• MyDVV

Kredieten

Verzeker het schuldsaldo van uw woonkrediet

Schuldsaldoverzekering

Waarborgen van een schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering komt tussen om bij overlijden het saldo van het woonkrediet af te betalen. Zo’n tijdelijke overlijdensverzekering van tak 21 is niet wettelijk verplicht, maar beschermt uw gezin.

Kies de juiste bescherming door de dekking aan te passen
Leent u samen met uw partner? Dan kiest u zelf hoe u de dekking van het schuldsaldo van uw woonkrediet verdeelt:

 • klassieke 50/50: als 1 van beiden overlijdt, zal de helft van het saldo van de lening automatisch terugbetaald worden. De langstlevende partner zal dan nog altijd zijn eigen deel verder moeten afbetalen.
 • 100/100: als u nog studerende kinderen of andere zware financiële lasten hebt, kan het verstandig zijn om voor u beiden een volledige dekking te kiezen. Deze formule zorgt voor maximaal financieel comfort, maar is het duurst.
 • verdeling naar keuze: u kan vrij de dekkingspercentages kiezen. Als uw partner minder verdient dan u, kan u door bijvoorbeeld een verdeling 70/30 uw partner financieel beschermen bij overlijden. Als u er niet meer bent, zal die dan maar 30% van het saldo meer moeten betalen.

Mooi meegenomen: breng de premies in uw belastingaangifte in als langetermijn- of pensioensparen en krijg 30% terug als belastingvermindering.

Aanvullende waarborgen

Wil u een nog ruimere bescherming? Breid dan uw schuldsaldoverzekering uit met:

 • verzekering arbeidsongeschiktheid: als u langer dan 3 maanden volledig arbeidsongeschikt bent, dan betalen we vanaf de 2e maand van arbeidsongeschiktheid en gedurende max. 1 jaar de premies van de schuldsaldoverzekering en de maandelijkse afbetaling (max. 1.000 euro/maand)
 • verzekering inkomensverlies door werkloosheid: als u minstens 3 maanden werkloos bent, betalen we gedurende max. 1 jaar de premies van de schuldsaldoverzekering en de maandelijkse afbetaling (max. 1.000 euro/maand en enkel gedurende de eerste 5 jaar na het afsluiten van de schuldsaldoverzekering)
Wie moet een schuldsaldoverzekering nemen? Ik, mijn partner of allebei?
Meestal nemen beide partners een schuldsaldoverzekering voor 50% van het geleende bedrag. Om te zorgen dat het woonkrediet volledig wordt kwijtgescholden als 1 van jullie beiden overlijdt, kan u voor elke partner een dekking van 100% kiezen.
Hoe wordt de premie van een schuldsaldoverzekering berekend?

Verschillende factoren tellen mee bij de berekening van de premie:

 • verzekerde bedrag
 • intrestvoet van het woonkrediet
 • looptijd van het woonkrediet
 • uw leeftijd op het moment dat u het contract tekent (hoe jonger, hoe lager de premie)
 • uw rookgedrag
 • uw gezondheidstoestand
 • of u al dan niet gevaarlijke sporten beoefent
Wanneer moet ik de premie van een schuldsaldoverzekering betalen? 
Ofwel betaalt u uw premie in 1 keer, ofwel gespreid in de tijd. Als u voor de tweede optie kiest, betaalt u in principe elk jaar dezelfde premie gedurende 2/3e van de looptijd van uw woonkrediet. Betaalt u een woonkrediet van 15 jaar af, dan betaalt u 10 jaar de premie van uw schuldsaldoverzekering. U kan ook een premie betalen die elk jaar varieert, gespreid over de hele looptijd van het woonkrediet. Meestal stijgt het bedrag lichtjes in het begin en begint het te dalen bij de helft van de looptijd van het krediet.

Kosten:

In geval van maandelijkse, trimestriële en semestriële premiebetaling worden fractioneringskosten van respectievelijk 4%, 3% en 2% voor de hoofdwaarborg en de bijkomende waarborgen toegepast. Er zijn geen fractioneringskosten in geval van een jaarlijkse of eenmalige premie.

Belastingen:

U geniet een fiscaal voordeel als er voldaan is aan wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. Als u een belastingvoordeel gekregen hebt voor een premie moet u rekening houden met een taks op de uitkering.

Uitsluitingen en beperkingen:

Niet gedekt zijn onder meer overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van de dekking, alcoholintoxicatie, deltavliegen, zweefvliegen, valschermspringen of ballonvaren.

Goed om te weten:

 • Personen met een hoger gezondheidsrisico kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een tegemoetkoming op de premie van hun schuldsaldoverzekering. Raadpleeg een DVV-consulent voor meer informatie.
 • De schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering van tak 21 met afnemend kapitaal en maximaal 15% instapkosten, afgesloten voor een bepaalde duurtijd met een minimum van 10 jaar in geval van pensioensparen. De maximale duurtijd van de schuldsaldoverzekering is gelijk aan de looptijd van het woonkrediet. Bekijk de algemene voorwaarden en de financiële informatiefiche voor informatie over de limieten en uitsluitingen of ga langs bij een DVV-consulent. Het is belangrijk dit document door te nemen voor een contract te ondertekenen. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
 • De aanvullende verzekering arbeidsongeschiktheid wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de premievrijstelling van de hoofdwaarborg en de onderschreven aanvullende waarborgen (maximaal 12 maanden al dan niet opeenvolgend) en de uitkering van een maandelijkse rente gelijk aan de financiële lasten van de lening (maximaal een maandelijkse rente van 1.000 euro tijdens 12 maanden al dan niet opeenvolgend en na een wachttijd van 3 maanden) in geval van een totale arbeidsongeschiktheid na een ziekte of een ongeval en waardoor de verzekerde zijn beroepsinkomen verliest. Deze verzekering is enkel bestemd voor loontrekkenden met een arbeidscontract van onbepaalde duur. Ze biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden van arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld het wettelijk zwangerschapsverlof. De leeftijd van de verzekerde op onderschrijving van het contract wordt tot 64 jaar beperkt. Bekijk de algemene voorwaarden voor meer informatie of ga langs bij een DVV-consulent.
 • De aanvullende verzekering inkomensverlies door werkloosheid wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tijdens 5 jaar vanaf de begindatum hoofdverzekering en tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de premievrijstelling van de hoofdwaarborg en de onderschreven aanvullende waarborgen (maximaal 12 maanden al dan niet opeenvolgend) en de uitkering van een maandelijkse rente gelijk aan de financiële lasten van de lening (maximaal een maandelijkse rente van 1.000 euro tijdens 12 maanden al dan niet opeenvolgend en na een wachttijd van 3 maanden) in geval van ontslag van de verzekerde. Deze verzekering is enkel bestemd voor loontrekkenden met een arbeidscontract van onbepaalde duur. Ze biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden van verlies van beroepsinkomsten: bijvoorbeeld als de verzekerde zelf ontslag neemt, of als de verzekerde op de dag van het ontslag niet meer verzekerbaar is of als zijn proefperiode nog niet voorbij is. De leeftijd van de verzekerde op onderschrijving van het contract wordt tot 64 jaar beperkt. Bekijk de algemene voorwaarden voor meer informatie of ga langs bij een DVV-consulent.
 • De schuldsaldoverzekering is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent