• Blog
  • Contact
  • Wie zijn wij ?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Pensioen en bescherming

9 beleggingsfondsen voor tak 23

Je pensioenpremies dynamisch belegd volgens ESG-criteria

Via een Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) of een Individuele Pensioentoezegging (IPT) kan jij of je eventuele vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen. De premie kan daarbij geïnvesteerd worden in een tak21-beleggingsverzekering met gewaarborgde rente en in tak-23 beleggingsfondsen met een potentieel hoger rendement. De waarde van deze fondsen evolueert op basis van de schommelingen op de financiële markten. Er is geen garantie voor het kapitaal of het rendement.

ESG-kenmerken

De fondsen waaruit je in het tak 23-luik kan kiezen, houden allemaal rekening met strikte ESG-criteria (milieu, maatschappij en goed bestuur):

  • milieu: klimaatverandering en de gevolgen ervan voor de natuur, verlies van biodiversiteit, vervuiling, (zee)waterkwaliteit…
  • maatschappij: gezondheid, mensenrechten, gendergelijkheid, beloningsbeleid, arbeidsomstandigheden en arbeidsrecht…
  • goed bestuur: bestuurspraktijken binnen de onderneming, relaties met het personeel en bezoldiging, naleving van fiscale verplichtingen…
Die criteria zijn niet alleen een must voor onze samenleving en onze gezamenlijke toekomst, maar kunnen op termijn ook interessant zijn voor je financieel rendement. 
 
 

Flexibel en op maat

Het beschikbare fondsengamma biedt verschillende soorten fondsen waaruit je, eventueel samen met je vennootschap, er een of meerdere kan kiezen op basis van je wensen en risicovoorkeur. In combinatie met het tak21-luik kan je zo een portefeuille samenstellen met een voor jou gepaste risico/rendementsverhouding. Je kan bovendien je keuze in de loop van het contract aanpassen.

Overzicht van de 9 beschikbare fondsen

Gemengde fondsen met laag risico (Low)

Gemengde fondsen met matig risico (Medium) 

Gemengde fondsen met hoog risico (High) 

Aandelenfondsen

Cashfonds

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst en vormen evenmin een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Raadpleeg de beheersreglement en voor IPT en POZ.

Meer info

Maak een afspraak met DVV-consulent voor meer informatie.

Een klacht?

Onze dienst klachtenbehandeling en de ombudsman staan voor je klaar. Hoe een klacht indienen?

Dit wil je ook weten

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent