• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Ongevallen

Je lichamelijke letsels verzekerd

Verzekering Verkeer (Lichamelijke Ongevallen)

Je kiest het bedrag dat jij wilt verzekeren voor je lichamelijke schade, rekening houdend met de minimum- en maximumbedragen

Vergoedt medische kosten binnen 15 dagen na ontvangst van de bewijsstukken

tot maximaal het dubbele van het in de bijzondere voorwaarden verzekerde bedrag aan behandelingskosten

De verzekering komt wereldwijd tussen

op voorwaarde dat je hoofdverblijfplaats in België ligt

Vooraleer je een verzekering afsluit, raden we je aan het informatiedocument over de verzekering Verkeer te lezen.

Wat dekt de verzekering Verkeer?

De verzekering Verkeer komt tussen als je een verkeersongeval hebt met lichamelijk letsel, ook als je in fout bent.

Terugbetaling van behandelingskosten

Wij vergoeden de kosten van uw ongeval binnen 15 dagen na ontvangst van de bewijsstukken (na tussenkomst van de mutualiteit):

 • ziekenhuisopnamekosten (inclusief chirurgische ingrepen)
 • medische en paramedische zorgkosten
 • kosten eerste prothese
 • kosten voor vervoer van het ongeval naar een ziekenhuis of de woning van verzekerde
 • transport- en repatriëringskosten van de stoffelijke resten
 • zoek- en reddingskosten.

Wat is onder andere niet gedekt in de behandelingskosten?

 • vergoeding voor brillen en contactlenzen
 • terugbetaling vindt plaats tot één jaar na consolidatie van de letsels.

Vergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Vanaf de 31e dag na het ongeval ontvang je een vaste dagvergoeding. De vergoeding wordt berekend op basis van jouw mate van arbeidsongeschiktheid, waarbij rekening wordt gehouden met je gebruikelijke werkzaamheden. Interessant: als je tijdens de wachtperiode in het ziekenhuis wordt opgenomen, heb je voor elke opnamedag ook recht op deze dagvergoeding.

Wat zijn de beperkingen van deze compensatie?

 • om van deze compensatie te profiteren, moet je ouder zijn dan 18 jaar en jonger dan 65 jaar.
 • je ontvangt deze vergoeding totdat het letsel zich consolideert en tot maximaal 2 jaar na het ongeval.
 • als je geen beroep uitoefent, wordt de vergoeding gehalveerd.

Vergoeding bij blijvende invaliditeit

Bij blijvende invaliditeit ontvang je als slachtoffer een vergoeding in overeenstemming met de mate van invaliditeit die na het ongeval is vastgesteld. Het bedraagt ​​maximaal 3 keer het verzekerde kapitaal. Als een verzekerde op de dag van het ongeval jonger is dan 16 jaar, wordt zijn vergoeding verdubbeld.
Afhankelijk van jouw mate van invaliditeit kan er een aanvullende vergoeding worden toegevoegd:

 • Invaliditeit van meer dan 50%: je krijgt een vergoeding voor de extra kosten die voortvloeien uit je invaliditeit (bijvoorbeeld om je woning of auto aan te passen).
 • Invaliditeit van 67% of meer: ​​tot je 65e betalen wij bij DVV verzekeringen ook de premies voor je woonhuisverzekering en andere ongevallenverzekeringen, zoals je familiale verzekering en je autoverzekering.

Wat zijn de beperkingen van deze compensatie?

 • Ben je op de dag van het ongeval 70 jaar of ouder, dan wordt je vergoeding gehalveerd.
 • Uitkeringen bij overlijden en blijvende invaliditeit kunnen niet worden gecombineerd.

Vergoeding bij overlijden

Je begunstigden ontvangen de afgesproken vergoeding als je overlijdt als gevolg van het ongeval, tot 3 jaar daarna. Als je kinderen wees zijn geworden als gevolg van het ongeval, wordt de vergoeding verdubbeld als zij op het moment van het ongeval recht hadden op kinderbijslagen.

Wat zijn de beperkingen van deze vergoeding?

 • De schadevergoeding wordt gehalveerd voor verzekerden die op de dag van het ongeval tussen de 5 en 15 jaar oud of 70 jaar of ouder zijn.

Vergoeding voor indirecte verliezen (meerkosten)

Naast de behandelingskosten betaalt de DVV verzekeringen 15% meer ter dekking van de kosten als gevolg van het ongeval (telefoon, reis, etc...).

Wat zijn de beperkingen van deze compensatie?

 • De vergoeding is beperkt tot maximaal 15% van het verzekerde bedrag aan behandelingskosten.

Wat is onder andere niet gedekt?

 • Ongevallen die opzettelijk zijn veroorzaakt door een verzekerde of een begunstigde
 • Lichamelijke ongevallen die voortvloeien uit de staat van dronkenschap van een verzekerde
 • Ongevallen als gevolg van zelfmoord of poging tot zelfmoord door een verzekerde
 • Ongevallen als gevolg van gevechten of aanvallen
 • Ongevallen die plaatsvinden wanneer de verzekerde deelneemt aan een snelheidsrace
Elke verzekering houdt limieten en uitsluitingen in, zowel voor de basiswaarborgen als voor de bijkomende waarborgen. Je kan de volledige lijst terugvinden in het Informatiedocument over de verzekering Verkeer (IPID) en in de Algemene voorwaarden van de verzekering Verkeer.

Wie is verzekerd en onder welke omstandigheden?

Iedereen in je huishouden is verzekerd.

Keuze uit twee formules

Je hebt de keuze uit de volgende formules die alle gezinsleden dekken:

 • als bestuurder van eender welke auto.
 • als bestuurder van alle motorvoertuigen, als passagier van een vervoermiddel te land, te water of in de lucht, en zelfs als fietser, skateboarder (of welk vervoermiddel dan ook) of voetganger (als er een voertuig bij betrokken is of als er een botsing plaatsvindt met een andere voetganger).

De verzekering Verkeer wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk hier:

Heb je een klacht? Je DVV-consulent, de dienst Klachtenbeheer en de Ombudsman van de Verzekeringen zijn er om je te helpen. Hoe dien je een klacht in?

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

De verzekering Verkeer is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent