• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Beleggen

Beleg met een vast rendement

DVV Life Invest Protect (Tak 21)

Je basisrentevoet gegarandeerd

Met DVV Life Invest Protect beleg je op een veilige manier. Elke euro die je spaart, krijg je terug. Bovendien ligt de basisintrestvoet bij elke storting vast.

Vanaf 25 euro per maand

Denk je dat je heel veel geld nodig hebt om te kunnen beleggen? Dat is niet zo. Vanaf 25 euro per maand of met een startkapitaal van 2.500 euro kan je beginnen.

3 manieren om kosteloos uit te stappen

Je kan aan je geld wanneer je het nodig hebt. In een aantal situaties zelfs zonder dat je uitstapkosten betaalt. 

Wat is DVV Life Invest Protect?

DVV Life Invest Protect is een tak 21-levensverzekering. Dat betekent dat je basisrentevoet gewaarborgd is. Een alternatief voor de klassieke spaarrekening die vandaag nog weinig opbrengt.

 • Gewaarborgde rentevoet van 2.00% bruto, (exclusief kosten en lasten) op uw huidige stortingen.
 • Deze interestvoet is gewaarborgd per gestorte netto premie tot de eerste dinsdag volgend op de 31ste december van het 8ste kalenderjaar na het jaar van de betaling. Vervolgens, worden de gewaarborgde interestvoet en de nieuwe waarborgperiode bepaald in functie van de marktomstandigheden.

Wat moet je weten over DVV Life Invest Protect?

Met DVV Life Invest Protect geniet je van een gewaarborgde interestvoet.

Wat zijn de voordelen en kenmerken?

 • Dit contract is beschermd door het Garantiefonds voor financiële diensten tot 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeraar.
 • De eerste acht jaar van je storting ben je zeker van een vaste rentevoet. Daarna wordt een nieuwe rentevoet vastgelegd, bepaald volgens de marktvoorwaarden op dat moment.
 • De looptijd bedraagt minimaal acht jaar om te vermijden dat je belast wordt als je je geld opneemt of je contract afkoopt.
 • Op de vervaldag ontvang je je kapitaal en alle interesten (na eventuele aftrek van kosten en belastingen).

Welke risico’s, kosten en belastingen zijn er?

 • Je betaalt instapkosten, beheerskosten, 2% verzekeringstaks en uitstapkosten (afhankelijk van het moment dat je je geld opneemt of je contract afkoopt).
 • Als je het geld tijdens de eerste acht jaar opneemt of je contract afkoopt, betaal je 30% roerende voorheffing.
 • Dit product bevat net zoals alle producten van tak 21 risico’s. Denk daarbij aan het kredietrisico (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico. 

Wat gebeurt er bij overlijden?
Bij een levensverzekering kan je een begunstigde aanduiden. Die krijgt dan het geld als je er niet meer bent. Wil je nog een ruimere bescherming voor je gezin? Dan is er de aanvullende waarborg bij overlijden. Dan ontvangen je nabestaanden 130%.

Hoe haal je flexibel geld uit je levensverzekering? 
Kies de Active-formule van DVV Life Invest Protect. Je kan dan maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks een deel van je geld opvragen. Meer info kan je terugvinden in de algemene voorwaarden.

Hoe stap je zonder kosten uit?
Je betaalt geen uitstapkosten in de volgende gevallen:

 • bij overlijden van de verzekerde
 • bij gedeeltelijke afkoop volgens de Active-formule met een maximum van 10% van het totaalbedrag (max. 25.000 euro per jaar)
 • bij een gedeeltelijke afkoop gedurende één maand na de invoering van de nieuwe intrestvoet (na elke waarborgperiode), niet in combinatie met de Active-formule
 • bij gedeeltelijke afkoop één maal per twaalf maanden met een maximum van 10% van het totaalbedrag (max. 25.000 euro per jaar), niet in combinatie met de Active-formule. Bij een tweede of volgende gedeeltelijke afkoop binnen de twaalf maanden worden de uitstapkosten aangerekend op de volledige afkoopwaarde.

Intrest vanaf de eerste dag

Heb je vandaag gestort in DVV Life Invest Protect? Dan begint je geld meteen op te brengen!

Je geld blijft beschikbaar

Heb je een deel van je geld nodig om een nieuwe auto te kopen? Dan kan je die som er zonder probleem uit halen. Houd wel rekening met mogelijke kosten.

Extra bescherming bij overlijden mogelijk

Om je gezin veilig te stellen, kies je de extra waarborg bij overlijden. Als er iets gebeurt, keren we dan 130% uit van de gestorte premies zonder taks. 

Mogelijke winstdeelname

Bovenop de rente is een deelname in de winst mogelijk. Die is niet gegarandeerd, hangt af van de resultaten en kan ieder jaar wijzigen. 

 • De Active-formule is mogelijk vanaf 125 euro, op jaarlijkse basis beperkt tot 10% van het totaal van de gestorte premies, maximaal 25.000 euro. De polis moet bij de start een minimumwaarde hebben van 6.200 euro. Om deze formule op te starten betaal je niets, daarna 5 euro voor elke aanpassing of annulering.
 • De instapkosten bedragen maximaal 2,5% bij elke brutostorting. Voor de opmaak betaal je 5 euro.
 • De beheerskosten bedragen maandelijks 0,01% van de poliswaarde.
 • De uitstapkosten: 5% van de poliswaarde tijdens het 1ste jaar, 4% tijdens het 2de jaar, 3% tijdens het 3de jaar, 2% voor het 4de jaar en 1% voor alle volgende jaren. 
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.
 • DVV Life Invest Protect is een flexibele levensverzekering van tak 21 met maximaal 2,5% instapkosten en met een onbepaalde looptijd. Het minimale inschrijvingsbedrag bedraagt 2.500 euro of 25 euro per maand via doorlopende opdracht. Bekijk voor de spaardoeleinden, de risico’s (kredietrisico in geval van faillissement van Belins NV en liquiditeitsrisico), kosten, taksen en gegarandeerde intrestvoet het Document met essentiële informatie (KID) & precontractuele SFDR informatie, de voorwaarden, de commerciële fiche of ga langs bij een DVV-consulent. Voor meer informatie over de duurzaamheid van dit product, raadpleeg het periodieke rapport SFDR. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
 • Sustainability-Related Disclosure: "ESG-informatie die vereist is op grond van EU-verordening 2019/2088 betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in financiële diensten (SFDR-verordening)".

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

DVV Life Invest Protect is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent