• Blog
  • Contact
  • Wie zijn wij ?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Pensioen en bescherming

Hoe optimaliseer ik mijn pensioen als zelfstandige

7 manieren voor een beter pensioen als zelfstandige

Iedereen weet het: zelfstandigen zijn de minst bedeelde toekomstige gepensioneerden. In 2023 is het gewaarborgd minimumpensioen voor een zelfstandige opgetrokken naar 1.637 euro bruto per maand voor een alleenstaande en 2.045 euro bruto voor een gezinshoofd. Om aanspraak te kunnen maken op dat bedrag moet je een loopbaan van 45 jaar hebben gehad. Dat is wat de staat een volledige loopbaan noemt. Heb je een loopbaan gehad van tussen de 30 en 45 jaar? Dan zal je pensioen proportioneel berekend worden.

Het is dus zeker aan te raden om alle mogelijke opties te bekijken om een comfortabel aanvullend pensioen op te bouwen. Maar welke oplossingen bestaan er? En hoe zit het met het fiscaal voordeel?

1. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Het VAPZ is de interessantste spaarformule en zelfstandigen die aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen het onderschrijven. Deze formule is fiscaal zeer voordelig omdat de gestorte premies aftrekbaar zijn als beroepskosten.

Er bestaan twee soorten VAPZ:

  • Gewoon VAPZ: je stort tot 8,17% van je beroepsinkomen, met een jaarlijks maximum van 3.965,77 euro (bedrag 2024).
  • Sociaal VAPZ: je stort tot 9,40% van je beroepsinkomen, met een maximum van 4.562,82 euro (bedrag 2024). Dankzij dit supplement geniet je bijkomende waarborgen, zoals een vergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid of bij permanente invaliditeit. 

2. Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Een IPT is voorbehouden voor zelfstandige bedrijfsleiders. Je vennootschap draagt bij aan je aanvullend pensioen. Ze kan de premies fiscaal aftrekken als, onder meer, de 80%-regel gerespecteerd wordt (wettelijk pensioen + andere kapitalen van de tweede pijler zoals VAPZ, IPT of POZ = maximum 80% van je laatste salaris). Je mag VAPZ en IPT combineren. 

3. Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Enkel zelfstandigen zonder vennootschap kunnen een POZ afsluiten, met respect voor de 80%-regel, die voor deze formule wordt aangepast. In die “aangepaste” 80%-regel wordt rekening gehouden met het gemiddelde inkomen van de laatste 3 jaar en niet enkel het laatste jaarlijkse inkomen. Je geniet een fiscaal voordeel van 30% op je premies. Een VAPZ blijft dus interessanter omdat het je een groter fiscaal voordeel kan opleveren, maar je kan POZ en VAPZ combineren om je pensioen te optimaliseren. 

4. Individueel pensioensparen

Met een contract pensioensparen bouw je een individueel aanvullend pensioen op. Dit wordt ook de derde pensioenpijler genoemd. Er bestaan 2 formules van pensioensparen die je recht geven op een ander fiscaal voordeel:

  • Je spaart maximum 1.020 euro/jaar, met een fiscaal voordeel van 30%.
  • Je spaart tussen 1.020 euro en 1.310 euro/jaar, met een fiscaal voordeel van 25%.

Je kan pensioensparen combineren met een VAPZ, IPT en POZ.

Goed om te weten: de fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Het is belangrijk dat potentiële spaarders de informatiedocumenten doornemen alvorens zij een contract ondertekenen. Deze verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

5. Klassiek sparen

Hoewel klassiek sparen niet fiscaal aftrekbaar is, blijft het nog steeds interessant om je pensioen aan te vullen. 

6. Vastgoed

Je eigen woning verwerven is een enorme troef, zeker als je ze afbetaald hebt tegen je pensioen. Als eigenaar zal je dan geen huur of lening meer moeten betalen en dat geeft heel wat financiële ademruimte! Als je de middelen hebt, kan je ook investeren in een ander onroerend goed dat je verhuurt. Je hebt dan elke maand huurinkomsten om je pensioen aan te vullen. 

7. Blijven werken

Als je het ziet zitten, kan je onder bepaalde voorwaarden blijven werken. Je zal in elk geval wel belastingen betalen op die inkomsten. 

Start vandaag met het optimaliseren van je pensioen

Je hebt het wel begrepen: je pensioen optimaliseren is geen wettelijke verplichting, maar over het algemeen is het noodzakelijk om zorgeloos te kunnen genieten van je pensioen. Wist je dat een DVV-consulent perfect geplaatst is om je te helpen bij het opbouwen van je pensioen, rekening houdend met de fiscale voordelen? 

Gepubliceerd op 31/05/2023

De contracten van VAPZ, IPT en POZ zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden op vraag bij je DVV consulent of raadpleeg:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat je een contract ondertekent.
De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

Life Professional Protect (VAPZ), Life Business Control (IPT) et Life Professional Control (POZ) zijn producten van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037. 

Dit wil je ook weten

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent