• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij ?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Pensioen en bescherming

Wat is de invloed van de pensioenhervorming op je pensioen als zelfstandige?

Impact van de pensioenhervorming op het pensioen van zelfstandigen

Met de recente pensioenhervorming vraag je je ongetwijfeld af wat de gevolgen zullen zijn voor je wettelijk pensioen als zelfstandige. Of wat de afschaffing van de correctiecoëfficiënt precies betekent voor de berekening van je pensioen. En wat de impact is op de andere maatregelen die nodig zijn om je levensstandaard te garanderen na je pensioen. We maken samen met je de balans op. 

Welke gevolgen heeft de afschaffing van de correctiecoëfficiënt voor de berekening van je pensioen?

De correctiecoëfficiënt werd ingevoerd om de verhouding sociale bijdragen/pensioen van zelfstandigen af te stemmen op die van werknemers. De coëfficiënt bedroeg 0,691542 voor de inkomsten vanaf 2019. Dat betekent dat je pensioen berekend werd op 69% van je werkelijk inkomen. Maar deze correctiecoëfficiënt werd dus afgeschaft voor de loopbaanjaren vanaf 2021. 
Goed nieuws, want het wettelijk pensioen dat je vanaf 1 januari 2022 opbouwt, zal daardoor nog een beetje meer in de lijn liggen van dat van loontrekkenden.

Wat met het wettelijk minimumpensioen van een alleenstaande?

Dat bedraagt minstens 18.393,84 euro per jaar voor een volledige loopbaan!(2022)
Om te beginnen, moet je weten dat je pensioen als zelfstandige nog altijd wordt berekend op basis van je  loopbaan en je inkomsten en dat een volledige loopbaan 45 jaar bedraagt. 

Je pensioen kan op twee verschillende manieren berekend worden:

 • Als je hogere inkomsten hebt, wordt de berekening gemaakt op basis van je gecumuleerd jaarinkomen (rekening houdend met vastgelegde plafonds voor je beroepsinkomsten) en vervolgens gedeeld door de noemer van de volledige loopbaan, ofwel 45 jaar.
 • Als je minder dan 30 jaar gewerkt hebt of lagere inkomsten hebt, is de berekening gebaseerd op het minimumpensioen: een jaarlijks bedrag van 18.393,84 euro.
  Dat bedrag, dat voor iedereen hetzelfde is, zal worden vermenigvuldigd met het aantal jaar dat je gewerkt hebt en gedeeld door 45 jaar.
  Stel dat je 40 jaar gewerkt hebt: 18.393,84 x 40: 45 = 16.350,08 euro per jaar of 1.362,51 euro/maand.

Je krijgt automatisch het voordeligste pensioen toegekend
De Federale Pensioendienst vergelijkt de twee berekeningen en kent je het meest voordelige pensioen toe. Als je altijd tussen 40.000 en 100.000 euro per jaar verdiend hebt, zal je pensioen zeer waarschijnlijk berekend worden op basis van je inkomsten. Als je daarentegen heel je loopbaan een inkomen tussen de 12.000 en 20.000 euro gehad hebt, zal je ongetwijfeld het minimumpensioen ontvangen. Je carrière kan ook goede en slechte jaren gekend hebben. In dat geval zal de vergelijking tussen de twee berekeningswijzen beslissend zijn om te bepalen of je het minimumpensioen krijgt of niet.

Ga voor een persoonlijke raming naar www.mypension.be.

Volstaat je pensioen om je levensstandaard aan te houden?

Het goede nieuws is dat de Federale Overheidsdienst je automatisch het meest voordelige wettelijk pensioen toekent. Maar als je dat bedrag vergelijkt met de kosten voor je levensonderhoud, zal je waarschijnlijk tot de conclusie komen dat je op die manier niet echt van je pensioen zal kunnen profiteren zoals je dat zou willen. Je leningen zullen wellicht afbetaald zijn voor je op pensioen gaat, maar er komen andere kosten in de plaats. Nu je meer vrije tijd hebt, zal je misschien willen reizen, op restaurant gaan, een hobby uitoefenen of zelfs een tweede verblijf kopen of renoveren. Bovendien is het waarschijnlijk dat je medische kosten zullen stijgen. Je zal ook geen recht meer hebben op bepaalde voordelen zoals een bedrijfswagen of een smartphone van je bedrijf, indien je er voordien van genoot. Deze kosten zal je moeten betalen met je pensioen dat dus wellicht niet zal volstaan voor al je noden. 

Zorg voor een aanvullend pensioen om je huidige levensstandaard verder te zetten

Je kan op verschillende manieren zorgen voor een extra spaarpotje voor je pensioen:

 • Je bent zelfstandige in hoofd- of bijberoep of een meewerkende partner of helper? Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is een must. De formule is ook fiscaal voordelig: omdat je premies aftrekbaar zijn van je beroepsinkomsten, betaal je lagere sociale bijdragen. Bovendien bieden je premies bovenop een gegarandeerd rendement mogelijk ook zicht op een winstdeling. Het recht op winsdeling hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekaar en is dus niet gegarandeerd en kan jaarlijks wijzigen.
 • Heb je als zelfstandige geen vennootschap? Vul je VAPZ aan met een Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ). Met deze fiscaal voordelige formule die tak 21 en tak 23 combineert, geniet je van een potentieel hoger rendement. Voor tak 23 ben je trouwens zeker dat de fondsen gericht zijn op duurzaamheid en rekening houden met strikte ESG-criteria. Deze criteria rond milieu, maatschappij en goed bestuur staan centraal bij alle keuzes van DVV. Als bedrijf willen we immers bijdragen aan een duurzame maatschappij en economie. 
 • Ben je zelfstandig bedrijfsleider van een vennootschap? Vul je VAPZ aan met een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Bij deze formule die tak 21 en tak 23 samenbrengt, is het je vennootschap dat spaart voor je pensioen. Net zoals bij een POZ biedt een IPT ook ESG-fondsen die beleggen met het oog op een betere wereld.

Wat is het effect van de verhoging van het wettelijk pensioen van zelfstandigen op je IPT?

Vanaf de beroepsinkomsten van het jaar 2021 zullen de nieuwe, hogere ramingen van het wettelijk pensioen een invloed hebben op de 80%-regel. Die 80%-grens betekent inderdaad dat de gestorte premies alleen aftrekbaar zijn als je pensioen (wettelijk en aanvullend) niet hoger is dan 80% van je laatste normale brutobezoldiging. In de praktijk zal volgens de fiscus de berekening van het wettelijk pensioen van een bedrijfsleider vanaf nu bestaan uit twee delen:

 • Raming op basis van 25% van het bruto jaarinkomen van het jaar 2020 – geldig voor alle loopbaanjaren gepresteerd als zelfstandige voor 2021
 • Raming op basis van 50% van het bruto jaarinkomen van het jaar waarvoor de 80%-regel wordt toegepast – geldig voor alle loopbaanjaren gepresteerd als zelfstandige (vanaf 2021) enerzijds en als werknemer (voor of na 2021) anderzijds.

De twee delen moeten elke keer eventueel verhoogd worden tot op het niveau van het minimumpensioen of beperkt tot het maximale pensioen, telkens voor het jaar waarin de limiet van 80% wordt berekend.
Naarmate je wettelijk pensioen stijgt, is het dus belangrijk om je IPT-premies te herzien met je consulent. Neem nu contact op om de balans voor je pensioen op te maken.

DVV is er voor je

Wil je graag de inschatting doen voor je pensioen? Praat erover met je DVV-consulent. Zij of hij geeft je graag informatie en advies.

Gepubliceerd op 22/09/2022

Dit wil je ook weten

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent