• Blog
  • Contact
  • Wie zijn wij ?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Pensioen en bescherming

Wat zijn de gevolgen van de hervorming van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen?

Je pensioen na de pensioenhervorming

Dankzij de pensioenhervorming steeg het wettelijk minimumpensioen voor zelfstandigen. Goed nieuws, maar de hervorming kan ook een invloed hebben op eventuele andere pensioenproducten die je hebt. We bekijken het samen. 

Berekening op basis van een volledige loopbaan van 45 jaar

Je pensioen als zelfstandige wordt berekend op basis van je loopbaan en je inkomsten gedurende een loopbaan van 45 jaar. Het wettelijk minimumpensioen van een alleenstaande zelfstandige bedraagt  18.393,84 euro per jaar als je  een volledige loopbaan (45 jaar) hebt. 

Je pensioen en de kosten voor je levensonderhoud

Hoewel het wettelijk pensioen vanaf 2021 stijgt dankzij de pensioenhervorming is dat niet met terugwerkende kracht. De nieuwe maatregel zal dus wellicht niet volstaan voor een zorgeloos pensioen. Je leningen zullen waarschijnlijk wel afbetaald zijn tegen dan, maar er komen andere kosten in de plaats. Nu je meer vrije tijd hebt, zal je misschien willen reizen, een hobby uitoefenen of zelfs een tweede verblijf kopen of renoveren. Je medische kosten kunnen ook stijgen. En dan zijn er nog kosten zoals telefoon, computer, auto… die vandaag nog betaald worden door je zaak. Conclusie: het zou geen goed idee zijn om alleen op je wettelijk pensioen te vertrouwen. 

Bouw een aanvullend pensioen op zodat je je levensstandaard kan aanhouden

Je kan op verschillende manieren zorgen voor een extra spaarpotje voor je pensioen:

  • Je bent zelfstandige in hoofd- of bijberoep of een meewerkende partner of helper? Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is een must. De formule is ook fiscaal voordelig: omdat je premies aftrekbaar zijn van je beroepsinkomsten, betaal je lagere sociale bijdragen. Bovendien bieden je premies bovenop een gegarandeerd rendement mogelijk ook zicht op een winstdeling.  Het recht op winsdeling hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekaar en is dus niet gegarandeerd en kan jaarlijks wijzigen.
  • Heb je als zelfstandige geen vennootschap? Vul je VAPZ aan met een Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ). Met deze fiscaal voordelige formule die tak 21 en tak 23 combineert, geniet je van een potentieel hoger rendement.
  • Ben je zelfstandig bedrijfsleider van een vennootschap? Vul je VAPZ aan met een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Bij deze formule die tak 21 en tak 23 samenbrengt, is het je vennootschap dat spaart voor je pensioen.

Wil u meer weten over de berekening van uw pensioen, het minimaal en maximaal pensioen, de correctiecoëfficiënt en het aanvullend pensioen? Ontdek alle details over de pensioenhervorming en de gevolgen voor uw pensioen.

De stijging van je wettelijk pensioen heeft een invloed op je IPT!

Vanaf de beroepsinkomsten van het jaar 2021 hebben de hogere ramingen voor je wettelijk pensioen een invloed op de 80%-regel. Volgens deze regel zijn de gestorte premies alleen aftrekbaar als je pensioen (wettelijk + aanvullend) niet hoger is dan 80% van je laatste normale brutobezoldiging.

In de praktijk zal volgens de fiscus de berekening van het wettelijk pensioen van een bedrijfsleider vanaf nu bestaan uit twee delen:

  • Raming op basis van 25% van het bruto jaarinkomen van het jaar 2020 – geldig voor alle loopbaanjaren gepresteerd als zelfstandige voor 2021
  • Raming op basis van 50% van het bruto jaarinkomen van het jaar waarvoor de 80%-regel wordt toegepast – geldig voor alle loopbaanjaren gepresteerd als zelfstandige vanaf 2021 enerzijds en als werknemer (voor of na 2021) anderzijds.

De twee delen moeten elke keer eventueel verhoogd worden tot op het niveau van het minimumpensioen of beperkt tot het maximale pensioen, telkens voor het jaar waarin de limiet van 80% wordt berekend.

Als je wettelijk pensioen hoger is, moeten deze IPT-contracten dus herbekeken worden. 

DVV is er voor je

Wil je graag de inschatting doen voor je pensioen? Praat erover met je DVV-consulent. Zij of hij geeft je graag informatie en advies.

Gepubliceerd op 22/09/2022

Dit wil je ook weten

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent