• Contact
  • Wie zijn wij?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Kredieten

Schuldsaldoverzekering: de verzekering voor je hypothecair krediet

Schuldsaldoverzekering

Beschermd zodra je de eerste premie betaald hebt

Wanneer je ook zou overlijden en welk deel van je woonkrediet je ook nog moet afbetalen, DVV verzekeringen betaalt je krediet terug in je plaats. 

Geniet van een belastingvoordeel

Onder bepaalde voorwaarden krijg je een belastingvermindering van 30%. Goed nieuws, want zo helpt de fiscus je om je woonproject te realiseren.

Ook voor woonkredieten op naam van 2 personen

Als jij en je partner de kredietnemers zijn, kan je de dekking verdelen over jullie twee: 50/50, maar ook 100/100 of een andere verhouding. 

Wat is een schuldsaldoverzekering?

Als je zou overlijden, zal een schuldsaldoverzekering het openstaande deel van je woonkrediet (het ‘schuldsaldo’) betalen. Je partner of erfgenamen moeten dan de maandelijkse aflossingen niet meer doen. Een schuldsaldoverzekering is niet wettelijk verplicht, maar wel slim als je je gezin wilt beschermen. 

Welke dekking biedt de schuldsaldoverzekering?

Een schuldsaldoverzekering is een tijdelijke overlijdensverzekering die gekoppeld is aan een woonkrediet. De tijdelijke dekking loopt tot je woonkrediet volledig is afbetaald. Zo ben je zeker dat je lening wordt terugbetaald als je er niet meer bent.

Voor een nog ruimere bescherming kan je de schuldsaldoverzekering aanvullen met andere verzekeringen. Bijvoorbeeld voor als je arbeidsongeschikt of werkloos zou worden. Ontdek meer details over de schuldsaldoverzekering.

Kosten: 
In geval van maandelijkse, trimestriële en semestriële premiebetaling worden fractioneringskosten van respectievelijk 4%, 3% en 2% voor de hoofdwaarborg en de bijkomende waarborgen toegepast. Er zijn geen fractioneringskosten in geval van een jaarlijkse of eenmalige premie.

Belastingen: 
Je geniet een fiscaal voordeel als er voldaan is aan wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. Als je een belastingvoordeel gekregen hebt voor een premie moet je rekening houden met een taks op de uitkering. 

Uitsluitingen en beperkingen: 
Niet gedekt zijn onder meer overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van de dekking, alcoholintoxicatie, deltavliegen, zweefvliegen, valschermspringen of ballonvaren.

  • De schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering van tak 21 met vast kapitaal en maximaal 15% instapkosten, afgesloten voor een bepaalde duurtijd met een minimum van 10 jaar in geval van pensioensparen. De maximale duurtijd van de schuldsaldoverzekering is gelijk aan de looptijd van het woonkrediet.
  • De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
  • Voor informatie over de limieten en uitsluitingen, ga langs bij een kredietmakelaar die ook DVV-verzekeringsconsulent is of bekijk :

Oef, een mens!

Bij DVV gaat het in de eerste plaats om mensen! Dat betekent dat je DVV-kredietmakelaar je dossier persoonlijk en snel zal beheren. Op belangrijke momenten kan je dus rekenen op de hulp van een echte mens. Een hele geruststelling!

De schuldsaldoverzekering is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil je ook weten

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent