• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Ziekte en ongevallen

Je lichamelijke letsels verzekerd

Verzekering Verkeer (Lichamelijke Ongevallen)

Je kiest de bedragen die jij wilt verzekeren voor je lichamelijke schade

We vergoeden je medische kosten binnen 15 dagen na ontvangst van je bewijsstukken

De verzekering komt wereldwijd tussen

Waarvoor heb je een verzekering Verkeer?

Je verzekering Verkeer komt tussen als je een verkeersongeval hebt met lichamelijke letsels. Bij verwondingen, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, blijvende invaliditeit of overlijden keert deze verzekering een vergoeding uit. Zelfs als je in fout bent!

Met deze verzekering ben je beschermd als voetganger (als er een voertuig bij betrokken is of bij botsing met een andere voetganger), fietser, skater, passagier enz. Interessant, want in de praktijk duurt het soms enige tijd voor bepaald is wie aansprakelijk is bij ongevallen met zwakke weggebruikers. Zolang dat niet het geval is, komt de verzekering niet tussen. Bij de verzekering Verkeer (voor gevallen waar het verkeersreglement van toepassing is) hoeft het gelukkig niet duidelijk te zijn of je al dan niet aansprakelijk bent voor je een vergoeding ontvangt. De verzekering komt trouwens ook tussen als er geen tegenpartij is. 

Keuze uit twee formules
Je hebt de keuze uit de volgende formules die alle gezinsleden dekken:

 • als bestuurder van eender welke auto
 • als bestuurder van alle motorvoertuigen, als passagier van een vervoermiddel te land, te water of in de lucht, en zelfs als fietser of voetganger

Ontdek de twee formules in detail

Wat dekt de verzekering Verkeer?

Je verzekering zal tussenkomen als je een verkeersongeval hebt met een lichamelijk letsel. Je kan dan rekenen op:

 • terugbetaling van de behandelingskosten
 • forfaitaire dagvergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid (vanaf de 31e dag en tot twee jaar na het ongeval) maar ook bij hospitalisatie tijdens de wachttijd
 • uitkering op basis van de permanente invaliditeitsgraad (tot drie maal het verzekerde kapitaal), en een aanvullende vergoeding voor andere kosten bij invaliditeit van meer dan 50%
 • vergoeding als het slachtoffer meteen of tot drie jaar na het ongeval als gevolg daarvan overlijdt 

Ontdek alle details

 • Voor de waarborg Overlijden wordt de vergoeding tot de helft herleid voor verzekerden die op de dag van het ongeval tussen 5 jaar en 15 jaar oud zijn of 70 jaar of ouder zijn.
 • Voor de waarborg Blijvende Invaliditeit wordt voor verzekerden die op de dag van het ongeval nog geen 16 jaar zijn de vergoeding verdubbeld. Voor verzekerden van 70 of meer wordt de vergoeding tot de helft herleid.
 • Uitgesloten van deze verzekering zijn onder andere de lichamelijke ongevallen door dronkenschap van een verzekerde, zelfmoord of poging tot zelfmoord van een verzekerde, roekeloze daden, weddenschappen, uitdagingen van een verzekerde of ongevallen opzettelijk veroorzaakt door een verzekerde of een begunstigde.
 • De verzekering Verkeer wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk hier:

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

De verzekering Verkeer is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent