• Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Schadeaangifte

Aangifte van schade in uw autoverzekering

Hoe schade aangeven in uw autoverzekering?

Als u met uw auto schade veroorzaakt hebt aan een tegenpartij kan u rekenen op uw autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Voor schade aan uw auto hebt u een omniumverzekering nodig. Hebt u een ongeval gehad? Doe dan zo snel mogelijk aangifte van de schade via uw DVV-consulent of via MyDVV. 

Schade aangeven via uw DVV-consulent
Uw DVV-consulent helpt u om uw dossier samen te stellen. Is zij of hij niet bereikbaar? Bel dan ons contactcenter op 0800 93 300. 

Schade aangeven via My DVV
Via My DVV kan u ook uw schadeaangifte doen. U wordt dan gevraagd om alle informatie over de omstandigheden, de partijen, de schade en de contactgegevens online in te voeren. Ook foto’s, het ingevulde aanrijdingsformulier of andere documenten kan u ons zo bezorgen.

Enkele tips voor een vlotte behandeling van uw schadegeval

 • Zorg dat het Europees Aanrijdingsformulier volledig en correct is ingevuld (alle gegevens, voor- en achterzijde), zelfs wanneer het om een ongeval zonder (gekende) tegenpartij gaat of wanneer de politie de vaststellingen heeft gedaan. Het bundelt al de essentiële informatie die uw schadespecialist nodig heeft.  
 • Maak een duidelijke schets.
 • Handtekening van beide partijen op de voorzijde (indien er een tegenpartij betrokken is).
 • Verzamel gegevens van getuigen.
 • Neem foto’s van de schade, in detail en vanop afstand.
 • Bezorg alle informatie over het schadegeval aan uw consulent

Wat zijn de verschillende stappen?

1. Wordt de schade gedekt door uw garanties?

Uw DVV-consulent bepaalt aan de hand van de waarborgen in uw polis of de aangegeven schade al dan niet gedekt is.

2. Wie is aansprakelijk?

Nadien neemt uw DVV-consulent, op basis van het gezamenlijke aanrijdingsformulier, een standpunt in over de aansprakelijkheid. Daarvan wordt u achteraf schriftelijk op de hoogte gebracht.

Indien een standpunt op basis van de gezamenlijke aangifte niet onmiddellijk kan ingenomen worden vraagt uw verzekeraar bijkomende gegevens op (het pv, de getuigenverklaringen …). Het verkrijgen van deze bijkomende gegevens heeft zijn invloed op de duur van de behandeling van uw dossier.

DVV doet het nodige om de schade aan de tegenpartij te vergoeden.
DVV Stars kunnen gebruikt worden om de stijging van uw bonus-malus te neutraliseren

DVV stelt de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij in gebreke, want die maatschappij moet de schade aan uw voertuig vergoeden.

In dat geval moet u geen rekening houden met eventuele aansprakelijkheid van u of van de tegenpartij. De schade aan uw voertuig kan worden begroot en vergoed volgens de voorwaarden in uw polis.
Is de schade een gevolg van een (poging tot) diefstal of inbraak? Laat dan altijd een proces-verbaal opstellen.
Meer info over de Full Omnium van de Autoverzekering Mobility.

Dan biedt uw waarborg Rechtbijstand van DVV een oplossing. Die recupereert namelijk eveneens uw medische kosten bij de verzekeraar van de tegenpartij. Vermeld op de achterzijde van het Europees Aanrijdingsformulier dat u gewond was en specifieer de aard van uw kwetsuren. Een afzonderlijke aangifte is niet nodig.

Is er een tegenpartij maar geen mogelijkheid tot (rechtstreekse) vergoeding op basis van één van de specifieke Mobility-waarborgen? Dan tracht DVV u via uw waarborg Rechtsbijstand een oplossing te bieden. De maatschappij opent voor u een apart dossier Rechtsbijstand en onderhandelt met de tegenpartij om alsnog een schadevergoeding te verkrijgen. 

3. Hoe begroot DVV de schade ?

Door de jaren heen bouwde DVV een nauwe samenwerking uit met een net van erkende herstellers. Contacteer uw DVV-consulent om een erkende hersteller dicht bij u te vinden.

Door naar een DVV erkende garage te gaan, profiteert u van :

 • een snelle schadebegroting,
 • een kwalitatieve herstelling,
 • een vervangwagen,
 • een garantie op herstelling,
 • een professionele dienstverlening.

U profiteert van extra voordelen:

 • vervangwagen voor de duur van de herstelling, ook wanneer u in fout bent (op voorwaarde dat u laat herstellen),
 • 6 dagen lang een vervangwagen bij total loss,
 • gratis technische keuring na het ongeval, indien noodzakelijk,
 • een verlaagde franchise (afhankelijk van uw specifieke voorwaarden).

Als u alsnog voor een hersteller buiten ons netwerk van erkende herstellers kiest, dan stelt DVV een autoexpert aan die de voertuigschade zal begroten.

Als u verzekerd bent voor glasbreuk, kunt u de schade altijd laten herstellen door :

 • Touring Glass (via 0800 95 555 of touringglass.be)
 • Autoglas Clinic (via 070 233 234 of autoglasclinic.be)
 • Carglass nv (via 0800 90 615 of carglass.be)

DVV betaalt de factuur rechtstreeks conform de polisvoorwaarden.

Bent u niet verzekerd voor dit risico, dan geniet u de beste service en voorwaarden bij deze partners dankzij DVV.

4. Hoe vergoedt DVV verzekeringen de schade?

Indien mogelijk regelt DVV de schade voor rekening van de maatschappij van de tegenpartij. In dat geval vergoedt DVV eerst zelf de schade aan uw voertuig. Nadien vorderen we onze uitgaven terug bij de maatschappij van de tegenpartij

Dan kan DVV de schadevergoeding rechtstreeks regelen met de hersteller. In dat geval betaalt u zelf enkel de eventuele franchise (bij omnium) en/of de btw (indien u btwplichtig bent).

Dan dient DVV het expertiseverslag af te wachten. U betaalt de hersteller zelf bij ontvangst van de factuur. DVV stort de schadevergoeding, vastgelegd op basis van het expertiseverslag, op uw rekening,  rekening houdend met de eventuele franchise en uw btw-statuut.

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent