a. een cyberaanval, hacking,… is Digi Cover de ideale oplossing.
 • voor schade aan uw hardware en software, bv. tablet en laptop, komt DVV tussen via de verzekering @rtronic

Hebt u nog vragen? Lees de commerciële fiche Machinebreuk.

Uitsluitingen en beperkingen

Schade door brand of ontploffing valt onder de brandverzekering. Dat is ook zo voor rechtstreekse blikseminslag. Schade door diefstal of poging tot diefstal valt niet onder de basiswaarborgen. Schade door het niet-tijdig in werking treden van een automatische blusinstallatie of het wegvloeien eruit is uitgesloten. Uw DVV-consulent informeert u graag over alle uitsluitingen. 

Goed om te weten
De duur van de technische verzekering Machinebreuk wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (franchises, gedekte goederen, limieten van de dekking, algemene voorwaarden enz.) op vraag bij uw DVV consulent of raadpleeg:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

Machinebreuk is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Onze dienst voor klachtenbeheer  en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen.

Goed om te weten

De duur van de technische verzekering Machinebreuk wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (franchises, gedekte goederen, limieten van de dekking, algemene voorwaarden enz.) op vraag bij uw DVV consulent of raadpleeg:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

Onze dienst voor klachtenbeheer en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen.

 

Nog vragen?

Onze consulenten zijn er voor u. Om alles voor u te regelen bij een schadegeval, voor advies of informatie op uw maat.

Machinebreuk is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent