• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij ?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Mobiliteit

De autoverzekering voor je bedrijfsvoertuig

Mobility Pro

De juiste oplossing voor elke situatie

Met de autoverzekering Mobility Pro ben je altijd gerust op weg. De formule is geknipt voor je eigen wagen als zelfstandige ondernemer, maar evengoed voor je volledige bedrijfswagenpark: voertuigen, minibussen en bestelwagens. 

Wat is gedekt?  

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

De BA Auto is een verplichte verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid als je met je bedrijfsvoertuig op de openbare weg komt.

Vergoeding van lichamelijke letsels of materiële schade 
Ze vergoedt bij een verkeersongeval de materiële schade en de lichamelijke letsels toegebracht aan derden door het gebruik van het verzekerde voertuig.

Gratis bijstand 24/7, overal in België
Je voertuig kan na een verkeersongeval niet meer rijden? Wij brengen jou en je inzittenden naar je werk of woonplaats, en slepen je voertuig naar je garage. Ook als je in fout bent.

Bob-waarborg
Schade aan je voertuig veroorzaakt door je BOB is verzekerd. 

Omniumverzekeringen

Mini Omnium
We vergoeden de schade aan je bedrijfsvoertuig door:

 • brand: vuur, ontploffing, bliksem of kortsluiting.
 • diefstal, poging tot diefstal (ook carjacking en gevolgschade aan het voertuig).
 • glasbreuk: schade wordt volledig vergoed - dus zonder franchise. Herstelt Touring Glass of Carglass de schade, dan betalen we de factuur rechtstreeks.
 • natuurkrachten: hagel, overstroming...
 • aanrijding met dieren.
 • kettingbotsing.

Full Omnium
Een Full Omnium dekt alles wat een Mini Omnium dekt plus schade aan je voertuig door een ongeval (in fout of niet). Ook schade door vandalisme en alle andere materiële schade zijn gedekt. 

Vervangwagen
Is je voertuig betrokken bij een ongeval en is het onbruikbaar geworden of wordt het hersteld na een ongeval, dan krijg je een vervangwagen van DVV Verzekeringen

Optionele waarborgen voor meer gemoedsrust

Met de verplichte BA-verzekering zijn de passagiers van het voertuig verzekerd, maar de bestuurder niet. Daarom raden wij de bestuurdersverzekering aan. Deze verzekering voorziet een schadevergoeding voor jou of je naasten als je gewond bent of overlijdt na een verkeersongeval

Heb je een ongeval, pech met je voertuig of werd het gestolen? Wij staan in België, en in alle landen die op je internationale motorrijtuigenverzekeringskaart vermeld zijn, 24/7 voor je klaar. Je krijgt ook een vervangwagen gedurende maximaal zeven opeenvolgende dagen als je voertuig niet meer kan rijden na pech of een ongeval in België.

Voor het buitenland zijn inbegrepen:

 • Opzoeken en opsturen auto-onderdelen.
 • Repatriëring van het voertuig indien de herstelling meer dan drie dagen duurt.
 • Vervangend voertuig of een mobiliteitsvergoeding.

Mogelijke uitbreidingen om je bijstand voertuig aan te vullen:

 • Assistance Business
  Je kan rekenen op een aangepast vervangvoertuig van categorie D of een bestelwagen.

 • Assistance Premium
  Dankzij deze uitbreiding kan je gedurende maximaal vijftien dagen (in plaats van de maximale zeven dagen van basisbijstand voertuig) gebruik maken van een vervangwagen.

DVV Assistance helpt de verzekerderen als zij bijstand nodig hebben in het buitenland omdat zij ziek of gekwetst zijn, komen te overlijden of als een dringende terugreis vereist is door een onvoorziene gebeurtenis. Onze dienstverlening is zeer uitgebreid:

 • Onbeperkte tussenkomst voor medische kosten.
 • Regelen van dringende terugkeer naar België.
 • Opsporingskosten ter waarde van max 7.500 euro.
 • Overbrengen van dringende berichten.
 • Verzenden van medicijnen.
 • Hulp van een tolk.
 • Bij verlies of diefstal van geld of kredietkaarten, kan je een voorschot van max 2.500 euro bekomen.

Burgerlijk Verhaal (30.000 Eur) 
Juridische bijstand om vergoeding te vorderen voor de schade die een derde je bij een verkeersongeval berokkend heeft.

Strafrechtelijk Verweer 
Juridische bijstand als je vervolgd wordt voor een verkeersovertreding.

Onvermogen (7.500 Euro)
Tussenkomst in de schade wanneer de aansprakelijke tegenpartij onvermogend verklaard wordt.

Deze waarborg dekt de professionele goederen (machines, uitrusting, koopwaar) in het verzekerde voertuig. Ze kan enkel worden afgesloten in combinatie met een Full Omnium, Mini Omnium of Brand/Diefstal.

Uitsluitingen en beperkingen

 • Omnium: ongevallen die veroorzaakt worden door een kennelijk gebrek aan onderhoud of door een technische tekortkoming aan het voertuig zijn niet gedekt.
 • Diefstal: de schade is niet verzekerd als het voertuig niet correct werd vergrendeld.
 • Glasbreuk: bepantserde en dubbele ruiten zijn niet gedekt.
 • De bestuurder neemt deel aan een niet-toegelaten snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of –wedstrijd.
 • De Full Omniumverzekering zal niet tussenkomen voor je lichamelijke schade en ook niet voor de lichamelijke en materiële schade van de tegenpartij. Voor je lichamelijke schade als bestuurder heb je de verzekering Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer nodig.
 • De autoverzekering Mobility Pro sluit je af voor 1 jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt je contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
 • Raadpleeg de voorwaarden van de verzekering (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking enz.) bij je DVV consulent of hieronder:
 • De bijstand in het kader van deze polis/ van deze verzekering wordt door onze partner Europ Assistance georganiseerd. In het kader van je bijstandsaanvraag zullen je persoonsgegevens verwerkt worden conform de richtlijnen opgenomen in hun privacyverklaring.

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

Mobility Pro is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil je ook weten

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent