• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Schadeaangifte

Aangifte van schade in je autoverzekering

Hoe schade aangeven in je autoverzekering?

Als je met je auto schade veroorzaakt hebt aan een tegenpartij kan je rekenen op je autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Voor schade aan je auto heb je een omniumverzekering nodig. Heb je een ongeval gehad? Doe dan zo snel mogelijk aangifte van de schade via je DVV-consulent of via MyDVV. 

Schade aangeven via je DVV-consulent
Je DVV-consulent helpt je om je dossier samen te stellen. Is zij of hij niet bereikbaar? Bel dan ons contactcenter op 0800 93 300. 

Schade aangeven via My DVV
Via My DVV kan je ook je schadeaangifte doen. Je wordt dan gevraagd om alle informatie over de omstandigheden, de partijen, de schade en de contactgegevens online in te voeren. Ook foto’s, het ingevulde aanrijdingsformulier of andere documenten kan u ons zo bezorgen.

Enkele tips voor een vlotte behandeling van je schadegeval

 • Zorg dat het Europees Aanrijdingsformulier volledig en correct is ingevuld (alle gegevens, voor- en achterzijde), zelfs wanneer het om een ongeval zonder (gekende) tegenpartij gaat of wanneer de politie de vaststellingen heeft gedaan. Het bundelt al de essentiële informatie die je schadespecialist nodig heeft.  
 • Maak een duidelijke schets.
 • Handtekening van beide partijen op de voorzijde (indien er een tegenpartij betrokken is).
 • Verzamel gegevens van getuigen.
 • Neem foto’s van de schade, in detail en vanop afstand.
 • Bezorg alle informatie over het schadegeval aan je consulent

Wat zijn de verschillende stappen?

1. Wordt de schade gedekt door je garanties?

Je DVV-consulent bepaalt aan de hand van de waarborgen in je polis of de aangegeven schade al dan niet gedekt is.

2. Wie is aansprakelijk?

Nadien neemt je DVV-consulent, op basis van het gezamenlijke aanrijdingsformulier, een standpunt in over de aansprakelijkheid. Daarvan word je achteraf schriftelijk op de hoogte gebracht.

Indien een standpunt op basis van de gezamenlijke aangifte niet onmiddellijk kan ingenomen worden vraagt je verzekeraar bijkomende gegevens op (het pv, de getuigenverklaringen …). Het verkrijgen van deze bijkomende gegevens heeft zijn invloed op de duur van de behandeling van uw dossier.

DVV doet het nodige om de schade aan de tegenpartij te vergoeden.
DVV Stars kunnen gebruikt worden om de stijging van je bonus-malus te neutraliseren

DVV stelt de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij in gebreke, want die maatschappij moet de schade aan je voertuig vergoeden.

In dat geval moet je geen rekening houden met eventuele aansprakelijkheid van jou of van de tegenpartij. De schade aan je voertuig kan worden begroot en vergoed volgens de voorwaarden in je polis.
Is de schade een gevolg van een (poging tot) diefstal of inbraak? Laat dan altijd een proces-verbaal opstellen.
Meer info over de Full Omnium van de Autoverzekering Mobility.

Dan bied je waarborg Rechtbijstand van DVV een oplossing. Die recupereert namelijk eveneens je medische kosten bij de verzekeraar van de tegenpartij. Vermeld op de achterzijde van het Europees Aanrijdingsformulier dat je gewond was en specifieer de aard van je kwetsuren. Een afzonderlijke aangifte is niet nodig.

Is er een tegenpartij maar geen mogelijkheid tot (rechtstreekse) vergoeding op basis van één van de specifieke Mobility-waarborgen? Dan tracht DVV je via je waarborg Rechtsbijstand een oplossing te bieden. De maatschappij opent voor je een apart dossier Rechtsbijstand en onderhandelt met de tegenpartij om alsnog een schadevergoeding te verkrijgen. 

3. Hoe begroot DVV de schade ?

Door de jaren heen bouwde DVV een nauwe samenwerking uit met een net van erkende herstellers. Hoe een door DVV erkende garage vinden bij jou in de buurt?

Door naar een DVV erkende garage te gaan, profiteer je van :

 • een snelle schadebegroting,
 • een kwalitatieve herstelling,
 • een vervangwagen,
 • een garantie op herstelling,
 • een professionele dienstverlening.

Je profiteert van extra voordelen:

 • vervangwagen voor de duur van de herstelling, ook wanneer je in fout bent (op voorwaarde dat je het laat herstellen),
 • zes dagen lang een vervangwagen bij total loss,
 • gratis technische keuring na het ongeval, indien noodzakelijk,
 • een verlaagde franchise (afhankelijk van je specifieke voorwaarden).

Als je alsnog voor een hersteller buiten ons netwerk van erkende herstellers kiest, dan stelt DVV een autoexpert aan die de voertuigschade zal begroten.

Als je verzekerd bent voor glasbreuk, kan je de schade altijd laten herstellen door :

 • Touring Glass (via 0800 95 555 of touringglass.be)
 • Autoglass Clinic (via 0800 23 332 of autoglassclinic.be)
 • Carglass nv (via 0800 90 615 of carglass.be)

DVV betaalt de factuur rechtstreeks conform de polisvoorwaarden.

Ben je niet verzekerd voor dit risico, dan geniet je de beste service en voorwaarden bij deze partners dankzij DVV.

4. Hoe vergoedt DVV verzekeringen de schade?

Indien mogelijk regelt DVV de schade voor rekening van de maatschappij van de tegenpartij. In dat geval vergoedt DVV eerst zelf de schade aan je voertuig. Nadien vorderen we onze uitgaven terug bij de maatschappij van de tegenpartij

Dan kan DVV de schadevergoeding rechtstreeks regelen met de hersteller. In dat geval betaal je zelf enkel de eventuele franchise (bij omnium) en/of de btw (indien je btwplichtig bent).

Dan dient DVV het expertiseverslag af te wachten. Je betaalt de hersteller zelf bij ontvangst van de factuur. DVV stort de schadevergoeding, vastgelegd op basis van het expertiseverslag, op je rekening, rekening houdend met de eventuele franchise en je btw-statuut.

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent