• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij ?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Aansprakelijkheid

BA Onderneming: verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor je bedrijf

BA Onderneming

Al je medewerkers gedekt, ook interimkrachten

Uitgebreide waarborgen aangepast aan je bedrijfssector

Experts en advocaten staan je bij

Waarom intekenen op een BA Onderneming?

De verzekering BA (burgerlijke aansprakelijkheid) Onderneming verdedigt je belangen wanneer je aansprakelijk wordt gesteld voor onverwachte en onopzettelijke schade aan derden (leveranciers, klanten, bezoekers …). Voor je verdediging omringt DVV zich met gespecialiseerde experts en advocaten.

Word je aansprakelijk gesteld? DVV verzekeringen vergoedt de derden. Je kan zelf dus met een gerust hart op je activiteit focussen.

Drie soorten schade zijn gedekt: materiële, lichamelijke en financiële schade. Enkele voorbeelden:

 • Een bezorger valt omwille van de gladde vloer in je winkel.
 • Een klant valt van een wankele stoel in je wachtzaal en breekt zijn arm.
 • Je arbeider beschadigt een machine die hij aan het herstellen is.

Welke verzekering kiezen voor de sector waarin je werkt?

Heb je een zaak die publiek toegankelijk is? Combineer je BA Onderneming met de verzekering BA Objectieve Aansprakelijkheid, die in heel wat sectoren (waaronder de horeca) verplicht is.

Werk je als zorgverstrekker? DVV bied je een BA speciaal voor de medische sector om je zo goed mogelijk te beschermen. Het omvat een luik beroepsaansprakelijkheid in geval van een medische fout.

Is de verzekering BA Onderneming verplicht?

Neen, maar het wordt sterk aanbevolen! Als je bedrijf aansprakelijk is voor schade aan derden, kunnen de kosten en eventuele gerechtskosten een grote impact hebben op de rendabiliteit van je zaak.  

Waarom kiezen voor een BA Onderneming bij DVV?

BA Uitbating

Je bent verzekerd voor schade aan derden, die het resultaat is van de dagelijkse activiteit van je bedrijf.

Eén polis voor al je medewerkers

Bedrijfsleiders en medewerkers zijn verzekerd in één polis. Ongeacht hun aantal of hun statuut.

Tijdelijke krachten ook gedekt

Doe je een beroep op interimkrachten om je te helpen? Contacteer je DVV-consulent om je contract aan te passen. 

Toevertrouwde goederen

Je beschadigt een voorwerp dat je is toevertrouwd voor een herstelling of voor werken? DVV vergoedt de eigenaar.

Gerechtskosten gedekt

DVV verzekeringen vergoedt de kosten van de expert, de honoraria van de advocaat en de bemiddeling.

BA na levering of werken

Een klant verhaalt schade op je door een product dat je hem verkocht hebt of door werken die je hebt uitgevoerd? Geen paniek: je bent gedekt.

DVV maakt het verschil

Automatische aanpassing van je waarborgen volgens je bedrijfssector

Elke bedrijfssector wordt gekenmerkt door specifieke risico’s. Dat weten we bij DVV verzekeringen en we doen er alles aan om je goed te beschermen. Daarom worden de waarborgen van je BA Onderneming aangepast om ze maximaal af te stemmen op de risico’s die verbonden zijn aan je activiteit. 

Zijn onderaannemers ook gedekt door deze verzekering ?

Ja. De dekking geldt voor iedereen die in jouw opdracht werkt.

Uitsluitingen en beperkingen

De verzekering BA Onderneming komt niet tussen voor:

 • opzettelijke schade
 • geschillen die voortvloeien uit zuiver contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid
 • geschillen die voortvloeien uit financiële transacties, misbruik van vertrouwen, verduistering, ontvreemding, niet-naleving van de wetgeving inzake mededinging en schending van intellectuele eigendomsrechten

Raadpleeg voor alle uitsluitingen en beperkingen de algemene en bijzondere voorwaarden die op eenvoudige vraag beschikbaar zijn bij je DVV consulent.

De duur van het verzekeringscontract Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Het contract is stilzwijgend verlengbaar voor opeenvolgende periodes zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (franchises, gedekte goederen, limieten van de dekking, algemene voorwaarden enz.) op vraag bij je DVV consulent of raadpleeg:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat je een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be. 

Onze dienst voor klachtenbeheer en de ombudsman zijn er om je te helpen. Hoe een klacht indienen.

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil je ook weten

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent