• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Pensioensparen

Spaar voor je pensioen en je uitvaart

DVV Life Cover Pack (Tak 21)

NIEUW: nu een gegarandeerde interestvoet van 2%

Geldig voor alle stortingen op bestaande of nieuwe contracten.

2 in 1

Met DVV Life Cover Pack spaar je onder bepaalde voorwaarden fiscaal voordelig voor je pensioen. Bovendien bezorg je je nabestaanden financiële gemoedsrust.

Gegarandeerd rendement

Met deze levensverzekering tak 21 speel je op veilig. Je zet nu geld opzij voor je pensioen en je uitvaart. En je bent voor elke storting zeker van de rentevoet.

Tot 30% belastingsvermindering

Met DVV Life Cover Pack kan je aan pensioensparen en langetermijnsparen doen. Je zou tot 30% van de premies kunnen terugkrijgen als belastingsvermindering.

Wat is DVV Life Cover Pack?

DVV Life Cover Pack is een tak 21-levensverzekering? waarmee je een aanvullend pensioen en een uitvaartkapitaal opbouwt. Op het moment dat je intekent, beslis je welk bedrag je wilt voorzien voor je uitvaart (min. 2.500 en max. 15.000 euro). Op basis daarvan worden de premies bepaald. 

Wat moet je weten over DVV Life Cover Pack?

Met DVV Life Cover Pack spaar je voor je pensioen en je uitvaart. Voor een maximaal fiscaal voordeel kan je pensioensparen en langetermijnsparen combineren.

De bedragen in onderstaande tabel zijn geldig voor 2024.

  Pensioensparen via DVV Life Cover Pack Pension Langetermijnsparen via DVV Life Cover Pack
Voor wie?

Je wilt

 • Een aanvullend pensioen opbouwen.
 • Belastingvermindering krijgen. 
 • Zorgen voor een kapitaal waarmee je nabestaanden de begrafeniskosten kunnen betalen.

 

Je wilt

 • Een aanvullend pensioen opbouwen.
 • Je belastingvoordeel maximaliseren (vooral interessant als je geen woonkrediet hebt of je woonbonus nog niet volledig benut met je woonkrediet).
 • Zorgen voor een kapitaal waarmee je nabestaanden de begrafeniskosten kunnen betalen.

 

Vanaf welke leeftijd kan je intekenen?  Vanaf 18 jaar. Vanaf 18 jaar.
Hoeveel kan je maximaal sparen?
(bedrag 2024)
 • Standaard formule: tot 1.020 euro (bedrag voor 2024).
 • Nieuwe formule: tot 1.310 euro (bedrag voor 2024).

Meer info over de bedragen.

Tot 2.450 euro, afhankelijk van je netto belastbaar inkomen.
Hoeveel belastingvermindering krijg je?
Tot 306 euro.
Tot 735 euro.
Hoe wordt DVV Life Cover Pack in principe belast? Vervroegde taks van 8% op 60 jaar (in normale omstandigheden berekend op de waarde van het tegoed op 60 jaar), maar soms belastingheffing op de uitkering na 60 jaar aan 8% of 33% (afhankelijk van het geval). Indien geen inpandgeving als waarborg voor een lening: vervroegde taks van 10% op 60 jaar (in normale omstandigheden berekend op de waarde van het tegoed op 60 jaar), maar soms belastingheffing op de uitkering na 60 jaar aan 10% of 33% (afhankelijk van het geval).
Hoe wordt DVV Life Cover Pack belast bij afkoop voor 60 jaar? Belastingheffing aan 8% of 33% of marginale aanslagvoet (afhankelijk van het geval) + lokale opcentiemen/gemeentebelastingen. Belastingheffing aan 10% of 33% of marginale aanslagvoet (afhankelijk van het geval) + lokale opcentiemen/gemeentebelastingen.
Hoe wordt DVV Life Cover Pack belast bij overlijden van de verzekerde voor 60 jaar? Belastingheffing aan 8% + lokale opcentiemen/gemeentebelasting. Belastingheffing aan 10% + lokale opcentiemen/gemeentebelasting.

Hoe werkt het?
Je stort wat je wilt wanneer je wilt. De intrestvoet geldt voor iedere storting afzonderlijk: vroegere en toekomstige stortingen kunnen een verschillende intrestvoet krijgen, namelijk de intrestvoet die geldt op het moment van de storting. Weet wel dat je jezelf aan een minimale jaarlijkse storting moet houden om zeker te zijn van het voorziene bedrag voor de uitvaart.

Wat gebeurt er bij overlijden?

 • Als je overlijdt voor je pensioen, wordt het opgebouwde kapitaal uitgekeerd aan de begunstigden die je gekozen hebt.
 • Als je overlijdt na je pensioen, wordt het uitvaartkapitaal uitgekeerd aan de begunstigden die je gekozen hebt.

Wil je tot aan je pensioen een nog ruimere bescherming? Neem dan een aanvullende waarborg.

Wat zijn de kosten?

 • Instapkosten: maximaal 6% bij elke storting.
 • Beheerskosten: 0,10% per jaar (maandelijks afgehouden).
 • Uitstapkosten: normaal betaal je geen uitstapkosten, behalve als je je geld vervroegd wilt opnemen. Weet dat dat niet aan te raden is omdat je dan zwaar belast wordt. Kies je toch voor een vervroegde gedeeltelijke of volledige afkoop, dan moet je rekening houden met de volgende elementen:
  • De uitst­apkosten bedr­agen ofwel 75 euro (bedra­g geïndexeerd volgens de consumptie-index) ofwel 5% v­an de poliswaa­­rde, a­l n­­aargela­ng het hoogste va­n de beide bedra­gen.
  • Voor het gedeelte van de poliswaarde dat overeenkomt met het ‘Pensioenkapitaal’, zijn de uitstapkosten tijdens de laatste 5 jaar voor de tussentijdse vervaldag 0%.

Voor het gedeelte van de poliswaarde dat overeenstemt met het ‘Uitvaartkapitaal’, verminderen de uitstapkosten met 1% per jaar tijdens de laatste vijf jaar die de 90e verjaardag van de verzekerde voorafgaan. Vanaf die verjaardag is de vergoeding dus 0.

Wat zijn de risico’s?
Dit product bevat net zoals alle producten van tak 21 risico’s. Denk daarbij aan het kredietrisico? (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico?.

Ontdek meer details over DVV Life Cover Pack

Winstdeelname mogelijk

Bovenop de rente is een deelname in de winst mogelijk. Die is niet gegarandeerd, hangt af van de resultaten en kan ieder jaar wijzigen.

Vanaf je pensioen betaal je niets meer

Zodra je op pensioen bent, hoef je geen premie meer te betalen. Vanaf dan kunnen je nabestaanden rekenen op het uitvaartkapitaal als jou iets gebeurt.

Geen uitstapkosten 5 jaar voor je pensioen

Tijdens de laatste vijf jaar voor je op pensioen gaat, kan je je pensioenkapitaal opnemen zonder een eurocent afkoopvergoeding te moeten betalen.

Flexibele premiebetaling

Je stort wat je wilt wanneer je wilt. Je kan gerust een jaar overslaan of een jaar minder betalen. Ook een gespreide betaling van je premie is mogelijk. 

 • DVV Life Cover Pack is een levensverzekering van tak 21 met maximaal 6% instapkosten en met een minimale looptijd van 10 jaar. Bekijk voor de spaardoeleinden, de risico’s (kredietrisico in geval van faillissement van Belins NV en liquiditeitsrisico), kosten, taksen en gegarandeerde intrestvoet de FIF & precontractuele SFDR informatie, de  voorwaarden, de commerciële fiche of ga langs bij een DVV-consulent. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
 • Voor de facultatieve overlijdensdekking wordt de leeftijd van de verzekerde op onderschrijving van het contract tot 65 jaar beperkt. Sommige omstandigheden van overlijden worden niet gedekt. De prestaties worden dan beperkt tot de uitbetaling van de poliswaarde: bijvoorbeeld zelfmoord in het eerste jaar van de dekking of overlijden door alcoholisme of misbruik van geneesmiddelen.
 • De aanvullende verzekering van het risico ongeval wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar). Deze verzekering biedt geen dekking voor bijvoorbeeld ongevallen die rechtstreeks verband houden met burgeroorlog, opstand, oproer en stakingen. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het ongevallenrisico.
 • De aanvullende verzekering van het invaliditeitsrisico – premievrijstelling wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar). De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of gedeeltelijk zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van de invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bijvoorbeeld de invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico.
 • Sustainability-Related Disclosure.

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

Save 3, Life Pension Dynamic en Life Cover Pack zijn verzekeringsproducten van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent