• MyDVV

Pensioensparen

Vergelijk 3 producten voor pensioen- en langetermijnsparen

3 producten voor pensioen- en langetermijnsparen

Wil u sparen voor later en tegelijk genieten van een belastingvoordeel? Dan hebt u de keuze uit 3 levensverzekeringen met al dan niet gewaarborgd kapitaal en rendement. Hulp nodig om te kiezen? We zetten de 3 spaarproducten voor u op een rij. 

Vergelijk de producten

  Save 31 DVV Life Pension Dynamic2 DVV Life Cover Pack3
  Vraag meer info Vraag meer info Vraag meer info
  Ontdek meer Ontdek meer Ontdek meer
Voor wie U wil sparen voor later. Daarbij wil u zekerheid hebben over uw kapitaal en intrest. Mooi meegenomen: u geniet van een belastingvoordeel.
U wil sparen voorlater met een potentieel hoger rendement dan bij Save 3. U bent bereid daarvoor hogere risico’s te nemen. Mooi meegenomen: u geniet van een belastingvoordeel.
U wil sparen voor later en voor uw uitvaart. Daarbij wil u zekerheid over uw kapitaal en intrest. Mooi meegenomen: u geniet van een belastingvoordeel.
Producttype Levensverzekering Levensverzekering Levensverzekering
Tak Tak 21 Tak 23 Tak 21
Beleggersprofiel Defensief
Neutraal
Evenwichtig
Dynamisch
Neutraal
Evenwichtig
Dynamisch
Defensief
Neutraal
Evenwichtig
Dynamisch
Aanbevolen looptijd Meer dan 10 jaar Meer dan 10 jaar Meer dan 10 jaar
Bedrag Vrije stortingen Vrije stortingen Vrije stortingen
Kapitaalgarantie

Ja

Nee

Ja

Aanvullende overlijdensdekking mogelijk Ja Ja Ja
Uitvaartverzekering vanaf uitkering van het pensioenkapitaal Nee Nee Ja
Fiscaal voordeel
Lees meer over de nieuwe overheidsmaatregel voor pensioensparen vanaf 2018
30% van de gestorte premies (voor 2020 max. 317,5 euro bij pensioensparen en 705 euro bij langetermijnsparen) 30% van de gestorte premies (voor 2020 max. 317,5 euro bij pensioensparen en 705 euro bij langetermijnsparen) 30% van de gestorte premies (voor 2020 max. 317,5 euro bij pensioensparen en 705 euro bij langetermijnsparen)
Instapkosten Maximaal 6% Maximaal 6% Maximaal 6%
Beheerskosten (rechtstreeks geboekt in het contract) 0,10% per jaar (maandelijks verrekend) Geen (verrekend via de netto-inventariswaarden) 0,10% per jaar (maandelijks verrekend)
Uitstapkosten De uitstapkosten bedragen ofwel 75 euro geïndexeerd ofwel 5% van de poliswaarde, al naargelang het hoogste van de beide bedragen. 5% op de afkoopwaarde De uitstapkosten bedragen ofwel 75 euro geïndexeerd ofwel 5% van de poliswaarde, al naargelang het hoogste van de beide bedragen.
Gratis uitstapmogelijkheden
 • Geen afkoopkosten in de laatste 5 jaar.
 • Geen uitstapkosten bij overlijden van de verzekerde.
 • Geen afkoopkosten in de laatste 5 jaar of bij uitstap na afhouding van de taks op het langetermijnsparen.
 • Geen uitstapkosten bij overlijden van de verzekerde.
 • Pensioendeel: geen uitstapkost gedurende de laatste 5 jaar voor de uitbetaling van het pensioenkapitaal.
 • Uitvaartdeel: degressief, 5, 4, 3, 2, 1% gedurende de laatste 5 jaar voor de 90e verjaardag. Vanaf dan 0%.
Gewaarborgd rendement Ja, per storting tot het einde van het contract Neen, afhankelijk van de prestaties van de beleggingsfondsen. Ja, per storting tot de tussentijdse vervaldag 
Commerciële fiche Productfiche Save 3 Productfiche DVV Life Pension Dynamic  Productfiche DVV Life Cover Pack
  Financiële informatiefiche Save 3

Financiële informatiefiche langetermijnsparen
Financiële informatiefiche pensioensparen
Beheersreglement
Tak 23-fondsen

 

Financiële informatiefiche DVV Life Cover Pack
  Voorwaarden Voorwaarden Voorwaarden
 1. Save 3 is een flexibele levensverzekering van tak 21 met maximaal 6% instapkosten en met een minimale looptijd van 10 jaar en met einddatum ten vroegste op de 65e verjaardag van de verzekerde.
 2. DVV Life Pension Dynamic is een levensverzekering van tak 23 met maximaal 6% instapkosten en met een minimale looptijd van 10 jaar en met einddatum ten vroegste op de 65e verjaardag van de verzekerde. De waarde van de fondsen kan schommelen omdat het aandelen of obligaties zijn. De opbrengst is gekoppeld aan de prestaties van het fonds of de fondsen die u gekozen hebt. Het kapitaal en het rendement zijn dus niet gegarandeerd. Het financiële risico wordt volledig door u gedragen.
 3. DVV Life Cover Pack is een levensverzekering van tak 21 met maximaal 6% instapkosten en met een minimale looptijd van 10 jaar.

Goed om te weten:

 • Sommige omstandigheden van overlijden worden niet gedekt door de facultatieve overlijdensdekking. De prestaties worden dan beperkt tot de uitbetaling van de poliswaarde: bijvoorbeeld zelfmoord in het eerste jaar van de dekking of overlijden door alcoholisme of misbruik van geneesmiddelen.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Als u een belastingvoordeel gekregen hebt voor een premie moet u rekening houden met een taks op de uitkering.
 • Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent