• MyDVV

Beleggen

Potentieel aantrekkelijk rendement met extra zekerheid

DVV Invest - Gestructureerde tijdelijke aanbiedingen

Potentieel aantrekkelijk rendement

Doelstelling van de terugbetaling van de netto geïnvesteerde premie

Beleggen in de tijdsgeest dankzij onze onderliggende thema’s

Wat is DVV Invest?

  • DVV verzekeringen biedt meermaals per jaar tijdelijke aanbiedingen, waaronder gestructureerde tak 23 levensverzekeringspolissen
  • Met een potentieel aantrekkelijk rendement dat afhangt van de evolutie van de onderliggende index
  • Het rendement en uw kapitaal zijn echter niet gegarandeerd op de vervaldag
  • Een vaste vervaldag en een gedeeltelijke terugbetaling van de belegde nettopremie op de vervaldag waarvan het terugbetalingspercentage verandert voor elke uitgifte.
  • Mogelijkheid om te beleggen in diverse thema's of sectoren die u nauw aan het hart liggen: milieu, gendergelijkheid, gezondheidszorg en nog vele andere
  • Beleggen kan al vanaf € 1.000, in veelvouden van steeds € 1.000

Welke zijn de tijdelijke aanbiedingen van DVV Invest?

DVV Verzekeringen biedt meermaals per jaar gestructureerde uitgiften aan met een vaste vervaldatum en een beperkte inschrijvingsperiode.

DVV Invest Be=Long 90 11-2029

Door u in te schrijven op deze gestructureerde uitgifte investeert u in 30 Europese bedrijven die actief zijn in sectoren die mogelijk kunnen profiteren van de vergrijzing in Europa.

Inschrijvingsperiode:

02/08/2021 tot en met 02/10/2021 

De potentiële meerwaarde
op de eindvervaldag is 100% van de eventuele stijging van de onderliggende index tegenover de beginwaarde met geen beperking op de maximum meerwaarde

Min 90% bescherming
van de belegde netto premie op de eindvervaldag

Onderliggende index: 
Solactive Ageing Population Europe (SOAGE) 

Documenten en wettelijke informatie

De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Het gamma tijdelijke gestructureerde uitgiftes DVV Invest zijn tak 23 levensverzekeringsproducten met een verzekeringstaks van 2% en een vaste looptijd. Het minimumbedrag bij onderschrijving bedraagt € 1.000 en daarna per schijf van € 1.000 verhoogd met verzekeringstaks. Voor meer informatie over de beleggingsdoelstellingen, waar u de waarde van de eenheden kunt vinden, de risico's (geen gegarandeerd kapitaal), de evolutie van de indexen, de kosten en de belastingen in verband met deze tijdelijke uitgiften, kunt u de volgende documenten raadplegen :
 
Deze documenten zijn op verzoek verkrijgbaar bij uw DVV-consulent. Het is belangrijk dat potentiële investeerders deze documenten doornemen alvorens een contract te ondertekenen. De algemene en bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. De verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

Contacteer uw DVV-consulent om te profiteren van dit tijdelijk aanbod

Wat moet u weten over onze tijdelijke aanbiedingen DVV Invest?

Consulteer de documenten en de wettelijke informatie van de tijdelijke uitgiften hierboven voor meer details over de specifieke kenmerken van elke uitgifte en over de werking van het product.

Beperkte inschrijvingsperiode en vaste vervaldag

De verschillende uitgiften die DVV Invest u voorstelt hebben specifieke kenmerken, waaronder een beperkte inschrijvingsperiode en een vaste vervaldag.

Rendement dat afhangt van de onderliggende index

Uw rendement op de vervaldag hangt af van de evolutie van de onderliggende index t.o.v. de beginwaarde. Het maximumrendement is meestal begrensd op een bepaald percentage dat voor elke uitgifte verschillend is.

Gedeeltelijke bescherming van de belegde premies

Voor sommige voorgestelde uitgiftes wordt een minimum  percentage bescherming van de belegde netto premie op de eindvervaldag voorzien.

Rendement en kapitaal zijn niet gewaarborgd

Uw rendement is niet gegarandeerd, want het hangt af van de evolutie van de onderliggende index.  

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent