• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

3 beleggingsproducten

Met 25 euro per maand kan je al beleggen bij DVV verzekeringen. Je hebt daarvoor de keuze uit drie levensverzekeringen met al dan niet gewaarborgd kapitaal en rendement. Hulp nodig? We zetten de drie beleggingsproducten voor je op een rij. Op basis van je beleggersprofiel en de eigenschappen van elk product kan je dan je belegging kiezen.

Vergelijk de beleggingsproducten

  Life Invest Protect1 Life Invest Dynamic2 Life Invest Control3
  Vraag meer info Vraag meer info Vraag meer info
  Ontdek meer Ontdek meer Ontdek meer
Voor wie?

Je: 

 • Zoekt een alternatief voor het klassieke sparen.
 • Wilt op veilig spelen met een gegarandeerd rendement.

Je:

 • Wilt een potentieel hoger rendement dan bij Life Invest Protect.
 • Bent bereid daarvoor hogere risico’s te nemen. 

Je wilt:

 • Voor een deel van je spaargeld iets meer risico nemen.
 • Voor de rest van je spaargeld liever op veilig spelen met zekerheid over je intrest.
Producttype Levensverzekering. Levensverzekering. Levensverzekering.
Tak Tak 21. Tak 23. Tak 44 (combinatie van tak 21 en 23).
Beleggersprofiel Defensief.
Neutraal.
Evenwichtig.
Dynamisch.
 
Dynamisch. Dynamisch.
Neutraal.
Evenwichtig.
 
Aanbevolen looptijd Meer dan 8 jaar. Meer dan 8 jaar. Meer dan 8 jaar.
Startkapitaal Vanaf 25 euro/maand of 2.500 euro. Vanaf 25 euro/maand of 2.500 euro. Vanaf 25 euro/maand of 2.500 euro.
Gewaarborgde intrest  voor gedeelte in tak 21.
Aanvullende overlijdensdekking
Gratis uitstapmogelijkheden
Zowel gedeeltelijke als volledige afkopen mogelijk  Houd wel rekening met mogelijke kosten en taksen.  Houd wel rekening met mogelijke kosten en taksen.  Houd wel rekening met mogelijke kosten en taksen.
Gewaarborgd rendement  Er is een vaste gewaarborgde basisrentevoet.

 Gewaarborgde rentevoet van 2.00% bruto, (exclusief kosten en lasten) op je huidige stortingen.

 Deze interestvoet is gewaarborgd per gestorte netto premie tot de eerste dinsdag volgend op de 31ste december van het 8ste kalenderjaar na het jaar van de betaling. Vervolgens, worden de gewaarborgde interestvoet en de nieuwe waarborgperiode bepaald in functie van de marktomstandigheden.
 Voor het deel in tak 21 (vaste gewaarborgde basisrentevoet), niet voor het deel tak 23 (geen gewaarborgd kapitaal en geen vast rendement).

 Gewaarborgde rentevoet van 2.00% bruto, (exclusief kosten en lasten) op je huidige stortingen.

 Deze interestvoet is gewaarborgd per gestorte netto premie tot de eerste dinsdag volgend op de 31ste december van het 8ste kalenderjaar na het jaar van de betaling. Vervolgens, worden de gewaarborgde interestvoet en de nieuwe waarborgperiode bepaald in functie van de marktomstandigheden.
Minimum storting 2.500 euro of 25 euro per maand via doorlopende opdracht. 2.500 euro of 25 euro per maand via doorlopende opdracht. 2.500 euro of 25 euro per maand via doorlopende opdracht.
Duurtijd van het contract Onbepaalde looptijd Onbepaalde looptijd Onbepaalde looptijd
Instapkosten Maximaal 2,5% bij elke brutostorting. Maximaal 2,5% bij elke brutostorting. Maximaal 2,5% bij elke brutostorting.
Kosten voor de opmaak 5 euro. 5 euro. 5 euro.
Beheerskosten De beheerskosten van tak 21 bedragen 0,12% op jaarbasis van de poliswaarde.  De beheerskosten van Tak 23 zijn afhankelijk per intern verzekeringsfonds en kan je terugvinden in de KID per fonds
De beheerskosten van het Tak 21-deel bedragen 0,12% op jaarbasis, deze van het Tak 23-deel zijn afhankelijk per intern verzekeringsfonds en kan je terugvinden in de KID per fonds.
Uitstapkosten 5% van de poliswaarde tijdens het 1ste jaar, 4% tijdens het 2de jaar, 3% tijdens het 3de jaar, 2% voor het 4de jaar en 1% voor alle volgende jaren.  5% van de poliswaarde tijdens het 1ste jaar, 4% tijdens het 2de jaar, 3% tijdens het 3de jaar, 2% voor het 4de jaar en 1% voor alle volgende jaren.  5% van de poliswaarde tijdens het 1ste jaar, 4% tijdens het 2de jaar, 3% tijdens het 3de jaar, 2% voor het 4de jaar en 1% voor alle volgende jaren. 
Productfiche Productfiche Life Invest Protect. Productfiche Life Invest Dynamic. Productfiche Life Invest Control.
Essentiële informatiedocuent (KID) Essentiële informatiedocument (KID).
De Essentiële informatiedocumenten (KID) per fonds kan je hier vinden.
Tak 21: Essentiële informatiedocumenten (KID)
Tak 23: De Essentiële informatiedocumenten (KID) per fonds kan je hier vinden.
Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden.
Bijkomende info   Tak 23-fondsen.
Beheersreglementen en tak 23-fondsen.
 1. DVV Life Invest Protect: dit product bevat bepaalde risico’s die inherent zijn aan de producten van Tak 21, zoals het kredietrisico (in geval van faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico. 
 2. DVV Life Invest Dynamic: dit product bevat bepaalde risico’s die inherent zijn aan de producten van Tak 23. Een intern beleggingsfonds is blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en politiek van het onderliggende fonds. De evolutie van de nettoinventariswaarde is onzeker. De eenheidswaarde en dus de opbrengst is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. Het financiële risico is te allen tijde ten laste van de verzekeringsnemer.
 3. DVV Life Invest Control
  1. Dit product bevat bepaalde risico’s die inherent zijn aan de producten van Tak 21, zoals het kredietrisico (in geval van faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico.
  2. Dit product bevat bepaalde risico’s die inherent zijn aan de producten van Tak 23. Een intern beleggingsfonds is blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en politiek van het onderliggende fonds. De evolutie van de nettoinventariswaarde is onzeker. De eenheidswaarde en dus de opbrengst is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. Het financiële risico is te allen tijde ten laste van de verzekeringsnemer.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.
 • Voor DVV Life Invest Protect en DVV Life Invest Dynamic worden sommige omstandigheden van overlijden niet gedekt door de facultatieve overlijdensdekking. De prestaties worden dan beperkt tot de uitbetaling van de poliswaarde: bijvoorbeeld zelfmoord in het eerste jaar van de dekking of overlijden door alcoholisme of misbruik van geneesmiddelen.
 • Voor je in deze producten belegt, is het aangewezen om na te gaan of je de kenmerken en met name de risico's ervan goed begrijpt. Als de DVV-consulent je dit financiële product aanraadt in het kader van een beleggingsadvies of een advies voor een spaar- of beleggingsverzekering, moet ze nagaan of de overwogen transactie geschikt is, rekening houdend met uw kennis en ervaring met betrekking tot dit product, je spaar- of beleggingsdoelstellingen en je financiële situatie alsook met je voorkeuren wat betreft duurzaamheid..
 • Kennisname van deze documenten is verplicht vóór je het contract ondertekent. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

Life Invest Protect, Life Invest Dynamic en Life Invest Control zijn verzekeringsproducten van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent