• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Pensioensparen

Fiscaal voordelig pensioensparen met tak 21

DVV Save 3 (Tak 21)

Pensioen- of langetermijnsparen met Save 3

Wil je fiscaal voordelig sparen voor je pensioen? Met Save 3 ben je voor elke storting zeker van de intrestvoet die geldt op het moment van de storting. Ook je kapitaal is met deze tak 21- levensverzekering? gegarandeerd.

2 mogelijkheden
Je hebt twee mogelijkheden om te sparen voor je pensioen:

 • pensioensparen: je kan of sparen voor max 990 euro/jaar (standaard formule) (voor 2022) of voor 1270 euro/jaar (verhoogde formule) (voor 2022).
 • langetermijnsparen: je spaart max. 2.350 euro/jaar* (afhankelijk van je netto belastbaar inkomen) (voor 2022).

Je kan de twee combineren en zo je aanvullend pensioen en fiscale voordelen verhogen.

Voordelen en kenmerken

 • Fiscaal voordeel: tot 30% van wat je stort, krijg je terug als belastingvermindering. Houd wel rekening met taksen op de uitkering als je voor een premie een belastingvoordeel gekregen hebt.
 • Gewaarborgd rendement: de intrestvoet voor een bepaalde storting blijft geldig tot het einde van het contract.
 • Duur: als je belegt via Save 3 doe je dat voor minstens tien jaar. Intekenen kan van 18 tot 64 jaar.

Risico’s en nadelen

 • Je betaalt 6% instapkosten, 0,10% beheerskosten en 0% uitstapkosten tijdens de laatste vijf jaar (in de jaren daarvoor betaal je het hoogste bedrag van de volgende twee bedragen: ofwel 5% van de theoretische afkoopwaarde ofwel 75 euro).
 • Dit product bevat net zoals alle producten van tak 21 risico’s. Denk daarbij aan het kredietrisico? (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico?.

Uitbreiding voor Save 3

Standaard wordt het contract aan je begunstigden betaald bij overlijden. Daarbovenop kan je extra bescherming bij overlijden voorzien. 

Facultatieve waarborgen
Bij de facultatieve waarborgen overlijden heb je twee keuzemogelijkheden:

 • ofwel verzekerd overlijdenskapitaal: vast kapitaal, poliswaarde? inbegrepen (als de poliswaarde hoger is dan het vaste kapitaal, wordt de poliswaarde gestort) 
 • ofwel 110% van de poliswaarde: 110% wordt gestort, dus 10% meer dan de 100% van de basiswaarde (dit compenseert de belastingen in geval van overlijden)

Aanvullende facultatieve waarborgen
Je kan ook kiezen voor:

 • aanvullende verzekering van het risico ongeval: storting van een extra kapitaal dat overeenstemt met één of twee maal het vast overlijdenskapitaal? van de hoofdverzekering (vast kapitaal, inclusief reserve) bij overlijden of volledige en blijvende invaliditeit door een ongeval 
 • aanvullende verzekering van het invaliditeitsrisico: terugbetaling van de voorziene stortingen bij tijdelijke invaliditeit, vrijstelling van betaling van de premie bij blijvende invaliditeit 
 • aanvullende verzekering Gewaarborgd Inkomen: invaliditeitsrente?, overeenkomstig de graad van invaliditeit en gedurende de invaliditeit, met een wachttijd (= je ontvangt geen inkomen) van drie maanden

Om te genieten van de belastingvermindering moet je tussen 18 en 64 jaar oud zijn als je intekent op Save 3.

Ben ik verplicht om elk jaar een bedrag te storten?            

Neen, je stort wat je wilt wanneer je wilt. Voor pensioensparen is dat tot 1.270 euro per jaar, bij langetermijnsparen tot 2.350 euro*. Deze bedragen zijn de maximale bedragen voor 2020 (en kunnen in de toekomst wijzigen). Als het een jaar moeilijk gaat, kan je gerust een jaar overslaan.

Wat is het verschil tussen pensioensparen en langetermijnsparen?

Pensioensparen is wettelijk beperkt tot 1.270 euro/jaar (voor 2020). Als je geen woonkrediet (meer) hebt of de woonbonus nog niet volledig benut, kan je pensioensparen combineren met langetermijnsparen. Je spaart dan tot 2.350 euro * en recupereert 30% als belastingvermindering. Je bouwt dan een extra pensioenkapitaal op voor later en krijgt nu al een mooi fiscaal voordeel.

Tot wanneer kan ik genieten van het fiscaal voordeel?

Voor pensioensparen recupereer je 30% van de premies als belastingvermindering tot en met het jaar van je 64e verjaardag. Voor langetermijnsparen is dat het geval als je voor je 65e verjaardag start en voor de hele duur van het contract (min. 10 jaar). Dus ook na je 65ste blijf je genieten van een fiscaal voordeel.
Houd er wel rekening mee dat de fiscale behandeling afhangt van je individuele omstandigheden en dat die in de toekomst kan veranderen. 

Ik ben 64 jaar en kan binnenkort van mijn pensioen profiteren. Hoeveel geld zal ik krijgen uit mijn levensverzekering Save 3?

Afhankelijk van de datum waarop je gestart bent (mits voldaan aan wettelijke voorwaarden), kan je genieten van de reserve van je contract ofwel op je 65ste ofwel na een looptijd van tien jaar. De reserve bestaat uit je nettopremies vermeerderd met de intrest.

* Maximum van 2.350 euro (oorspronkelijk was dit 2.390 euro, maar de fiscale wetgeving, die nog gepubliceerd moet worden, zal dit verlagen tot 2.350 euro)

Belastingen:
De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Als je een belastingvoordeel gekregen hebt voor een premie moet je rekening houden met een taks op de uitkering.

 • Save 3 is een flexibele levensverzekering van tak 21 met maximaal 6% instapkosten en met een minimale looptijd van 10 jaar en met einddatum ten vroegste op de 65e verjaardag van de verzekerde. Bekijk voor de spaardoeleinden, de risico’s (kredietrisico in geval van faillissement van Belins NV en liquiditeitsrisico), kosten, taksen en gegarandeerde kapitaal en intrestvoet de FIF & precontractuele SFDR informatie, de voorwaarden, de commerciële fiche of ga langs bij een DVV-consulent. Voor meer informatie over de duurzaamheid van dit product, raadpleeg het periodieke rapport SFDR. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
 • Voor de facultatieve waarborg overlijden wordt de leeftijd van de verzekerde op onderschrijving van het contract tot 65 jaar beperkt. Sommige omstandigheden van overlijden worden niet gedekt. De prestaties worden dan beperkt tot de uitbetaling van de poliswaarde: bijvoorbeeld zelfmoord in het eerste jaar van de dekking of overlijden door alcoholisme of misbruik van geneesmiddelen.
 • De aanvullende verzekering van het risico ongeval wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar). Deze verzekering biedt geen dekking voor bijvoorbeeld ongevallen die rechtstreeks verband houden met burgeroorlog, opstand, oproer en stakingen. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het ongevallenrisico.
 • De aanvullende verzekering van het invaliditeitsrisico – premievrijstelling wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar). De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of gedeeltelijk zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van de invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bijvoorbeeld de invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico.
 • De aanvullende verzekering van het invaliditeitsrisico - rente wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar). De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of gedeeltelijk zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van zijn invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld de invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar) en kan slechts worden onderschreven wanneer ook de aanvullende invaliditeitsverzekering – premievrijstelling wordt onderschreven. De leeftijd van de verzekerde op onderschrijving van het contract wordt tot 50 jaar beperkt. Lees de algemene voorwaarden Aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico.
 • Sustainability-Related Disclosure.

Oef, een mens!

Bij DVV gaat het in de eerste plaats om mensen! Dat betekent dat als je wilt beleggen of sparen, je DVV-consulent je zal adviseren over de juiste verzekering voor jou en je dossier persoonlijk zal opvolgen van A tot Z. Op belangrijke momenten kan je dus rekenen op de hulp van een echte mens. Een hele geruststelling!

Save 3 is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent