• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Kredieten

Verzekering voor schade op je bouwwerf

Verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s

Je bouwproject goed verzekerd

Als je bouwt of renoveert, kan er al eens iets verkeerd gaan op de werf. Maar dankzij de verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s van DVV verzekeringen vermijd je dan een langdurige juridische strijd tussen jou als bouwheer, de architect en (onder)aannemers. Omdat de verzekering tussen komt (los van wie in fout is), kunnen de werken gewoon verdergaan.

Verzekering voor al je bouwwerken
De hoofdwaarborg van de verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s is de zogenaamde zaakschade. Dat betekent dat al je nieuwbouw- of renovatiewerken verzekerd zijn. Zowel de ruwbouw als de afwerking. Alle schade door bijvoorbeeld de volgende oorzaken wordt gedekt:

 • storm, blikseminslag, overstroming, grondverschuiving
 • brand, ontploffing
 • onvoorzichtigheid of onhandigheid van de verzekerden
 • diefstal met inbraak, poging tot diefstal, vandalisme

De verzekering vergoedt de schade, zonder dat eerst moet uitgezocht worden wie aansprakelijk is voor het schadegeval.

Aanvullende waarborgen

Wil je nog meer bescherming voor je bouwproject? Dan kan je kiezen voor extra waarborgen:

 • extracontractuele aansprakelijkheid: deze waarborg verzekert schade door onzorgvuldigheid van de aannemer. Bijvoorbeeld omdat hij gevaarlijke voorwerpen onbewaakt achterlaat of als hij bij het verlaten van de werf tegen een ladder rijdt die op een auto valt.
 • burenhinder: deze waarborg dekt schade aan derden zonder dat er sprake is van een fout (volgens art. 544 van het Burgerlijk wetboek). Denk bijvoorbeeld aan scheuren in de muren van de woning naast je omdat op je perceel het grondwater verlaagd wordt.
 • schade aan bestaande goederen van de bouwheer: deze waarborg is interessant bij renovaties om de schade aan de delen van het gebouw waar niet gewerkt wordt te verzekeren. 

Ben ik gedekt eens de werken klaar zijn?

De verzekering Alle bouwplaatsrisico's dek je tijdens de volledige duur van de werken en tot twee jaar na het einde ervan. Je bent gedekt voor de eventuele kleine gebreken die tijdens de werken ontstaan aan het licht komen gedurende de onderhoudsperiode.

Voor zware schade die de stabiliteit, de waterdichtheid en de soliditeit van de gesloten ruwbouw in het gedrang brengt, bestaat er een andere dekking. De verzekering Tienjarige BA dekt voor die zware schade alle aannemers die op je bouwplaats aan het werk zijn door één enkele polis. Met de verzekering Tienjarige BA van DVV ben je verzekerd tot tien jaar na de oplevering van de werken.

Voor meer info, contacteer je consulent

Wie kan de verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s afsluiten?           
In principe kan iedereen die bij de werf betrokken is de polis Alle Bouwplaatsrisico’s afsluiten. Meestal is het de bouwheer of de hoofdaannemer die zo’n verzekering afsluit.
Ben ik als bouwheer verplicht om een verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s af te sluiten?

Deze verzekering is niet verplicht. Maar in de praktijk gebeurt het altijd maar vaker dat aannemers weigeren aan een werf te beginnen zolang je als bouwheer geen polis Alle Bouwplaatsrisico’s hebt afgesloten. Bovendien is zo’n polis de oplossing als je tijdverlies wil vermijden omdat er bij schade eerst moet worden vastgesteld wie aansprakelijk is. Met de verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s zijn alle partijen op de werf verzekerd en is alle schade gedekt.

Is een verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s ook mogelijk bij verbouwing of renovatie? 
Ja, zo’n verzekering kan zowel bij nieuwbouw als bij grote renovatieprojecten. 

Uitsluitingen en beperkingen

 • Niet gedekt zijn onder meer voorzienbare schade, schade door het niet-naleven van de regels van de kunst of van de veiligheidsvoorschriften en milieuschade.
 • Je kan enkel intekenen op de verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s als de werken nog niet gestart zijn.

Franchise

 • De verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s wordt afgesloten voor 1 jaar en stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar, behalve wanneer een partij ze opzegt ten minste drie maanden voor de lopende periode verstrijkt. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.  Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk hier: 
 • Kennisname van deze documenten is verplicht vóór je het contract ondertekent.
 • De verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.
 • De verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s wordt afgesloten voor 1 jaar en stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar, behalve wanneer een partij ze opzegt ten minste drie maanden voor de lopende periode verstrijkt. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk hier: 
 • Kennisname van deze documenten is verplicht vóór je het contract ondertekent.

Oef, een mens!

Bij DVV gaat het in de eerste plaats om mensen! Dat betekent dat je DVV-kredietmakelaar je dossier persoonlijk en snel zal beheren. Op belangrijke momenten kan je dus rekenen op de hulp van een echte mens. Een hele geruststelling!

De verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil je ook weten

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent