• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Pensioensparen

Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers

Spaar voor je pensioen als werknemer

Fiscaal voordelig sparen voor je pensioen

Te combineren met pensioensparen

Voor werknemers zonder aanvullend pensioen of met een beperkt aanvullend pensioen

Wat is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers?

Het VAPW is een fiscaal voordelig aanvullend spaarproduct van de 2de pensioenpijler. Het is bedoeld voor werknemers die geen of een beperkt aanvullend pensioen via hun werkgever of sector hebben.

Hoeveel kan je storten in een VAPW?

De jaarlijkse bijdrage van de werknemer is per opbouwjaar (jaar N) beperkt tot het verschil tussen:

 • 3% van het referentieloon (bruto jaarloon van jaar N-2) of 1.600 EUR (als die 3% dat minimum niet bereikt), enerzijds
 • en de eventuele rechten die in de loop van jaar N-2 werden opgebouwd in het kader van een tweede pensioenpijler (aanvullend bedrijfs- of sectorpensioen of reserves die voortvloeien uit een overdracht en rekening houden met de reserves die werden opgebouwd door de werkgevers- én werknemersbijdragen), anderzijds.
 • Om te weten hoeveel je exact in een VAPW kan storten, surf naar MyPension.be.

Hoe werkt het VAPW?

Jij, als werknemer, hebt de touwtjes in handen. Je sluit een VAPW af op je eigen initiatief, je kiest de premie die je stort en je neemt al dan niet een optionele overlijdensdekking. Je moet wel je werkgever informeren, want hij zal de premie van je VAPZ-overeenkomst aan DVV betalen, door ze rechtstreeks af te houden van je netto loon. Je moet echter enkele regels respecteren:

 • bezorg je werkgever alle noodzakelijke gegevens ten minste twee maanden voordat de loonafhoudingen beginnen, gewijzigd worden of beëindigd worden
 • betalingsmodaliteiten kunnen hoogstens twee keer per jaar gewijzigd worden

Belastingvoordeel

Je profiteert van een belastingvermindering van 30% op de gestorte premies. De bedrijfsvoorheffing zal nl. verminderd worden ten belope van 30% van de gestorte premie. Je profiteert onmiddellijk van het belastingvoordeel. 

Kosten

Er zijn diverse taksen verschuldigd op het VAPW. Naast een taks van 4,4% op de premies betaal je op het einde van de overeenkomst (op het moment dat je het kapitaal ontvangt):

 • een RIZIV-bijdrage van 3,55%
 • een solidariteitsbijdrage van 0, 1 of 2%
 • een eindtaks van 10% op de prestaties (niet op de winstdeelneming)

Duur

 • Einddatum: je wettelijke pensioenleeftijd als werknemer
 • De overeenkomst moet blijven doorlopen tot je effectief met pensioen gaat, zelfs als dat na de wettelijke pensioenleeftijd is (nu 65 jaar, in 2025 66 jaar en in 2030 67 jaar). Zodra je met pensioen gaat, wordt de overeenkomst vereffend.

Facultatieve dekkingen

 • Een verzekering ‘overlijden door ongeval’

Flexibiliteit

 • Je beslist vrij over de verdeling van je netto premie tussen een deel ‘pensioen’ en een deel ‘overlijden door ongeval’.
 • Als je van werkgever verandert, blijft je VAPW-polis gewoon verderlopen.
 • Gedurende het eerste kalenderjaar kan je het maandelijks premiebedrag bepalen om de maximale jaarpremie te bereiken, zelfs na minder dan twaalf maanden.

VAPW en pensioensparen

Je kan een VAPW combineren met pensioensparen of langetermijnsparen. Deze laatste twee producten (3de pijler) zijn fiscaal voordeliger dan het VAPW. We raden je dus aan eerst het wettelijk maximum te sparen in de 3de pensioenpijler en pas dan een VAPW af te sluiten. Eén van fiscale verschillen is de taks op de gestorte premies:  0% voor pensioensparen, 2% voor langetermijnsparen en 4,4% voor het VAPW.
 
 • Het kapitaal van het VAPW wordt gestort op het moment dat je met wettelijk pensioen gaat. Je kan het niet afkopen vóór het zover is.
 • Je kan ook geen voorschot krijgen om een onroerend goed te financieren.
 • Een inpandgeving is wel mogelijk (enkel in het kader van een lening van vastgoed in de EER waarvan je volle eigenaar bent).
 • Het VAPW is een pensioenverzekering van Tak 21. Meer informatie over de spaardoelen, de risico’s (kredietrisico ingeval Belins NV failliet gaat, liquiditeitsrisico), kosten, taksen en gewaarborgde rentevoeten vind je in de algemene  voorwaarden, de commerciële fiche, de info fiche 2de pijler VAPW of bij een DVV-consulent.
 • Het is belangrijk dat potentiële spaarders kennis nemen van die documenten voordat ze een overeenkomst ondertekenen.
 • Deze verzekeringsovereenkomst valt onder het Belgisch recht.

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent