• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Ziekte en ongevallen

Lichamelijke letsels bij een verkeersongeval gedekt

Verzekering Verkeer (Lichamelijke Ongevallen)

Wat is een verzekering Verkeer?

Met de verzekering Verkeer vermijd je financiële zorgen na een verkeersongeval met lichamelijke letsels. Ook als je in fout bent of de enige betrokkene bent bij het ongeval. Of je nu te voet (als er een voertuig bij betrokken is of bij botsing met een andere voetganger), met de fiets of met de wagen bent, deze verzekering maakt het verschil. 

Kies uit twee formules
DVV verzekeringen bied je verschillende formules om alle gezinsleden te beschermen:

  Formule B Formule C  
Voor wie? Jij en je gezin als bestuurder van eender welke auto Jij en je gezin in het verkeer  
Als bestuurder van een wagen.  
Als bestuurder van een motor- of bromfiets.  
Als fietser of gebruiker van een voortbewegingstoestel (step enz.)  
Als passagier van een vervoermiddel (auto, openbaar vervoer, ...).  
Als passagier van een vervoermiddel in het water en in de lucht.  
Als voetganger – als er een voertuig bij betrokken is of bij botsing met een andere voetganger.  
Optionele uitbreiding voor inzittenden die geen deel uitmaken van het gezin.  
Optionele uitbreiding voor bestuurders die geen deel uitmaken van het gezin.  

5 waarborgen van een verzekering Verkeer

Met deze verzekering zijn alle gezinsleden verzekerd tegen verkeersongevallen. Je kan rekenen op de volgende waarborgen:

1. Terugbetaling van de behandelingskosten
We betalen de kosten van je ongeval terug binnen vijftien dagen na ontvangst van de bewijsstukken (na tussenkomst van het ziekenfonds):

 • hospitalisatiekosten (ook chirurgische ingrepen)
 • onderzoeken en medische verzorging
 • prothesekosten, met uitzondering van brillen en contactlenzen
 • medisch noodzakelijke vervoerskosten
 • vervoers- en repatriëringskosten van de verzekerden tot hun woonplaats, als de bestuurder gekwetst is en er geen andere bestuurder is
 • opsporings- en reddingskosten

2. Vergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid
Vanaf de 31e dag na het ongeval ontvang je een forfaitaire dagvergoeding. Enige voorwaarde: je bent ouder dan 18 en jonger dan 65. De vergoeding wordt berekend op basis van je graad van arbeidsongeschiktheid, rekening houdend met je gewone activiteiten. Je krijgt de vergoeding tot twee jaar na het ongeval. Mooi meegenomen: bij een ziekenhuisopname tijdens de wachttijd heb je ook recht op deze dagvergoeding voor elke dag dat je in het ziekenhuis bent opgenomen.

3. Vergoeding bij blijvende invaliditeit
Bij blijvende invaliditeit ontvang je als slachtoffer een vergoeding in overeenstemming met de graad van invaliditeit vastgesteld na het ongeval. Dit bedraagt maximaal drie keer het verzekerde kapitaal. Jonger dan 16? Dan wordt die vergoeding verdubbeld. Ouder dan 70? Dan wordt de vergoeding met de helft verminderd.

Afhankelijk van je invaliditeit kunnen daar nog extra vergoedingen bij komen:

 • Invaliditeit van meer dan 50%: je krijgt een vergoeding voor de bijkomende kosten die je naar aanleiding van je invaliditeit maakt (bijvoorbeeld om je woning of auto aan te passen).
 • Invaliditeit van 67% of meer: we betalen tot je 65 bent in je plaats ook de premies van je woonverzekering en andere ongevallenverzekeringen, zoals je familiale verzekering en je autoverzekering bij DVV verzekeringen.

4. Vergoeding bij overlijden
Je rechthebbenden ontvangen de overeengekomen vergoeding als je overlijdt door het ongeval, tot drie jaar daarna. In de volgende gevallen wordt maar de helft uitgekeerd:

 • je bent ouder dan 5 jaar, maar jonger dan 16 jaar op de dag van het ongeval
 • je bent ouder dan 70 jaar op de dag van het ongeval

5. Vergoeding voor onrechtstreekse verliezen (bijkomende kosten)
Bovenop de behandelingskosten betaalt DVV verzekeringen 15% extra om de kosten te dekken als gevolg van het ongeval (telefoon, verplaatsingen…).

Hoe lang duurt het voor de verzekering mijn medische kosten vergoedt?

We vergoeden binnen de vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop wij over alle nodige documenten beschikken. Dit geldt wel alleen als er geen betwisting bestaat over de waarborgen van deze verzekering en je al je verplichtingen bent nagekomen.

 • Voor de waarborg Overlijden wordt de vergoeding tot de helft herleid voor verzekerden die op de dag van het ongeval tussen 5 jaar en 15 jaar oud zijn of die 70 of meer zijn.
 • Voor de waarborg Blijvende Invaliditeit wordt voor verzekerden die op de dag van het ongeval nog geen 16 jaar zijn de vergoeding verdubbeld. Voor verzekerden van 70 of meer wordt de vergoeding tot de helft herleid. 
 • Uitgesloten van deze verzekering zijn onder andere de lichamelijke ongevallen door dronkenschap van een verzekerde, zelfmoord of poging tot zelfmoord van een verzekerde, roekeloze daden, weddenschappen, uitdagingen van een verzekerde of ongevallen opzettelijk veroorzaakt door een verzekerde of een begunstigde.
 • De verzekering Verkeer wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk hier:  

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

De verzekering Verkeer is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent