• Contact
 • Wie zijn wij ?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Aansprakelijkheid

Verzekering tegen een cyberaanval

Digi Cover

3-in-1 crisisbeheer: IT-, juridische en communicatie-ondersteuning

Een IT-expert biedt meteen bijstand

GDPR-regels: specialisten begeleiden u

Waarom intekenen op een verzekering tegen cybercriminaliteit?

Uw IT-systeem vormt vaak de ruggengraat van uw bedrijf. Zonder computer of database kan uw zaak niet draaien. Daarom ontwikkelde DVV verzekeringen Digi Cover: 3-in-1 bijstand voor snelle en praktische hulp om de gevolgen van een cyberaanval of panne op te lossen of tot een minimum te beperken.

Digi Cover combineert dringende IT-bijstand met een begeleiding door juridische en communicatiespecialisten. DVV wil u alle experts bieden zodat u uw activiteit zo snel mogelijk kan hernemen.

Enkele voorbeelden:

 • Uw computer werd aangevallen door een Trojaans paard dat zorgt dat uw software niet meer werkt.
 • Een virus verspreidt zich van uw systemen naar die van klanten en leveranciers.
 • Uw database is aangetast en de persoonlijke gegevens van uw klanten zijn daardoor publiek gemaakt.

Wat omvat deze verzekering?

Digi Cover dekt schade aan derden, net als de kosten voor de herstelling van uw IT-systeem. De kosten voor de gerechtelijke procedures (kennisgeving, administratieve boete) zijn ook gedekt.
 
Na een korte wachttijd zal de  verzekering ook het omzetverlies vergoeden door een tijdelijke totale stilstand.

Hoe werkt deze verzekering?

Uw systemen werken niet meer correct en u vermoedt een cyberaanval? Bel onmiddellijk ons bijstandsnummer.

Binnen de 24 uur bekijkt een IT-expert uw probleem, eventueel bij u ter plaatse.

Als persoonlijke gegevens werden gelekt, krijgt u begeleiding:

 • Een juridische specialist zal u bijstaan bij uw contacten met de Gegevensbeschermingsautoriteit. U krijgt ook ondersteuning als er sprake is van contractuele boetes.
 • Een expert in communicatie en crisismanagement helpt u om het incident te communiceren naar uw commerciële partners en klanten, zoals vereist door de GDPR-regelgeving.

Waarom kiezen voor Digi Cover van DVV?  

3-in-1 bijstand

Efficiëntie is cruciaal. Daarom krijgt u met Digi Cover binnen 24  uur IT-bijstand, gevolgd door juridische hulp en begeleiding door communicatiespecialisten.

Hulp in noodsituaties

Hebt u dringend concrete hulp nodig? We zijn er voor u ! U kan ons 24/24 en 7/7 bereiken op het noodnummer.

Dekking voor bijna alle situaties

Het is soms moeilijk om de oorzaak van een probleem te vinden in uw systemen. Gelukkig bent u bij ons gedekt tegen cybercriminaliteit, diefstal van persoonsgegevens, en zelfs als uw systemen stil liggen door een panne.

GDPR-regelgeving

DVV vergoedt alle juridische kosten van een GDPR-onderzoek.

Aansprakelijkheid tegenover derden

Een virus verspreidt zich  omwille van een veiligheidslek in uw systeem? Uw aansprakelijkheid tegenover derden is gedekt.

Contractuele boetes

Soms is het niet mogelijk om te werken als uw systeem is aangetast. DVV vergoedt de contractuele boetes als u door een netwerkonderbreking niet in staat bent om te voldoen aan uw contractuele verplichtingen.

DVV maakt het verschil

4 opties voor een betere bescherming

Sociale media
Bent u aanwezig op verschillende sociale media? De optie BA Multimedia verdedigt u in geval van claims wegens laster, schending of aantasting van de persoonlijke levenssfeer. 

Afpersing
Cybercriminelen proberen geld van u los te krijgen door te dreigen uw gegevens openbaar te maken? Met de optie Afpersing helpt DVV verzekeringen om te onderhandelen met hackers, uw gegevens te beveiligen en zelfs als u losgeld moet betalen.

Cyberneticadiefstal
Een cybercrimineel infiltreert in uw systemen en maakt van de gelegenheid gebruik om geld over te schrijven? U bent gedekt door de optie Cyberneticadiefstal.

Hacking via telefoon
Een cybercrimineel kraakt uw telefoonsysteem? Met de optie Hacking via telefoon dekt DVV alle extra kosten door deze oproepen.

Uitsluitingen en beperkingen

De verzekering Digi Cover komt niet tussen in de volgende gevallen: 

 • schade als gevolg van imagoverlies of aantasting van de reputatie
 • financiële schade door fraude of misbruik van vertrouwen van uw medewerker(s), behalve opzettelijke daad van een aangestelde
 • IT-systemen van derden

Raadpleeg voor meer informatie over de uitsluitingen en beperkingen de algemene en bijzondere voorwaarden die op eenvoudig verzoek verkrijgbaar zijn bij een DVV-consulent.

Goed om te weten

De verzekering Digi Cover wordt afgesloten voor 1 jaar. Zij wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar. De verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

Raadpleeg de algemene voorwaarden (franchise, gedekte goederen, beperkingen van de dekking enz.) bij uw DVV-consulent of bekijk:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voor u een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be. 

Nog vragen?

Onze consulenten zijn er voor u. Om alles voor u te regelen bij een schadegeval, voor advies of informatie op uw maat.

De verzekering Digi Cover is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent