• Contact
  • Wie zijn wij?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Schadeaangifte

Aangifte van schade in uw familiale verzekering

Hoe schade aangeven in uw familiale verzekering?

Als u in uw privéleven schade veroorzaakt hebt aan derden, zelf het slachtoffer was van een schadegeval veroorzaakt door een derde of een beroep wil doen op de rechtsbijstand in uw familiale verzekering doet u het best zo snel mogelijk aangifte. Dat kan via uw DVV-consulent of via MyDVV.

Schade aangeven via uw DVV-consulent
Uw DVV-consulent zal u helpen om uw dossier samen te stellen. Is zij of hij niet bereikbaar? Dan kan u ook terecht bij ons contactcenter op 0800 93 300. Alvast een paar praktische tips:

  • Verzamel alle gegevens van de personen die erbij betrokken zijn.
  • Neem foto’s van de schade.
  • Bezorg alle informatie over het schadegeval aan uw consulent. Ontvangt u later een dagvaarding, stuur die ons dan ook onmiddellijk.

Schade aangeven via My DVV
Via My DVV kan u ook uw schadeaangifte doen. U wordt dan gevraagd om alle informatie over de omstandigheden, de partijen, de schade en de contactgegevens online in te voeren. Ook foto’s of andere documenten kan u ons zo bezorgen.

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent