• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Overlijden

Je gezin beschermen bij overlijden

DVV Overlijdensverzekering

Helemaal op jouw maat: de DVV Overlijdensverzekering kan je volledig afstemmen op je persoonlijke situatie

Vrije keuze van kapitaal en begunstigde

Fiscaal voordeel mogelijk

Wat is een overlijdensverzekering?

Met een overlijdensverzekering zorg je ervoor dat je partner en/of je gezin de huidige levensstandaard kan behouden wanneer je onverwachts zou overlijden. Zo keren we je nabestaanden een door jou gekozen bedrag uit wanneer je overlijdt binnen een vooraf bepaalde periode. Je voorkomt zo potentiële geldzorgen wanneer je inkomen wegvalt.

Het uitgekeerde kapitaal zorgt voor financiële ademruimte. Het grootste deel van de (vaste) kosten loopt ook na je overlijden door. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor kinderopvang, studiekosten, huishuur, elektriciteitsrekeningen, internet, huishoudhulp en vakanties.

In welke gevallen is een overlijdensverzekering interessant?

Een overlijdensverzekering is in vele situaties interessant. Enkele vragen die je jezelf kunt stellen om te bepalen of een overlijdensverzekering voor je interessant is:

 • Kan mijn gezin na mijn overlijden de huidige levensstandaard behouden?
 • Is de toekomst van mijn kinderen veiliggesteld wanneer ik er niet meer ben?
 • Kan mijn (ex-)partner de studiekosten van mijn kinderen alleen betalen?
 • Kan mijn partner de vaste kosten, zoals onze huur en elektriciteitsrekeningen, betalen wanneer mijn inkomen wegvalt?
 • Kunnen mijn nabestaanden de successierechten betalen op mijn erfenis?

Als je vervroegd zou overlijden, kunnen de financiële gevolgen voor je nabestaanden groot zijn. Een overlijdensverzekering biedt extra bescherming.

Ontdek alle details van de DVV Overlijdensverzekering

Kies zelf de periode en het bedrag

Met de DVV Overlijdensverzekering ben je verzekerd gedurende een specifieke periode voor het bedrag dat je kiest. Goed om te weten: als je jong bent, is de premie lager.

Verzekerd vanaf de eerste premie

Bij overlijden meteen na het betalen van de eerste premie, ontvangen de begunstigden toch het volledige kapitaal. Een hele geruststelling!

Vang zo de successierechten op

In België moeten de successierechten in de meeste situaties betaald worden binnen zes maanden na het overlijden. Hebben je nabestaanden dit bedrag tot hun beschikking? Met het uitgekeerde kapitaal kunnen je nabestaanden de successierechten vlot betalen.

Bouw nog meer zekerheid in

Om ook invaliditeit te dekken, of om een hogere bescherming te voorzien bij overlijden door ongeval, kan je kiezen voor aanvullende waarborgen.

Uitsluitingen en beperkingen

 • Je geniet een fiscaal voordeel als er voldaan is aan wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. Als je een belastingvoordeel gekregen hebt voor een premie moet je rekening houden met een taks op de uitkering.
 • Sommige doodsoorzaken zijn uitgesloten, zoals zelfdoding in de loop van het 1e verzekeringsjaar, een overlijden als gevolg van het beoefenen van een extreme sport, het overlijden van de verzekerde, veroorzaakt door een opzettelijke daad.
 • In geval van maandelijkse, trimestriële en semestriële premiebetaling worden fractioneringskosten van respectievelijk 4%, 3% en 2%, voor de hoofdwaarborg en de bijkomende waarborgen, toegepast. Er zijn geen fractioneringskosten in geval van een jaarlijkse of eenmalige premie.

Meer over de aanvullende waarborgen

 • De aanvullende waarborg overlijden door ongeval wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de uitkering van een vast kapitaal (één of twee maal het overlijdenskapitaal van de hoofdverzekering) in geval van overlijden of volledige en blijvende invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden van ongevallen, bijvoorbeeld ongevallen die rechtstreeks verband houden met burgeroorlog, opstand, oproer en stakingen. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het ongevallenrisico.
 • De aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisico – premievrijstelling wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de premieterugbetaling van de hoofdwaarborg en de onderschreven aanvullende verzekeringen in geval van een tijdelijke invaliditeit en de premievrijstelling van de hoofdwaarborg en de onderschreven aanvullende verzekeringen in geval van een blijvende invaliditeit. De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of gedeeltelijk zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van de invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden, zoals invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico.
 • De aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisico – rente wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de uitkering van een rente in geval van een tijdelijke of blijvend invaliditeit. De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of partieel zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van zijn invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld de invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar) en kan slechts worden onderschreven wanneer ook de aanvullende invaliditeitsverzekering – premievrijstelling wordt onderschreven. De leeftijd van de verzekerde op onderschrijving van het contract wordt tot 50 jaar beperkt. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico.
 • De DVV Overlijdensverzekering is een overlijdensverzekering van tak 21 met vast kapitaal, afgesloten voor een bepaalde duurtijd. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. 
 • Ga voor meer informatie langs bij een DVV-consulent of bekijk:

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

De DVV Overlijdensverzekering is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

 

Dit wil je ook weten

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent