• MyDVV

Auto

Uw verplichte autoverzekering - 2 maanden korting*

BA autoverzekering

Verplichte autoverzekering

Veroorzaakt u als chauffeur een ongeval? Met onze autoverzekering bent u goed beschermd tegen de financiële gevolgen. DVV vergoedt dan alle schade aan anderen.

Gratis 24/24 bijstand bij ongeval in België

Hebt u een verkeersongeval in België (zelfs tot 30 km over de grens)? Bel 0800 93 300 en u wordt meteen geholpen! De klok rond staan we voor u klaar.

30% korting voor jonge bestuurders van 23 tot 35 jaar

Reeds 5 jaar uw rijbewijs zonder een ongeluk in fout (of 3 jaar indien u nog maar 3 jaar over een rijbewijs beschikt). Geniet 30% korting op je premie!

PROMO! Nu 2 maanden korting* op uw autoverzekering Mobility!

Wat is een autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid?

Een autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid is in België wettelijk verplicht. Als u een ongeval veroorzaakt, vergoedt uw verzekering de schade aan het voertuig en de medische kosten van de andere partij. 

Hoe helpen we u als u een verkeersongeval hebt?

Als u in België (zelfs tot 30 km over de grens) een ongeval hebt, belt u gratis naar 0800 93 300 in België (of +32 2 286 72 86 vanuit het buitenland) voor hulp:

 • 24 uur per dag, 7 dagen per week staan we voor u klaar.
 • Uw auto wordt gratis weggesleept naar de garage van uw keuze in België. Is het een garage waarmee wij samenwerken? Dan krijgt u een vervangwagen tijdens de herstelling.
 • U wordt naar huis gebracht.
 • Uw partner of werkgever worden verwittigd.

Wat is het bonus-malussysteem?

Als chauffeur krijgt u bonuspunten voor elk jaar dat u geen ongeval veroorzaakt en strafpunten als u dat wel doet. Hoe hoger uw bonus-malus (BM), hoe hoger de premie voor uw autoverzekering. 
U hebt al 5 jaar een autoverzekering bij DVV en u hebt sindsdien geen ongeval gehad maar uw bonus-malus is nog hoger dan 0? Dan komt u dankzij de Bonus Booster van DVV verzekeringen automatisch op 0. Mooi meegenomen voor uw premie! 

Wat is de Bonus Booster?
Ongeacht of je jong of minder jong bent, je geniet een bonus-malus 0 als:

 • Je al 5 jaar een DVV-autoverzekering hebt
 • Je gedurende die 5 jaar geen ongeval hebt gehad
 • Je bonus-malus nog hoger dan 0 was

Autoverzekering voor jongeren

Onder welke voorwaarden geniet een jonge bestuurder 30% korting?

 • Tussen 23 en 35 jaar zijn
 • De hoofdbestuurder van het voertuig zijn
 • De voorbije 5 jaar geen ongeluk in fout gehad of sinds het behalen van je definitief rijbewijs met een minimum van 3 jaar ervaring
 • De voorbije 5 jaar maximaal één schadegeval in recht of één omniumschadegeval (Eigen Schade) gehad (of sinds het behalen van je definitief rijbewijs)
 • Een woningverzekering bij DVV hebben of nemen
 • Niet geschorst zijn door een andere verzekeraar
 • Geen veroordeling of schorsing van het rijbewijs gehad
 • Afsluiten van een nieuwe verzekering of vervangen van een auto

Wat is de Jongerenbonus?

Als je minder dan 30 jaar bent en je nog bij je ouders woont, start je meteen op bonus-malus 0 op voorwaarde dat je ouders goede DVV-klanten** zijn. Deze Jongerenbonus kan niet gecombineerd worden met de hierboven vermelde 30% korting voor jonge bestuurders.

Als je weinig rijdt, dan betaal je ook minder

Je kan eveneens 10% korting genieten onder bepaalde voorwaarden:

 • Minder dan 10.000 km per jaar rijden
 • Ouder zijn dan 26 jaar
 • Uitgezonderd voor professioneel gebruik en als rechtspersoon

Wat dekt de autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid?

De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid van DVV verzekeringen verzekert uw aansprakelijkheid. Dat betekent dat wij in uw plaats zowel de lichamelijke als de materiële schade aan anderen vergoeden als u een ongeval in fout veroorzaakt. 

Pluspunten bij DVV verzekeringen
Bovenop de klassieke voordelen van een autoverzekering geniet u bij DVV ook van deze extra’s:

 • DVV Stars: met dit getrouwheidsprogramma belonen we u als u schadevrij rijdt. U kan die DVV Stars nadien inzetten als een soort joker voor uw auto-, woning- of familiale verzekering.
 • Drive for Life: 60-plussers zijn bij ons zeker dat we hun autoverzekering nooit opzeggen. 

Opties voor een betere bescherming
Wil u de basiswaarborgen van uw autoverzekering uitbreiden? Kies dan slimme opties zoals een omniumverzekering, reisbijstand of rechtsbijstand.

Uitsluitingen en beperkingen

In de volgende gevallen verhalen we onze onkosten bij de verzekerde:

 • Uw contract is opgeschort omdat de premie niet betaald werd.
 • Er wordt opzettelijk informatie weggelaten of er werd verkeerde informatie opgegeven bij de aanvraag van de verzekering.
 • Het ongeval is opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde.
 • De bestuurder rijdt in een staat van dronkenschap of onder invloed van drugs, medicatie of hallucinogenen die hem de controle over zijn activiteiten ontnemen.
 • De bestuurder neemt deel aan een niet-toegelaten snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of –wedstrijd.
 • Het voertuig wordt bestuurd door een persoon die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet: niet de vereiste leeftijd, geen rijbewijs of vervallen recht op sturen.
 • Het voertuig heeft geen geldig keuringsbewijs.
 • Het contractueel of reglementair aantal vervoerde personen is overschreden.
 • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen schade aan uw eigen voertuig. Daarvoor hebt u een omniumverzekering nodig. 
 • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen lichamelijke schade van de bestuurder of de aansprakelijke voor het ongeval.
Goed om te weten
 • *2 maanden gratis + 10 maanden betalend op de 1ste jaarpremie van een nieuwe autoverzekering Mobility bij intekening tussen 14/06 en 15/08/2021 inbegrepen. Dit tijdelijk aanbod is geldig op alle waarborgen van een nieuw contract voor een autoverzekering Mobility (Burgerlijke Aansprakelijkheid, Mini Omnium, Full Omnium, maar ook DVV Assistance, Glasbreuk, Bestuurder en Rechtsbijstand), indien geen enkele bestuurder de voorbije 5 jaar een ongeval in fout heeft gehad. Aanbod geldig mits aanvaarding van het risico. 
 • ** Uw ouders hebben bij DVV minstens een contract auto (met maximum een schade in fout in de laatste 5 jaar) en een contract in 2 van de volgende 3 types verzekeringen: woning, familiale en leven.
 • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is wettelijk verplicht. Ze wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk hier:
 • De autoverzekering Mobility is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent