• MyDVV

Pensioensparen

Tak 21 voor 2-in-1: pensioen en uitvaart

DVV Life Cover Pack (Tak 21)

Fiscaal voordelig sparen voor pensioen en uitvaart

Wil u (onder bepaalde voorwaarden) fiscaal voordelig sparen voor uw pensioen en tegelijk uw nabestaanden financieel leed besparen? Met de tak 21-levensverzekering? DVV Life Cover Pack kan dat. U bent voor elke storting zeker van de intrestvoet die geldt op dat moment. Ook uw kapitaal is gegarandeerd.

DVV Life Cover Pack in een notendop:

 • Levensverzekering: als u op pensioen gaat, ontvangt u het gespaarde kapitaal. Als u daarvoor zou overlijden, wordt de waarde van het contract betaald aan uw begunstigden.
 • Levenslange overlijdensverzekering: zodra u op pensioen bent, kunnen uw begunstigden op het moment van uw overlijden aanspraak maken op het voorziene uitvaartkapitaal (min. 2.500 en max. 15.000 euro).

Hoe werkt het?
U stort wat u wil wanneer u wil. De intrestvoet geldt voor iedere storting afzonderlijk: vroegere en toekomstige stortingen kunnen een verschillende intrestvoet krijgen, namelijk de intrestvoet die geldt op het moment van de storting. Weet wel dat u zich aan een minimale jaarlijkse storting moet houden om zeker te zijn van het voorziene bedrag voor de uitvaart.

Wat gebeurt er bij overlijden?

 • Als u overlijdt voor uw pensioen, wordt het opgebouwde kapitaal uitgekeerd aan de begunstigden die u gekozen hebt.
 • Als u overlijdt na uw pensioen, wordt het uitvaartkapitaal uitgekeerd aan de begunstigden die u gekozen hebt.

Wil u tot aan uw pensioen een nog ruimere bescherming? Neem dan een aanvullende waarborg.

Wat zijn de kosten?

 • Instapkosten: maximaal 6% bij elke storting.
 • Beheerskosten: 0,10% per jaar (maandelijks afgehouden).
 • Uitstapkosten: normaal betaalt u geen uitstapkosten, behalve als u uw geld vervroegd wil opnemen. Weet dat dat niet aan te raden is omdat u dan zwaar belast wordt. Kiest u toch voor een vervroegde gedeeltelijke of volledige afkoop, dan moet u rekening houden met de volgende elementen:
  • De uitstapkosten bedragen ofwel 75 euro (bedrag wordt op basis van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen (basis 1988 = 100) geïndexeerd. In augustus 2017 komt dit bedrag overeen met een waarde van 131,30 euro.) ofwel 5% van de poliswaarde, al naargelang het hoogste van de beide bedragen.
  • Voor het gedeelte van de poliswaarde dat overeenkomt met het ‘Pensioenkapitaal’, zijn de uitstapkosten tijdens de laatste 5 jaar voor de tussentijdse vervaldag 0%.

Voor het gedeelte van de poliswaarde dat overeenstemt met het ‘Uitvaartkapitaal’, verminderen de uitstapkosten met 1% per jaar tijdens de laatste 5 jaar die de 90e verjaardag van de verzekerde voorafgaan. Vanaf die verjaardag is de vergoeding dus 0.

Wat zijn de risico’s?
Dit product bevat net zoals alle producten van tak 21 risico’s. Denk daarbij aan het kredietrisico? (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico?.

Ontdek meer details over DVV Life Cover Pack

Voordelen en kenmerken

 • Fiscaal voordeel: tot 30% van de gestorte premies krijgt u terug als belastingvermindering. Hou wel rekening met taksen op de uitkering als u voor een premie een belastingvoordeel gekregen hebt.
 • Gewaarborgd rendement: de intrestvoet voor een bepaalde storting blijft geldig tot het einde van het contract.
 • Duur: als u spaart via DVV Life Cover Pack doet u dat voor minstens 10 jaar.

Pensioensparen en/of langetermijnsparen
Voor een zo groot mogelijk belastingvoordeel kan u de 2 soorten fiscaal voordelig sparen combineren:

 • pensioensparen: u kan of sparen voor max 990 euro/ jaar (standaard formule) (voor 2020) of voor 1.270 euro/jaar (nieuwe formule) (voor 2020).
 • langetermijnsparen: u spaart max. 2.350 euro/jaar (afhankelijk van uw netto belastbaar inkomen) (voor 2020*).

Risico’s en nadelen

 • U betaalt 6% instapkosten, 0,10% beheerskosten en 0% uitstapkosten als u het geld niet vervroegd opneemt. Kiest u toch voor een vervroegde gedeeltelijke of volledige afkoop, dan moet u rekening houden met de volgende elementen:
  • De uitstapkosten bedragen ofwel 75 euro (bedrag wordt op basis van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen (basis 1988 = 100) geïndexeerd. In augustus 2017 komt dit bedrag overeen met een waarde van 131,30 euro.) ofwel 5% van de poliswaarde, al naargelang het hoogste van de beide bedragen.
  • Voor het gedeelte van de poliswaarde dat overeenkomt met het ‘Pensioenkapitaal’, zijn de uitstapkosten tijdens de laatste 5 jaar voor de tussentijdse vervaldag 0%.
  • Voor het gedeelte van de poliswaarde dat overeenstemt met het ‘Uitvaartkapitaal’, verminderen de uitstapkosten met 1% per jaar tijdens de laatste 5 jaren die de 90e verjaardag van de verzekerde voorafgaan. Vanaf die verjaardag is de vergoeding dus 0 (in de jaren daarvoor betaalt u het hoogste bedrag van de volgende 2 bedragen: ofwel 5% van de theoretische afkoopwaarde ofwel 75 euro).
 • Als u afkoopt voor u 60 jaar bent, betaalt u 33% belastingen (+ gemeentebelasting).
 • Dit product bevat net zoals alle producten van tak 21 risico’s. Denk daarbij aan het kredietrisico? (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico?.

Uitbreiding voor DVV Life Cover Pack

Wil u een nog betere bescherming? Dan kan u tot uw pensioensleeftijd aanvullende waarborgen kiezen:

 • facultatieve overlijdensdekking met verzekerd overlijdenskapitaal: u beslist dan op het moment dat u intekent welk bedrag uw nabestaanden moeten ontvangen. Als de poliswaarde op dat moment hoger is dan het overlijdenskapitaal, wordt de poliswaarde gestort.
 • aanvullende verzekering van het risico ongeval: we betalen een extra kapitaal (dat overeenstemt met 1 of 2 maal het vast overlijdenskapitaal van de hoofdverzekering) bij overlijden of volledige en blijvende invaliditeit door een ongeval.
 • aanvullende verzekering van het invaliditeitsrisico - premievrijstelling:
  • tijdelijke invaliditeit: DVV betaalt de stortingen terug die u tijdens de periode van invaliditeit gedaan hebt.
  • blijvende invaliditeit: DVV betaalt de premie in uw plaats.
Ben ik verplicht om elk jaar een bedrag te storten?                  

Neen, u stort wat u wil wanneer u wil. Voor pensioensparen is dat max. 990 euro per jaar (standaart formule) of 1.270 euro per jaar (nieuwe formule), bij langetermijnsparen max. 2.350 euro*. Deze bedragen zijn de maximale bedragen voor 2020 (en kunnen in de toekomst wijzigen). U kan dus gerust een jaar overslaan of dat jaar minder storten. Eventueel kan u ook gespreid betalen. Hou er wel rekening mee dat dat gevolgen heeft voor uw pensioen en uitvaartkapitaal.

Moet ik rekening houden met een medische acceptatie?
Neen, er is geen medische acceptatie voor DVV Life Cover Pack.

Maximum van 2.350 euro (oorspronkelijk was dit 2.390 euro, maar de fiscale wetgeving, die nog gepubliceerd moet worden, zal dit verlagen tot 2.350 euro)

Belastingen:
Het belastingvoordeel van 25% of 30% (afhankelijk van het gekozen systeem) geldt als voldaan is aan de wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Hou er ook rekening mee dat indien voor een premie een belastingvoordeel verkregen werd, er ook taksen van toepassing zijn op de uitkering.

Uitsluitingen en beperkingen:
Gevaarlijke sporten/beroepen en dronkenschap zijn nooit gedekt door de aanvullende verzekeringen bij DVV Life Cover Pack.

Goed om te weten:

 • DVV Life Cover Pack is een levensverzekering van tak 21 met maximaal 6% instapkosten en met een minimale looptijd van 10 jaar. Bekijk voor de spaardoeleinden, de risico’s (kredietrisico in geval van faillissement van Belins NV en liquiditeitsrisico), kosten, taksen en gegarandeerde intrestvoet de financiële informatiefiche, de  voorwaarden, de commerciële fiche of ga langs bij een DVV-consulent. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
 • Voor de facultatieve overlijdensdekking wordt de leeftijd van de verzekerde op onderschrijving van het contract tot 65 jaar beperkt. Sommige omstandigheden van overlijden worden niet gedekt. De prestaties worden dan beperkt tot de uitbetaling van de poliswaarde: bijvoorbeeld zelfmoord in het eerste jaar van de dekking of overlijden door alcoholisme of misbruik van geneesmiddelen.
 • De aanvullende verzekering van het risico ongeval wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar). Deze verzekering biedt geen dekking voor bijvoorbeeld ongevallen die rechtstreeks verband houden met burgeroorlog, opstand, oproer en stakingen. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het ongevallenrisico.
 • De aanvullende verzekering van het invaliditeitsrisico – premievrijstelling wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar). De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of gedeeltelijk zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van de invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bijvoorbeeld de invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico.

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent