• MyDVV

Pensioensparen

Nieuwe pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)

Vanaf inkomstenjaar 2018 kunnen zelfstandigen zonder vennootschap op een fiscaalvriendelijke manier een pensioenspaarpot opbouwen via een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ). Hieronder vindt u alvast de belangrijkste kenmerken van de POZ.

Momenteel kan u als zelfstandige (natuurlijke persoon) al een pensioenkapitaal opbouwen op een fiscaalvriendelijke manier en dit via een Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), pensioensparen en langetermijnsparen. Maar, de bedragen die u daarvoor kan storten, zijn telkens relatief beperkt. Door de nieuwe POZ komt daar verandering in.

Voor wie?

  • Zelfstandigen zonder vennootschap (bv. eenmanszaken, vrij beroep) in hoofdberoep of bijberoep.
  • Meewerkende echtgeno(o)t(e)n of wettelijk samenwonende partners van een zelfstandige.
  • Zelfstandige helpers van een zelfstandige.

Zelfstandigen die alleen een bezoldiging als bedrijfsleider rapporteren, vallen niet onder de POZ.

Een voorwaarde is dat de sociale bijdragen die de betrokkenen verschuldigd zijn, minstens even hoog moeten zijn als de minimumbijdrage in hoofdberoep.

Fiscaal voordeel

De gestorte premies leveren wel een belastingvermindering op van 30% in de personenbelasting, te verhogen met uitgespaarde gemeentebelasting.
Op de premies bent u 4,4% verzekeringstaks verschuldigd. Wanneer u met pensioen gaat, ontvangt u het kapitaal van uw POZ, onder voorbehoud van een voordelige eindbelasting van 10% (+ gemeentebelasting), een INAMI-bijdrage en een solidariteitsbijdrage van 2% max.

Het is duidelijk dat de gunstige belasting op de POZ de opbrengst verhoogt.

Tip

U kan het contract ook in pand geven voor een krediet of u kan er een voorschot op vragen om een onroerend goed mee te kopen, bouwen of verbouwen gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER) en belastbare inkomsten genereren, ook in de EER.

Hoeveel storten?

Voor de POZ geldt er een zogenaamde ‘80%-grens’, berekend via een complexe formule  die berekend wordt op basis van een maximale beroepsloopbaan van 40 jaar. Eenvoudig gezegd: de som van het wettelijk pensioen en de aanvullende pensioenen in de 2e pijler (bv. POZ, VAPZ) mag, omgerekend naar jaarlijkse rente, niet hoger zijn dan 80% van het gemiddeld inkomen van de laatste 3 jaar als zelfstandige. Vandaar hoe groter het inkomen, hoe meer ruimte om premies voor een POZ te storten.

Voor wie in 2018 met een POZ start, zal het gemiddeld inkomen dus berekend worden op de jaren 2015, 2016 en 2017. Wil u weten hoeveel u maximaal kan storten voor uw POZ, ga dan zeker langs bij uw DVV-consulent. Hij berekent het graag voor u.

Mogelijke formules

U kan bij een verzekeringsmaatschappij in een POZ beleggen:

  • Via een tak 21-verzekering met kapitaalgarantie, een gewaarborgd rendement en een jaarlijks variabele winstdeelname.
  • Via een tak 23-verzekering, waarbij u belegt in fondsen (bv. aandelenfondsen, gemengde fondsen, obligatiefondsen) zonder kapitaalgarantie, maar met uitzicht op een hoger potentieel rendement dan bij een tak 21-verzekering.

Kiest U voor een tak 23-verzekering? Omdat u bij een POZ gespreid in de tijd en over een lange periode (tot uw pensioen) in fondsen belegt, verlaagt u uw risico sowieso al wat.

Tip

De combinatie van tak 21 en tak 23 is ook mogelijk en biedt u heel wat flexibiliteit. Uw DVV-consulent kan u hier meer informatie over geven.

Uw DVV-consulent helpt u!

Nog vragen over uw POZ? Ga langs bij een DVV-Consulent in uw buurt. Zij of hij is er voor u! 

Dit artikel heeft een louter informatief karakter en vormt in geen geval een persoonlijk, juridisch of fiscaal advies. Dit artikel geeft geen exhaustieve beschrijving van de POZ. Bovendien kunnen de wetgeving en/of standpunten van de administratie sinds het verschijnen, gewijzigd zijn.  DVV-verzekeringen kan niet verantwoordelijk gesteld worden op basis van dit artikel.

Gepubliceerd op 02/05/2018

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent