• Contact
  • Wie zijn wij ?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Gezondheid

Welke verzekeringen hebben zorgverleners nodig?

Als zelfstandig zorgverlener zijn verzekeringen niet uw eerste zorg. Nochtans is een goede bescherming belangrijk. Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen kunnen op cruciale momenten voor zorgverleners een groot verschil maken. We zetten alles op een rij.

1. Dek uw aansprakelijkheid

Uw praktijk is ingericht en u bent helemaal klaar voor uw eerste patiënt? Zorg dan zeker ook dat uw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid in orde is. Die zal uw belangen verdedigen bij een geschil en derden vergoeden als u aansprakelijk bent. Als zorgverstrekker neemt u daarvoor een BA medische beroepen. U bent dan in uw praktijk en tijdens huisbezoeken tweevoudig beschermd:

  • beroepsaansprakelijkheid (voor professionele fouten): bijvoorbeeld een verkeerde diagnose of een verkeerde manipulatie
  • BA-uitbating (niet gelinkt aan een professionele fout): bijvoorbeeld als u een toestel leent van een collega of als u een product verkoopt dat schadelijk blijkt te zijn
Weet dat zorgverleners deontologisch of wettelijk verplicht zijn om hun aansprakelijkheid te dekken.

2. Zorg dat uw gebouw correct verzekerd is

Net zoals u voor uw huis of appartement een brandverzekering hebt, hebt u dat ook nodig voor uw praktijk. Zelfs als u in een pand zit dat u huurt. Die verzekering biedt uitgebreide waarborgen:

  • brand
  • water – en stormschade
  • overstromingen enz.

Lees altijd de voorwaarden goed na, want niet alle brandverzekeringen dekken bijvoorbeeld schade aan ruiten of aan lichtreclames bijvoorbeeld. 

Ontvangt u alleen patiënten in uw eigen woning? Doe altijd navraag bij uw verzekeraar om zeker te zijn dat uw praktijk beschermd is in uw huidige polis. 

3. Verzeker uw toestellen

Gebruikt u apparatuur (zoals scanners, tandartsstoel, tandartsapparatuur, echografietoestel enz.) voor uw consultaties of operaties? Als er schade is aan deze dure machines, dan moet u vaak veel geld neertellen voor de vervanging of herstelling. Met een verzekering voor hard- en software bent u gerust. Die verzekering vergoedt herstelling of vervanging door diefstal, brand of kortsluiting. Ook schade door een gebrek aan ervaring of door een verkeerde bediening is gedekt. Sommige formules komen ook tussen voor de tijdelijke huur van materiaal in afwachting van de herstelling van de oorspronkelijke toestellen. 

Een ander belangrijk element is hacking of netwerkpanne, waardoor u niet optimaal kan werken. Een cyberverzekering is bijzonder interessant wanneer het zowel technische als juridische bijstand biedt. U krijgt dan hulp om zo snel mogelijk uw systemen te herstarten of om administratieve stappen te zetten bij een gegevenslek.

4. Vergeet uw medewerkers niet

Hebt u personeel? Dan is een arbeidsongevallenverzekering wettelijk verplicht voor zowel deeltijdse als voltijdse medewerkers. Deze verzekering dekt ongevallen in uw praktijk en op weg naar het werk. Weet ook dat u zelf niet gedekt bent door de arbeidsongevallenverzekering. Bespreek met uw DVV-consulent hoe u uzelf even goed beschermt.

Steeds meer bedrijfsleiders geven hun medewerkers ook een duwtje in de rug als ze willen sparen voor hun pensioen. Dat kan via een groepsverzekering waarin de werkgever een bepaald bedrag stort. Zo biedt u uw personeel een aantrekkelijk loonpakket dat voor u fiscaal interessanter is dan een loonsverhoging.

5. Denk aan een pensioen opbouwen

Zelfstandigen hebben meestal een veel lager wettelijk pensioen dan werknemers. Verbluffend feit: als u elke maand een extra bedrag van 1000 euro wil voorzien als u op pensioen bent, moet u enkele honderdduizenden euro’s opzij zetten. Het precieze bedrag hangt af van uw spaarvermogen, het rendement en ook de inflatie, maar het principe blijft altijd hetzelfde: u moet veel meer sparen dan u zou denken. 

Gelukkig voorziet de overheid verschillende mogelijkheden voor zelfstandigen om pensioenkapitaal op te bouwen. Alle zelfstandigen in hoofdberoep kunnen kiezen voor een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen). Daarmee spaart u een beperkt bedrag waarvan u tot 60% recupereert via de belastingen. Sommige geconventioneerde beroepen (artsen, apothekers, kinesisten, tandartsen en verpleegkundigen) krijgen een extra voordeel. Het RIZIV stort namelijk jaarlijks een pensioenpremie in een Sociaal VAPZ-contract en bouwt dus in uw plaats een bijkomend pensioen op.

Wil u een groter spaarpotje? Dan zet u beter ook in op de andere mogelijkheden die de tweede pensioenpijler biedt. Voor zelfstandige bedrijfsleiders in vennootschap is dat via een IPT (Individuele Pensioentoezegging), voor zelfstandigen zonder vennootschap via een POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen). Bij beide formules is er geen vast plafondbedrag, maar de 80%-regel bepaalt wel hoeveel een zelfstandige fiscaal voordelig kan sparen. Ga naar uw DVV-consulent voor advies over uw persoonlijke situatie. 

Maak uw leven gemakkelijker!

Maak uw leven gemakkelijker met de verzekeringspackage voor zorgverleners. Met de ProPack Healthcare bundelt u al uw professionele verzekeringen in één package!

Vertrouw op een expert

Voor alle vragen over de juiste verzekeringen voor zorgverleners doet u beter een beroep op specialisten. Neem contact op met een DVV-consulent in uw buurt en vertrouw op zijn of haar ervaring. 

Gepubliceerd op 07/04/2022

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent