• Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Ziekte en ongevallen

Privé- en werkongevallen verzekerd

Persoonlijke Ongevallenverzekering

Persoonlijke Ongevallenverzekering voor privé en werk

De Persoonlijke Ongevallenverzekering komt tussen voor eender welk lichamelijk ongeval dat u hebt. Ze biedt u:

 • uitgebreide en wereldwijde dekking, zowel thuis als in het verkeer
 • bescherming tijdens uw beroepsactiviteit én in uw privéleven, dus 24 uur per dag
 • perfect voor zelfstandigen en mensen met een vrij beroep die voor dergelijke ongevallen niet verzekerd zijn via hun werkgever

4 waarborgen voor alle lichamelijke ongevallen
U bepaalt als u intekent zelf voor welk bedrag uw verzekering tussenkomt:

 • behandelingskosten: alles wat niet door het ziekenfonds wordt terugbetaald, dus remgelden, ziekenvervoer, hospitalisatiekosten, enz.
 • tijdelijke invaliditeit: u ontvangt een forfaitaire dagvergoeding vanaf de 1e, 16e of 31e dag arbeidsongeschiktheid en tot 1 of 2 jaar na het ongeval
 • blijvende invaliditeit: u krijgt een uitkering in verhouding tot de graad van invaliditeit
 • overlijden: als u zou overlijden binnen de 3 jaar door een ongeval betalen wij een door u gekozen kapitaal aan uw verwanten

Premie
Uw premie is afhankelijk van de vergoeding die u wil voorzien. Door te kiezen voor een vrijstelling kan u wel korting krijgen op uw premie:

 • Voor de waarborg behandelingskosten: met een franchise van 50 euro krijgt u 15% korting.
 • Voor de waarborg invaliditeit kan u door een franchise in graad van invaliditeit ook korting krijgen:
 • Als DVV verzekeringen niet tussenkomt als de invaliditeit niet minstens 10% bedraagt, krijgt u 20% korting
 • Als DVV verzekeringen niet tussenkomt als de invaliditeit niet minstens 15% bedraagt, krijgt u 25% korting
 • Als DVV verzekeringen niet tussenkomt als de invaliditeit niet minstens 20% bedraagt, krijgt u 30% korting

Bij de waarborg tijdelijke invaliditeit kan u korting krijgen door de dagvergoeding pas later te doen ingaan:

 • 35% korting als de dagvergoeding start vanaf dag 16
 • 50% korting als de dagvergoeding start vanaf dag 31

Goed om te weten
Deze verzekering dekt alleen uzelf. Voor uw gezin kan u een verzekering Family Protect nemen. Die komt dan tussen voor alle privé-ongevallen die zij hebben.

Ik ben zelfstandige. Kan ik me verzekeren tegen werkongevallen met een Persoonlijke Ongevallenverzekering?
Ja, deze verzekering dekt 24 uur per dag de ongevallen die u hebt tijdens de uitoefening van uw job én in uw privéleven. Dit is de ideale polis voor de vrije beroepen, zelfstandigen en mensen die bij een ongeval geen aanspraak kunnen maken op de arbeidsongevallenvergoedingen (zoals handelaars of winkeliers) die de wet voorziet.
Mijn zoon doet een vakantiejob. Is hij verzekerd als ik een Persoonlijke Ongevallenverzekering neem voor hem? 
Als u de Persoonlijke Ongevallenverzekering formule jongeren kiest wel. De verzekering komt dan tussen voor lichamelijke ongevallen op school, in zijn vrije tijd en dus ook tijdens een vakantiejob.
Ik heb een polis persoonlijke ongevallen privéleven, maar ik ben onlangs in bijberoep als zelfstandige gestart. Kan ik deze activiteit mee laten verzekeren?
Absoluut. Wij maken graag voor u een premie-offerte. Met een beperkte premie kan u dan van een volledige gemoedsrust genieten.

Goed om te weten

 • De Persoonlijke Ongevallenverzekering komt niet tussen bij dronkenschap, weddenschappen, zware fout, opzet, zelfdoding, natuurrampen (behalve bij tijdelijk verblijf in buitenland), winstgevende sportbeoefening. Gevechtssporten, alpinisme, zweefvliegen enz. zijn meestal wel verzekerbaar als u een extra premie betaalt.
 • De dagvergoeding bij tijdelijke invaliditeit is beperkt tot 0,3% van de som van de verzekerde kapitalen overlijden en blijvende invaliditeit.
 • Deze verzekering dekt u persoonlijk. Voor uw hele gezin neemt u het best ook de verzekering Family Protect.
 • U moet geen rekening houden met een wachttijd. Door te kiezen voor een franchise kan u korting krijgen op uw premie. 
 • De Persoonlijke Ongevallenverzekering loopt gedurende 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk hier:

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent