Hospitalisatieverzekering

Kenmerken

  • Wereldwijde dekking bij hospitalisatie
  • Vrije keuze van dokter, ziekenhuis, kamer…
  • Optioneel: vergoeding van de kosten van voor- en nazorg
  • Derdebetalersregeling met AssurCard

Wordt niet gedekt:

  • esthetische ingrepen
  • hospitalisatie ten gevolge van extreme sporten
  • tandheelkundige ingrepen

Meer info over de hospitalisatieverzekering Hospimax Plus

 

DVV verzekeringen verwerkt uw persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking en het uitoefenen van uw rechten vindt u terug in het Privacycharter.