• Contact
  • Wie zijn wij?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Beleggen

11 beleggingsfondsen voor tak 23

Nieuw aanbod vanaf 25/04/2022

11 fondsen geselecteerd op basis van ESG-criteria (Environment, Social, Governance)

Bij een levensverzekering tak 23 kiest u voor een potentieel hoger rendement via interne beleggingsfondsen. Samen met uw DVV-consulent beslist u hoe u uw kapitaal spreidt over 10 beschikbare fondsen. Deze fondsen hebben elk een ander risico* en assetallocatie. De verdeelsleutel wordt bepaald op basis van het risico dat u wil nemen en uw beleggingsdoelstellingen. Uw beleggersprofiel is daarvoor het uitgangspunt.

Voor DVV is bijdragen aan een meer verantwoorde samenleving essentieel.DVV is ervan overtuigd dat beleggingen die weinig of geen rekening houden met de ESG-criteria (milieu, samenleving, deugdelijk bestuur) op termijn lager gewaardeerd kunnen worden. De levensverzekering van Tak 23 geeft u toegang tot fondsen die uitdagingen op het vlak van milieu, samenleving en deugdelijk bestuur aangaan en bijdragen aan een betere toekomst.  

Belangrijk om te weten: de waarde van de interne beleggingsfondsen waarin DVV verzekeringen belegt, kan schommelen omdat het aandelen-, gemengde of obligatiefondsen zijn. De opbrengst van uw contract is gekoppeld aan de prestaties van de fondsen die u gekozen hebt. Het financiële risico wordt volledig door u gedragen.

Download de algemene voorwaarden van Life Invest Dynamic
Download de actuele koersen

*De risicoklasse is berekend volgens de SRI-methode of ‘Samenvattende Risico-indicator’. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten, waarbij 1 het kleinste en 7 het grootste risico vertegenwoordigt. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Voorheen werd de SRRI-methode of “synthetische risico- en opbrengstindicator” gebruikt. De SRRI is berekend overeenkomstig de bepalingen van de Europese Verordening 583/2010.

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst en vormen evenmin een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De netto-inventariswaarden van de respectievelijke fondsen hierboven vermeld zijn inclusief de beheersvergoedingen voor het beheer van de fondsen. Bij aan- of verkoop van eenheden moet u rekening houden met instapkosten, verzekeringstaks en soms uitstapkosten (afhankelijk van het moment wanneer u uw geld opneemt/afkoopt) eigen aan het verzekeringsproduct.

Klik hier om te weten welke fondsen op 12 oktober 2022 zullen worden omgezet.

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent