• MyDVV

Beleggen

Beleg veilig in levensverzekering tak 21

DVV Life Invest Protect (Tak 21)

Kapitaal en rentevoet gegarandeerd met DVV Life Invest Protect

Wil u uw geld laten opbrengen op een veilige manier? Kies Life Invest Protect: een tak 21-levensverzekering met kapitaalgarantie en gewaarborgde basisrentevoet.

Voordelen en kenmerken

 • Veiligheid: elke euro die u stort, is gegarandeerd. Bovendien beschermt het Garantiefonds  voor financiële diensten  de bedragen die u belegt in tak 21-levensverzekeringscontracten (tot 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeraar).
 • Rendement: voor elke storting kan u rekenen op een gegarandeerde rentevoet tot 31 december van het 8e jaar vanaf de datum van storting. Daarna wordt er een nieuwe rentevoet bepaald volgens de marktvoorwaarden op dat moment.
 • Duur: als u in DVV Life Invest Protect wil beleggen, doet u dat het best voor minstens 8 jaar. Anders moet u rekening houden met mogelijke uitstapkosten en belastingen op uw opbrengsten.
 • Belastingvoordeel: na 8 jaar moet u geen belastingen meer betalen als u uw geld opneemt. Doet u dat vroeger, dan betaalt u 30% roerende voorheffing.

Risico’s en nadelen

 • U betaalt instapkosten, beheerskosten, 2% verzekeringstaks en uitstapkosten (afhankelijk van het moment dat u uw geld opneemt/afkoopt).
 • Als u het geld tijdens de eerste 8 jaar opneemt, betaalt u 30% roerende voorheffing.
 • Dit product bevat net zoals alle producten van tak 21 risico’s. Denk daarbij aan het kredietrisico (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico. 

Gratis uitstapmogelijkheden
U betaalt geen uitstapkosten in de volgende gevallen:

 • bij overlijden van de verzekerde
 • bij annulatie binnen 30 dagen
 • bij gedeeltelijke afkoop volgens de Active-formule met een maximum van 10% van het totaalbedrag (max. 25.000 euro per jaar)
 • bij een gedeeltelijke afkoop gedurende 1 maand na de invoering van de nieuwe intrestvoet (na elke waarborgperiode), niet in combinatie met de Active-formule
 • bij gedeeltelijke afkoop 1 maal per 12 maanden met een maximum van 10% van het totaalbedrag (max. 25.000 euro per jaar), niet in combinatie met de Active-formule. Bij een tweede of volgende gedeeltelijke afkoop binnen de 12 maanden worden de uitstapkosten aangerekend op de volledige afkoopwaarde.

Extra mogelijkheden bij DVV Life Invest Protect

U kan DVV Life Invest Protect op 2 manieren uitbreiden:

Facultatieve overlijdensdekking
Standaard wordt het contract aan uw begunstigden betaald bij overlijden. Als u uw gezin nog meer wil beschermen, kiest u voor de aanvullende waarborg overlijden. In dat geval wordt 130% van de som van alle stortingen zonder taks uitbetaald. 

Formule Active 
De Active-formule is de vereenvoudigde manier om gedeeltelijke afkopen te doen. U kan dan maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks een deel van uw geld opvragen. Dit zijn de kenmerken van deze formule:

 • Minimumbedrag: 125 euro op jaarlijkbasis 
 • Maximumbedrag: 10% van het totaal van de gestorte premies, maximaal 25.000 euro
 • Minimumwaarde van de polis in het begin van de formule: 6.200 euro
 • Kosten: opstart van de Active-formule is gratis, elke wijziging daarna 5 euro
Hoe kan ik een afkoop of opname doen?
Neem contact op met uw DVV-consulent. Zij of hij zal dan samen met u het nodige doen zodat u uw geld ontvangt. Hou wel rekening met uitstapkosten en roerende voorheffing als u binnen 8 jaar afkoopt.
Vanaf wanneer brengen mijn stortingen geld op?
Uw geld begint op te brengen vanaf de dag dat het op onze rekening staat.

Goed om te weten:

 • De Active-formule is mogelijk vanaf 125 euro, op jaarlijkse basis beperkt tot 10% van het totaal van de gestorte premies, maximaal 25.000 euro. De polis moet bij de start een minimumwaarde hebben van 6.200 euro. Om deze formule op te starten betaalt u niets, daarna 5 euro voor elke aanpassing of annulering.
 • De instapkosten bedragen maximaal 2,5% bij elke brutostorting. Voor de opmaak betaalt u 5 euro.
 • De beheerskosten bedragen maandelijks 0,01% van de poliswaarde.
 • De uitstapkosten worden gedetailleerd in het essentiële informatiedocument.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.
 • DVV Life Invest Protect is een flexibele levensverzekering van tak 21 met maximaal 2,5% instapkosten en met een onbepaalde looptijd. Het minimale inschrijvingsbedrag bedraagt 2.500 euro of 25 euro per maand via doorlopende opdracht. Bekijk voor de spaardoeleinden, de risico’s (kredietrisico in geval van faillissement van Belins NV en liquiditeitsrisico), kosten, taksen en gegarandeerde intrestvoet het essentiële informatiedocument, de voorwaarden, de commerciële fiche of ga langs bij een DVV-consulent. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent