• Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Rechtsbijstand

2 formules voor rechtsbijstand in het verkeer

Vergelijk de 2 formules voor rechtsbijstand bij geschillen in het verkeer

Voor beide formules geldt:

 • Vrije keuze van advocaat om uw belangen te verdedigen, eventueel tot voor de rechtbank.
  Optie rechtsbijstand bij uw autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Rechtsbijstandsverzekering Lex.Tra Verkeer
 

Ontdek meer

Vraag uw offerte

Ontdek meer

Vraag uw offerte

Voor wie U als bestuurder of passagier van uw verzekerde auto of een vervangwagen.
U als voetganger, fietser, chauffeur van uw auto(’s), passagier op het openbaar vervoer enz.
Voor wat
 • Verkeersgeschillen i.v.m. de wagen die gedekt is door de autoverzekering.
 • Enkel voor privégebruik van de wagen.
 • Verkeersgeschillen i.v.m. alle wagens van het gezin.
 • Zowel privé- als professioneel gebruik van de wagen.
Tussenkomst in de advieskosten bij negatief advies door een advocaat   50%. 100%.
Waarborg burgerlijk verhaal
Voorbeeld: er rijdt iemand tegen uw auto en de tegenpartij betwist de raming van de schade
Tot 30.000 euro. Tot 75.000 euro.
Waarborg burgerlijk verweer
Voorbeeld: u wordt vervolgd omdat u tegen iemand zijn auto zou gereden zijn op een parking 
Tot 75.000 euro.
Waarborg strafrechtelijk verweer
Voorbeeld: u wordt vervolgd voor een verkeersovertreding
Tot 30.000 euro. Tot 75.000 euro.
Waarborg strafrechtelijke borgstelling
Als een borg moet betalen om voorhechtenis te vermijden
Tot 15.000 euro of 50.000 euro indien met bankwaarborg.
Contractuele geschillen
Voorbeeld: uw garage rekent u buitensporig hoge kosten aan voor een onderhoud
Tot 30.000 euro voor bepaalde contractuele geschillen. Tot 75.000 euro.
Waarborg voorschot op schadevergoeding Tot 12.500 euro.
Waarborg administratieve bijstand
Voorbeeld: u ontvangt 2 keer een aanslagbiljet voor de verkeersbelasting
Tot 12.500 euro.
Waarborg insolvabiliteit van de tegenpartij
De tegenpartij wordt aansprakelijk gesteld, maar kan de schadevergoeding niet betalen
Tot 7.500 euro, met een franchise van 250 euro. Tot 12.500 euro.
Uitsluitingen Onder meer:
 • Geschillen m.b.t. parkeren behalve bij strafrechtelijke vervolging (indien misdrijf).

Onder meer:
 • Geschillen m.b.t. parkeren wanneer het betwiste bedrag maximaal 100 euro bedraagt.
  Vraag uw offerte Vraag uw offerte
  Ontdek meer over de autoverzekering burgerlijke Aansprakelijkheid Ontdek meer over Lex.Tra Verkeer

Nog ruimere rechtsbijstand
Wil u niet alleen rechtsbijstand krijgen bij geschillen in het verkeer, maar voor alle geschillen in de privésfeer? Dan neemt u ook Lex.Tra Particulier. U kan dan alle rechtsbijstand schrappen uit uw auto- en familiale verzekering. Zo geniet u van de ruimste rechtsbijstand. 

Uitsluitingen en beperkingen
Voor beide formules gelden onder meer volgende uitsluitingen:

 • Inbreuken op de reglementering inzake douane en accijnzen.
 • Verkeersagressie waarbij de verzekerde een actieve rol heeft gespeeld of zich dusdanig heeft gedragen dat dat die agressie heeft uitgelokt.
 • De vermelde limietbedragen zijn van december 2016.

Goed om te weten

 • We betalen alle kosten om uw rechten te verdedigen als u strafrechtelijk vervolgd wordt in het verkeer, maar we betalen de verkeersboetes niet als u schuldig wordt bevonden. Wij verlenen geen bijstand bij schade door deelname aan autowedstrijden of voor parkeerboetes tot 100 euro. Toeristische rally’s zijn dan weer wel verzekerd van rechtsbijstand.
 • Voor de contractuele geschillen geldt een wachttijd van 3 maanden. Dat betekent dat wij geen rechtsbijstand geven voor geschillen die zich voordoen tijdens de eerste 3 maanden nadat de verzekering in werking is getreden (behalve als u daarvoor vroeger bij een andere verzekeraar verzekerd was).
 • De vermelde limietbedragen zijn van december 2016.
 • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en de rechtsbijstandsverzekering Lex.Tra Verkeer worden afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. Bekijk voor de kenmerken, het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking enz. 

Of ga langs bij een DVV-consulent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent