• MyDVV

Fiets en motor

Uw aansprakelijkheid gedekt bij motorongeval

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Motor (BA Motor)

Verzeker uw aansprakelijkheid als motorrijder

Als u met een motor rijdt, bent u in België wettelijk verplicht om uw aansprakelijkheid te verzekeren. Uw motorverzekering zal dan in uw plaats alle lichamelijke en materiële schade van de tegenpartij vergoeden bij een ongeval in fout.

Uitbreiding van uw motorverzekering

Verkiest u de gemoedsrust van een ruimere verzekering? Dan kan u de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid aanvullen met verschillende opties.

Brand en Diefstal
Door uw gewone motorverzekering uit te breiden met de optie Brand en Diefstal is uw motor omnium verzekerd. We vergoeden dan binnen 30 dagen na aangifte:

 • brandschade: brand, ontploffing, steekvlammen, bluswerken na brand
 • diefstal: zowel diefstal als schade door poging tot diefstal

Rechtsbijstand
Bij een verkeersongeval is het niet altijd duidelijk wie aansprakelijk is, of is er onenigheid over de schadevergoeding. De rechtsbijstandverzekering verdedigt dan uw belangen en vergoedt alle gerechtelijke kosten. Ook als u voor de rechtbank moet verschijnen.

Lichamelijke Ongevallen
Als u voor deze optie kiest, wordt er bij een verkeersongeval een vergoeding uitgekeerd voor:

 • overlijden: uw nabestaanden ontvangen de overeengekomen vergoeding.
 • blijvende invaliditeit: u krijgt een uitkering in overeenstemming met uw graad van invaliditeit door het motorongeval.
 • behandelingskosten: hospitalisatiekosten, medische verzorging, onderzoeken, prothesekosten, vervoers- en repatriëringskosten, opsporings- en reddingskosten worden onder andere terugbetaald.

Voorwaarden

 • De optie Diefstal is alleen mogelijk voor nieuwe motorfietsen en kan alleen in combinatie met de optie Brand.
 • De optie Brand kan alleen genomen worden voor motorfietsen die nog geen 5 jaar oud zijn.
Ben ik ook verzekerd als ik in het buitenland een ongeval heb met mijn motor?
U bent verzekerd in alle landen die u terugvindt op de groene kaart?
Bestaat er ook een bonus-malussysteem voor motors? 
Neen, het bonus-malussysteem? wordt niet gebruikt voor motors.
Ik was in fout bij een ongeval met mijn motor. Zal ik meer betalen voor mijn premie? 
Neen, dit zal geen invloed hebben op de premie? voor uw motorverzekering.

Uitsluitingen en beperkingen

 • De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Motor dekt de schade aan uw eigen motor niet.
 • Deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden is niet verzekerd.
 • We vergoeden maximaal 2.478,94 euro per vervoerde persoon voor schade aan zijn persoonlijke kleding en bagage.
 • We bieden geen rechtsbijstand voor contractuele geschillen van minder dan 150 euro. Ook de zuiver contractuele geschillen over de herstelling of het onderhoud zijn niet gedekt.
 • Bij de waarborg Brand is de opzettelijk veroorzaakte schade niet verzekerd indien de daders of medeplichtigen ervan onder 1 van de volgende categorieën vallen:
  • bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van de verzekerde die bij hem inwonen en door hem onderhouden worden,
  • personen in dienst van de verzekerde,
  • personen aan wie het rijtuig was toevertrouwd, de bewaarnemers of hun personeel.
 • Als uw premie niet betaald is, wordt uw verzekering geschorst en komen wij niet tussen in geval van schade.

Franchise

 • Bij de optie Brand en Diefstal geldt er een franchise van 10% van de verzekerde waarde van het voertuig, met een minimum van 25 euro en een maximum van 500 euro. Meer details over de franchise vindt u in de bijzondere voorwaarden. Uw DVV-consulent geeft u graag meer info.

Goed om te weten
De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Motor (BA Motor) wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht..  Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk hier:

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent