• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij ?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Aansprakelijkheid

Starten als zelfstandige in bijberoep

Zelfstandige in bijberoep: een booming business

Op 31 december 2021 telde België 313.530 zelfstandigen in bijberoep. Dit is meer dan 25% van de zelfstandigen en helpers. Het statuut wordt steeds interessanter omdat je zo je inkomen aanvult zonder veel risico te nemen. Een goede oplossing als je er al aan gedacht hebt om zelfstandige te worden, maar de stap nooit hebt durven zetten.

4 goede redenen om te starten in bijberoep

 • Je verhoogt je maandelijks inkomen.
 • Je neemt weinig risico’s, want je behoudt je vast loon.
 • Je test of een leven als zelfstandige je ligt en of je concept aanslaat.
 • Je start makkelijk voltijds als zelfstandige in hoofdberoep als je activiteit succes heeft.

Wie kan zelfstandige in bijberoep worden?

In België kan bijna iedereen die al een beroepsactiviteit heeft zelfstandige in bijberoep worden in zijn of haar vrije tijd. Dit zijn de voorwaarden:

 • werknemer, arbeider of ambtenaar: minstens deeltijds contract hebben
 • vaste benoeming in het onderwijs: minstens 6/10 werken
 • contractueel in het onderwijs (niet benoemd): minstens 50% van een volledig uurrooster
 • tijdskrediet en loopbaanonderbreking: gedurende maximaal twaalf maanden kan je je zelfstandige activiteit in bijberoep cumuleren met de uitkering voor voltijds tijdskrediet, gedurende maximaal 24 maanden voor halftijds
 • werkloze: maatregel ‘Springplank naar zelfstandige’ gedurende maximaal twaalf maanden, onder strikte voorwaarden

Je bezoldiging als zelfstandige in bijberoep

De inkomsten die je haalt uit je activiteit in bijberoep zijn bruto-inkomsten waarop je belastingen betaalt: 

 • sociale bijdragen
 • personenbelasting: voor de berekening worden je inkomsten uit je activiteit in bijberoep bij je loon gevoegd. Je kan wel je kosten gedeeltelijk of volledig aftrekken (computer, telefoon, auto, restaurant...).
 • btw: als je btw ontvangt, moet je die aan de overheid overmaken

Wat zijn je verplichtingen?

 • Inschrijven in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) via een ondernemingsloket
 • Btw-nummer aanvragen via een ondernemingsloket of rechtstreeks bij een lokaal btw-kantoor. Als je minder dan 25.000 euro per jaar verdient als zelfstandige in bijberoep, kan je een vrijstelling vragen.
 • Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds via een ondernemingsloket of rechtstreeks bij het fonds van jouw keuze. Als je inkomsten als zelfstandige in bijberoep meer bedragen dan 1.553,57 euro per jaar, moet je elk kwartaal sociale bijdragen betalen.
 • Boekhouding voeren

Welke zelfstandige activiteit kan je uitoefenen?

Je kan in bepaalde gevallen dezelfde activiteit uitoefenen in bijberoep als in hoofdberoep. Dat is bijvoorbeeld het geval in de bouw. Maar de meeste werkgevers eisen van hun werknemers dat ze geen bijberoep uitoefenen waarmee ze concurreren met hen en willen op de hoogte gebracht worden. Kijk goed na wat er in je contract staat.

Wil je je activiteit lanceren in bijberoep?

Denk aan de verzekering BA Onderneming om je verantwoordelijkheid te dekken. Hoewel het niet verplicht is, is het zeker aan te raden als je aansprakelijk wordt gesteld voor materiële, fysieke of financiële schade.

Gepubliceerd op 03/04/2023

De duur van het verzekeringscontract Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Het contract is stilzwijgend verlengbaar voor opeenvolgende periodes zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (franchises, gedekte goederen, limieten van de dekking, algemene voorwaarden enz.) op vraag bij je DVV consulent of raadpleeg:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat je een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be. 

Onze dienst voor klachtenbeheer en de ombudsman zijn er om je te helpen. Hoe een klacht indienen.

Nog vragen?

Onze consulenten zijn er voor je. Om alles voor je te regelen bij een schadegeval, voor advies of informatie op jouw maat.

Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent