• Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Overlijden

Bespaar uw nabestaanden de uitvaartkosten

Uitvaart+

Waarborgen van de verzekering Uitvaart+

Wil u er zijn voor uw dierbaren, zelfs als u er niet meer bent? Voorzie dan met de verzekering Uitvaart+ een bedrag waarmee uw nabestaanden de begrafenis of crematie kunnen betalen. Een zorg minder voor hen en vast ook een hele geruststelling voor u. 

Wat moet u weten over de uitvaartverzekering van DVV verzekeringen?

 • Uitvaart+ is een levenslange overlijdensverzekering. Bij uw overlijden wordt het verzekerde bedrag aan uw begunstigde(n) gestort.
 • U kiest de begunstigde(n) en het verzekerde kapitaal (van 2.500 tot 15.000 euro).
 • U betaalt de premie gespreid over min. 5 jaar en max. 20 jaar. U kiest zelf of u maandelijks, driemaandelijks of halfjaarlijks stort.
 • U krijgt onder bepaalde voorwaarden 30% van de gestorte premies terug als belastingvoordeel. De gebruikelijke regels in verband met successie zijn van toepassing. Vraag meer info bij uw DVV-consulent. 
 • U kan een verzekering Uitvaart+ nemen vanaf 18 jaar tot 70 jaar. 
 • Met eenvoudige procedure medische acceptatie.

Hoe werkt het?
Als u komt te overlijden, betaalt DVV verzekeringen de afgesproken som uit aan uw begunstigden (eventueel rechtstreeks aan de begrafenisondernemer). Uw DVV-consulent zal alles doen om hen daarbij snel en efficiënt te helpen. 

Vanaf wanneer is de overlijdensdekking geldig?

De dekking is geldig zodra het contract ondertekend is en u de eerste premie hebt betaald. Hou er wel rekening mee dat de eerste 2 jaar een proportioneel deel van het kapitaal wordt uitgekeerd:

 • Tijdens de eerste 6 maanden: terugbetaling van de nettopremies zonder kapitalisatie.
 • Tussen 6 en 12 maanden: tot 25% van het verzekerd kapitaal maar minimaal de terugbetaling van de nettopremies zonder kapitalisatie.
 • Tussen 12 en 18 maanden: tot 50% van het verzekerd kapitaal maar minimaal de terugbetaling van de nettopremies zonder kapitalisatie.
 • Tussen 18 en 24 maanden: tot 75% van het verzekerd kapitaal maar minimaal de terugbetaling van de nettopremies zonder kapitalisatie.

De bijpremies, die werden betaald met betrekking tot een verblijf in het buitenland, een beroep of sportactiviteiten met een uitzonderlijk risico, worden niet terugbetaald.

Na die wachtperiode ontvangen uw nabestaanden het volledige verzekerde kapitaal (na aftrek van eventuele belastingen). Bij overlijden door een ongeval wordt het volledige bedrag uitbetaald van de 1e dag.

Geldt er een leeftijdgrens voor de verzekering Uitvaart+?

Ja, onderschrijving is mogelijk tot de 70e verjaardag van de verzekerde of verzekeringsnemer. 

Is er een medische acceptatie bij Uitvaart+?

Neen, er geldt normaal geen medische aanvaarding voor deze verzekering. Weet wel dat bij een invaliditeitspercentage van meer dan 66% onderschrijving niet mogelijk is.

Uitsluitingen en beperkingen:

 • Niet gedekt zijn onder meer zelfmoord van de verzekerde tijdens de eerste 12 maanden en overlijden door deltavliegen, zweefvliegen, valschermspringen of ballonvaren.
 • De eerste 2 jaar wordt een proportioneel deel van het verzekerde kapitaal uitgekeerd. Bekijk voor meer details de voorwaarden of ga langs bij een consulent. Na deze wachtperiode van 2 jaar ontvangen uw nabestaanden het volledige verzekerde kapitaal (na aftrek van eventuele belasting). Bij overlijden door ongeval wordt altijd 100% uitgekeerd vanaf de 1e dag.
 • U geniet een fiscaal voordeel als er voldaan is aan wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. Als u een belastingvoordeel gekregen hebt voor een premie moet u rekening houden met een taks op de uitkering.
 • Onderschrijving is mogelijk tot de 70e verjaardag van de verzekerde of verzekeringsnemer.

Goed om te weten:

 • Uitvaart+ is een levenslange overlijdensverzekering van tak 21 met maximaal 6% instapkosten, afgesloten voor een levenslange duurtijd met een minimum van 10 jaar in geval van pensioensparen. Bekijk voor informatie over de limieten, risico's en uitsluitingen de voorwaarden, de informatiefiche en commerciële fiche of ga langs bij een DVV-consulent. Het is belangrijk deze documenten door te nemen voor een contract te ondertekenen. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

 

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent