• MyDVV

Personen

Uw bescherming op maat voor privé– en beroepsongevallen

Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen

Zowel privé- als beroepsongevallen gedekt

Vrije beroepen en eenmanszaken

Wachttijd naar keuze

Als zelfstandige of vrij beroep bent u financieel extra kwetsbaar

Moet u na een ongeval worden opgenomen in het ziekenhuis, revalideren of wordt u arbeidsongeschikt? Zonder verzekering betaalt u zélf alle bijkomende medische kosten en krijgt u slechts een bescheiden vervangend inkomen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging (behandeld door de mutualiteit). Extra uitgaven en minder inkomsten: dat is voor u als zelfstandige niet vanzelfsprekend. Daarom heeft DVV verzekeringen specifiek voor uw beroepssituatie de Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen.

3 redenen om voor een Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen te kiezen

Dubbele financiële zekerheid
Een vergoeding voor de extra medische kosten en voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.

Extra gemoedsrust in geval van  tijdelijk arbeidsongeschiktheid
U krijgt een vervangend inkomen  vanaf de uitkeringsdatum van uw keuze: 1ste, 16de of 31ste dag na het ongeval.  

Snelle tussenkomst
DVV waarborgt een stipte uitbetaling en persoonlijke service.

Uitgebreide vergoeding voor medische kosten

De kosten die uw ziekenfonds niet vergoedt, neemt DVV door  de Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen automatisch op zich. Alle medische dienstverleningen en behandelingen na een ongeval zijn inbegrepen zoals medische transporten, orthopedie, protheses, hersteltherapie, ... Uiteraard zijn alle bijkomende kosten van uw ziekenhuisopname (inclusief remgelden) meeverzekerd. 

Vergoeding bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid

Kunt u door een ongeval uw professionele activiteit tijdelijk of definitief niet meer uitvoeren? Dan ontvangt u een vervangend inkomen tijdens uw tijdelijke of blijvende invaliditeit. De hoogte ervan is maatwerk. Ze hangt af van de graad van arbeidsongeschiktheid, uw activiteit en de start van uitkering die u gekozen hebt: vanaf de 1ste, 16de of 31ste dag na het ongeval.

Bij blijvende invaliditeit krijgt u van de verzekering een aanvullende kapitaaluitkering in functie van de procent van invaliditeit.

Uw DVV-consulent informeert u graag over deze waarborgen.

Uw nabestaanden financieel beschermd

Overlijdt u onmiddellijk of binnen de drie jaar aan de gevolgen van een ongeval? Dan keert de Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen een kapitaal uit aan uw begunstigden. 

Verlaag uw premie met de flexibele vrijstelling

De premie voor medische kosten en blijvende invaliditeit hangt af van de wachttijd die u hebt gekozen.

Hebt u nog vragen? Lees de commerciële fiche Persoonlijke verzekering.

Uitsluitingen en beperkingen

U kunt geen beroep doen op de verzekering als het ongeval gebeurde bij dronkenschap, door een weddenschap, zware fout, opzet, zelfdoding, natuurramp of winstgevende sportbeoefening. De meeste gevechtssporten, alpinisme, zweefvliegen en andere risicosporten zijn verzekerbaar mits betaling van een extra premie. Bij tijdelijke invaliditeit is de dagvergoeding ten hoogste 0,3% van de som van de verzekerde kapitalen overlijden en blijvende invaliditeit.

De verzekering geldt voor u persoonlijk. Voor uw gezin neemt u het best de verzekering Family Protect

Goed te weten
De lichamelijke ongevallen verzekering Persoonlijke verzekering - Lichamelijke ongevallen sluit u af voor 1 jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
Raadpleeg de voorwaarden van de verzekering (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking enz.) bij uw DVV consulent of hieronder.

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

Persoonlijke verzekering - Lichamelijke ongevallen is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037. 

Onze dienst voor klachtenbeheer en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen.

 

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent