• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Beleggen

Potentieel aantrekkelijk rendement

DVV Invest - Gamma voor gestructureerde tijdelijke aanbiedingen

Potentieel aantrekkelijk rendement

Doelstelling van de terugbetaling van de netto geïnvesteerde premie

Beleggen in de tijdsgeest dankzij onze onderliggende thema’s

Wat is DVV Invest?

 • DVV verzekeringen biedt meermaals per jaar tijdelijke aanbiedingen, waaronder gestructureerde tak 23 levensverzekeringspolissen
 • Met een potentieel aantrekkelijk rendement dat afhangt van de evolutie van de onderliggende index
 • Het rendement en je kapitaal zijn echter niet gegarandeerd op de vervaldag
 • Een vaste vervaldag en een gedeeltelijke terugbetaling van de belegde nettopremie op de vervaldag waarvan het terugbetalingspercentage verandert voor elke uitgifte.
 • Beleggen kan al vanaf 1.000 euro, in veelvouden van steeds 1.000 euro.

Welke zijn de tijdelijke aanbiedingen van DVV Invest?

DVV Verzekeringen biedt meermaals per jaar gestructureerde uitgiften aan met een vaste vervaldatum en een beperkte inschrijvingsperiode.

Er is momenteel geen uitgifte DVV Invest.

Wat moet je weten over onze tijdelijke aanbiedingen DVV Invest?

Consulteer de documenten en de wettelijke informatie van de tijdelijke uitgiften hierboven voor meer details over de specifieke kenmerken van elke uitgifte en over de werking van het product.

Beperkte inschrijvingsperiode en vaste vervaldag

De verschillende uitgiften die DVV Invest je voorstelt hebben specifieke kenmerken, waaronder een beperkte inschrijvingsperiode en een vaste vervaldag.

Rendement dat afhangt van de onderliggende index

Je rendement op de vervaldag hangt af van de evolutie van de onderliggende index t.o.v. de beginwaarde. Het maximumrendement is meestal begrensd op een bepaald percentage dat voor elke uitgifte verschillend is.

Gedeeltelijke bescherming van de belegde premies

Voor sommige voorgestelde uitgiftes wordt een minimum  percentage bescherming van de belegde netto premie op de eindvervaldag voorzien.

Rendement en kapitaal zijn niet gewaarborgd

Je rendement is niet gegarandeerd, want het hangt af van de evolutie van de onderliggende index.  

Fiscaliteit

Volgens de huidige fiscale wetgeving, die onderhevig kan zijn aan wijzigingen, geldt voor particuliere beleggers met fiscale woonplaats in België, het volgende:

 • Roerende voorheffing:
  • er wordt geen roerende voorheffing ingehouden op de prestaties bij leven betaald na acht jaar vanaf de begindatum van de polis;
  • in geval van afkoop gedurende de eerste acht jaar van de polis, wordt een roerende voorheffing ingehouden van 30%, berekend op de meerwaarde (het verschil tussen enerzijds de betaalde of toegekende bedragen en, anderzijds, het totaal van de gestorte premies).

 • Verzekeringtaks: er is een verzekeringstaks verschuldigd van 2%, berekend op de gestorte premies.

 • Successierechten / Erfbelasting: de Belgische wettelijke en reglementaire bepalingen zijn van toepassing. Elke huidige of toekomstige belasting, heffing of taks, die van toepassing zijn op de polis of die verschuldigd zijn ter gelegenheid van de uitvoering ervan en/of die betrekking hebben op het beleggingsfonds, zijn ten laste van de onderschrijver of van de begunstigde(n).

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent