• Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Pensioensparen

Spaar voor uw pensioen en uw uitvaart

DVV Life Cover Pack (Tak 21)

NIEUW: nu een gegarandeerde interestvoet van 1% (in plaats van 0.30%)

Geldig voor alle stortingen op bestaande of nieuwe contracten.

2 in 1

Met DVV Life Cover Pack spaart u onder bepaalde voorwaarden fiscaal voordelig voor uw pensioen. Bovendien bezorgt u uw nabestaanden financiële gemoedsrust.

Gegarandeerd rendement

Met deze levensverzekering tak 21 speelt u op veilig. U zet nu geld opzij voor uw pensioen en uw uitvaart. En u bent voor elke storting zeker van de rentevoet.

Tot 30% belastingsvermindering

Met DVV Life Cover Pack kan u aan pensioensparen en langetermijnsparen doen. U zou tot 30% van de premies kunnen terugkrijgen als belastingsvermindering.

Wat is DVV Life Cover Pack?

DVV Life Cover Pack is een tak 21-levensverzekering?  waarmee u een aanvullend pensioen en een uitvaartkapitaal opbouwt. Op het moment dat u intekent, beslist u welk bedrag u wil voorzien voor uw uitvaart (min. 2.500 en max. 15.000 euro). Op basis daarvan worden de premies bepaald. 

Wat moet u weten over DVV Life Cover Pack?

Met DVV Life Cover Pack spaart u voor uw pensioen en uw uitvaart. Voor een maximaal fiscaal voordeel kan u pensioensparen en langetermijnsparen combineren.

De bedragen in onderstaande tabel zijn geldig voor 2022.

  Pensioensparen via DVV Life Cover Pack Pension Langetermijnsparen via DVV Life Cover Pack
Voor wie?

U wil 

 • Een aanvullend pensioen opbouwen.
 • Belastingvermindering krijgen. 
 • Zorgen voor een kapitaal waarmee uw nabestaanden de begrafeniskosten kunnen betalen.

 

U wil 

 • Een aanvullend pensioen opbouwen.
 • Uw belastingvoordeel maximaliseren (vooral interessant als u geen woonkrediet hebt of uw woonbonus nog niet volledig benut met uw woonkrediet).
 • Zorgen voor een kapitaal waarmee uw nabestaanden de begrafeniskosten kunnen betalen.

 

Vanaf welke leeftijd kan u intekenen?  Vanaf 18 jaar. Vanaf 18 jaar.
Hoeveel kan u maximaal sparen?
(bedrag 2020)
 • Standaard formule : tot 990 euro (bedrag voor 2022).
 • Nieuwe formule : tot 1.270 euro (bedrag voor 2022).

Meer info over de bedragen.

Tot 2.350 euro*, afhankelijk van uw netto belastbaar inkomen.
Hoeveel belastingvermindering krijgt u?
 • Tot 297 euro (standard formule).
 • Tot 317,5 euro (nieuwe formule)
Tot 705 euro.
Hoe wordt DVV Life Cover Pack in principe belast? Vervroegde taks van 8% op 60 jaar (in normale omstandigheden berekend op de waarde van het tegoed op 60 jaar), maar soms belastingheffing op de uitkering na 60 jaar aan 8% of 33% (afhankelijk van het geval). Indien geen inpandgeving als waarborg voor een lening: vervroegde taks van 10% op 60 jaar (in normale omstandigheden berekend op de waarde van het tegoed op 60 jaar), maar soms belastingheffing op de uitkering na 60 jaar aan 10% of 33% (afhankelijk van het geval).
Hoe wordt DVV Life Cover Pack belast bij afkoop voor 60 jaar? Belastingheffing aan 8% of 33% of marginale aanslagvoet (afhankelijk van het geval) + lokale opcentiemen/gemeentebelastingen. Belastingheffing aan 10% of 33% of marginale aanslagvoet (afhankelijk van het geval) + lokale opcentiemen/gemeentebelastingen.
Hoe wordt DVV Life Cover Pack belast bij overlijden van de verzekerde voor 60 jaar? Belastingheffing aan 8% + lokale opcentiemen/gemeentebelasting. Belastingheffing aan 10% + lokale opcentiemen/gemeentebelasting.

* Maximum van 2.350 euro (oorspronkelijk was dit 2.390 euro, maar de fiscale wetgeving, die nog gepubliceerd moet worden, zal dit verlagen tot 2.350 euro)

Hoe werkt het?
U stort wat u wil wanneer u wil. De intrestvoet geldt voor iedere storting afzonderlijk: vroegere en toekomstige stortingen kunnen een verschillende intrestvoet krijgen, namelijk de intrestvoet die geldt op het moment van de storting. Weet wel dat u zich aan een minimale jaarlijkse storting moet houden om zeker te zijn van het voorziene bedrag voor de uitvaart.

Wat gebeurt er bij overlijden?

 • Als u overlijdt voor uw pensioen, wordt het opgebouwde kapitaal uitgekeerd aan de begunstigden die u gekozen hebt.
 • Als u overlijdt na uw pensioen, wordt het uitvaartkapitaal uitgekeerd aan de begunstigden die u gekozen hebt.

Wil u tot aan uw pensioen een nog ruimere bescherming? Neem dan een aanvullende waarborg.

Wat zijn de kosten?

 • Instapkosten: maximaal 6% bij elke storting.
 • Beheerskosten: 0,10% per jaar (maandelijks afgehouden).
 • Uitstapkosten: normaal betaalt u geen uitstapkosten, behalve als u uw geld vervroegd wil opnemen. Weet dat dat niet aan te raden is omdat u dan zwaar belast wordt. Kiest u toch voor een vervroegde gedeeltelijke of volledige afkoop, dan moet u rekening houden met de volgende elementen:
  • De uitst­apkosten bedr­agen ofwel 75 euro (bedra­g geïndexeerd volgens de consumptie-index) ofwel 5% v­an de poliswaa­­rde, a­l n­­aargela­ng het hoogste va­n de beide bedra­gen.
  • Voor het gedeelte van de poliswaarde dat overeenkomt met het ‘Pensioenkapitaal’, zijn de uitstapkosten tijdens de laatste 5 jaar voor de tussentijdse vervaldag 0%.

Voor het gedeelte van de poliswaarde dat overeenstemt met het ‘Uitvaartkapitaal’, verminderen de uitstapkosten met 1% per jaar tijdens de laatste 5 jaar die de 90e verjaardag van de verzekerde voorafgaan. Vanaf die verjaardag is de vergoeding dus 0.

Wat zijn de risico’s?
Dit product bevat net zoals alle producten van tak 21 risico’s. Denk daarbij aan het kredietrisico? (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico?.

Ontdek meer details over DVV Life Cover Pack

Winstdeelname mogelijk

Bovenop de rente is een deelname in de winst mogelijk. Die is niet gegarandeerd, hangt af van de resultaten en kan ieder jaar wijzigen.

Vanaf uw pensioen betaalt u niets meer

Zodra u op pensioen bent, hoeft u geen premie meer te betalen. Vanaf dan kunnen uw nabestaanden rekenen op het uitvaartkapitaal als er u iets gebeurt.

Geen uitstapkosten 5 jaar voor uw pensioen

Tijdens de laatste 5 jaar voor u op pensioen gaat, kan u uw pensioenkapitaal opnemen zonder een eurocent afkoopvergoeding te moeten betalen.

Flexibele premiebetaling

U stort wat u wil wanneer u wil. U kan gerust een jaar overslaan of een jaar minder betalen. Ook een gespreide betaling van uw premie is mogelijk. 

 • DVV Life Cover Pack is een levensverzekering van tak 21 met maximaal 6% instapkosten en met een minimale looptijd van 10 jaar. Bekijk voor de spaardoeleinden, de risico’s (kredietrisico in geval van faillissement van Belins NV en liquiditeitsrisico), kosten, taksen en gegarandeerde intrestvoet de financiële informatiefiche, de  voorwaarden, de commerciële fiche of ga langs bij een DVV-consulent. Voor meer informatie over de duurzaamheid van dit product, raadpleeg het periodieke rapport SFDR. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
 • Voor de facultatieve overlijdensdekking wordt de leeftijd van de verzekerde op onderschrijving van het contract tot 65 jaar beperkt. Sommige omstandigheden van overlijden worden niet gedekt. De prestaties worden dan beperkt tot de uitbetaling van de poliswaarde: bijvoorbeeld zelfmoord in het eerste jaar van de dekking of overlijden door alcoholisme of misbruik van geneesmiddelen.
 • De aanvullende verzekering van het risico ongeval wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar). Deze verzekering biedt geen dekking voor bijvoorbeeld ongevallen die rechtstreeks verband houden met burgeroorlog, opstand, oproer en stakingen. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het ongevallenrisico.
 • De aanvullende verzekering van het invaliditeitsrisico – premievrijstelling wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar). De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of gedeeltelijk zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van de invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bijvoorbeeld de invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico.

Oef, een mens!

Bij DVV gaat het in de eerste plaats om mensen! Dat betekent dat als u wilt beleggen of sparen, uw DVV-consulent u zal adviseren over de juiste verzekering voor u en uw dossier persoonlijk zal opvolgen van A tot Z. Op belangrijke momenten kan u dus rekenen op de hulp van een echte mens. Een hele geruststelling!

Save 3, Life Pension Dynamic en Life Cover Pack zijn verzekeringsproducten van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent