• MyDVV

Pensioensparen

Fiscaal voordelig pensioensparen met tak 23

DVV Life Pension Dynamic (Tak 23)

Pensioen- of langetermijnsparen met DVV Life Pension Dynamic

Wil u fiscaal voordelig sparen voor uw pensioen? Ga met Life Pension Dynamic voor een potentieel hoger rendement dan een levensverzekering met vaste rente. Uw opbrengst is gekoppeld aan het rendement van beleggingsfondsen.

2 mogelijkheden

Met deze tak 23-levensverzekering hebt u 2 mogelijkheden:

 • pensioensparen: u kan of sparen voor max 990 euro/ jaar (standaard formule) (voor 2021) of voor 1270 euro/jaar (nieuwe formule) (voor 2021).
 • langetermijnsparen: u spaart max. 2 350 euro/jaar (afhankelijk van uw netto belastbaar inkomen) (voor 2021). U verdeelt uw geld over 10 beleggingsfondsen. De verdeelsleutel bepaalt u samen met uw DVV-consulent op basis van uw beleggersprofiel.

U kan de 2 combineren en zo uw aanvullend pensioen en fiscale voordelen potentieel verhogen.

Voordelen en kenmerken

 • Fiscaal voordeel: tot 30% van wat u stort, krijgt u terug als belastingvermindering. Hou wel rekening met taksen op de uitkering als u voor een premie een belastingvoordeel gekregen hebt.
 • Potentieel hoger rendement: de opbrengst is afhankelijk van de evolutie van de beleggingsfondsen die u gekozen hebt. Het rendement is dus niet gegarandeerd.
 • Duur: als u belegt via Life Pension Dynamic doet u dat voor minstens 10 jaar. 

Risico’s en nadelen

 • U betaalt maximaal 6% instapkosten, beheerskosten (0,55% bij pensioensparen, max. 0,75% bij langetermijnsparen) en 5% uitstapkosten.
 • De waarde van de fondsen kan schommelen omdat het aandelen of obligaties zijn. Het rendement is niet gegarandeerd (in tegenstelling tot tak 21). Het financiële risico wordt volledig door u gedragen.

Gratis uitstapmogelijkheden

U betaalt geen uitstapkosten in de volgende gevallen:

 • bij een afkoop tijdens de laatste 5 jaar
 • bij een afkoop na inhouding van de taks op het langetermijnsparen
 • bij het overlijden van de verzekerde
 • bij annulatie binnen de 30 dagen

Uitbreiding voor DVV Life Pension Dynamic

U kan een extra bescherming tegen overlijden voorzien met DVV Life Pension Dynamic. Standaard wordt het contract aan uw begunstigden betaald bij overlijden. Als u uw gezin nog meer wil beschermen, kiest u voor de aanvullende waarborg overlijden. Dan hebt u 2 keuzemogelijkheden:

 • De begunstigde ontvangt een extra kapitaal bij overlijden, bovenop de waarde van de polis.
 • De begunstigde krijgt het grootste bedrag: ofwel de poliswaarde ofwel een ander bedrag dat beschreven is in de bijzondere voorwaarden.

Om te genieten van de belastingvermindering, moet u tussen 18 en 64 jaar oud zijn om als u intekent op DVV Life Pension Dynamic.

Welke mogelijkheden zijn er om mijn gezin financieel te beschermen als ik er niet meer bent?

Normaal ontvangt de begunstigde die u bij aanvang hebt aangeduid de waarde van het contract. Als u uw gezin nog meer wil beschermen, kiest u voor de aanvullende waarborg overlijden. Dan zijn hebt u 2 keuzemogelijkheden:

 • De begunstigde ontvangt een extra kapitaal bij overlijden, bovenop de waarde van de polis.
 • De begunstigde krijgt het grootste bedrag: ofwel de poliswaarde ofwel een ander bedrag dat beschreven is in de bijzondere voorwaarden.
Wat is het verschil tussen pensioensparen en langetermijnsparen?

Pensioensparen is wettelijk beperkt tot 1270 euro/jaar (bedrag 2020). Als u geen woonkrediet (meer) hebt of de woonbonus nog niet volledig benut, kan u pensioensparen combineren met langetermijnsparen. U spaart dan tot 2.350 euro (bedrag 2020*) en recupereert tot 30% als belastingvermindering. U bouwt dan een extra pensioenkapitaal op voor later en krijgt nu al een mooi fiscaal voordeel.

Tot wanneer kan ik genieten van het fiscaal voordeel?
Voor pensioensparen recupereert u tot 30% van de premies als belastingvermindering tot en met het jaar van uw 64e verjaardag. Voor langetermijnsparen is dat het geval als u voor uw 65e verjaardag start en voor de hele duur van het contract (min. 10 jaar). Dus ook na uw 65ste blijft u genieten van een fiscaal voordeel. Hou er wel rekening mee dat de fiscale behandeling afhangt van uw individuele omstandigheden en dat die in de toekomst kan veranderen. 
Ik ben 64 jaar en kan binnenkort van mijn pensioen profiteren. Hoeveel geld zal ik krijgen uit mijn levensverzekering DVV Life Pension Dynamic?
Afhankelijk van de datum waarop u gestart bent (mits voldaan aan wettelijke voorwaarden), kan u genieten van de reserve van uw contract ofwel op uw 65ste ofwel na een looptijd van 10 jaar. De reserve bestaat uit de waarde van de fondsen op dat moment.

Goed om te weten:

 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Als u een belastingvoordeel gekregen hebt voor een premie moet u rekening houden met een taks op de uitkering. 
 • DVV Life Pension Dynamic is een levensverzekering van tak 23 met maximaal 6% instapkosten en met een minimale looptijd van 10 jaar en met einddatum ten vroegste op de 65e verjaardag van de verzekerde. Bekijk voor de beleggingsdoelstellingen, de risico’s (geen kapitaal- en rendementsgarantie), de plaats waarde van de eenheden geraadpleegd kunnen worden, de evolutie van de fondsen, de kosten en taksen de commerciële fiche, financiële informatiefiche langetermijnsparen, financiële informatiefiche pensioensparen, voorwaarden, het beheersreglement, de tak 23-fondsen of ga langs bij een DVV-consulent. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent