• MyDVV

Fiets en motor

Uw aansprakelijkheid bij elektrische fietsen

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Elektrische fiets (BA Elektrische fiets)

Verzekering voor elektrische fietsen

Als u een elektrische fiets met trapfunctie hebt die autonoom kan rijden of één zonder trapfunctie (e-bike), moet u in België verplicht uw aansprakelijkheid verzekeren. Voor alle duidelijkheid: autonoom betekent hier dat u niet hoeft te trappen om vooruit te geraken. Uw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid zal dan bij een ongeval in fout in uw plaats alle lichamelijke en materiële schade van de tegenpartij vergoeden

Verplicht voor specifieke types elektrische fietsen
Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is wettelijk verplicht voor de volgende types elektrische fietsen:

 • gemotoriseerde fietsen (≤ 1000 W en ≤ 25 km/u) die over trapondersteuning beschikken, maar ook uitgerust zijn met een motor die autonoom zonder gebruik van de pedalen kan werken.
 • speed pedelecs (≤ 4000 W en ≤ 45 km/u): snelle elektrische fietsen waarbij de trapondersteuning niet stopt bij 25 kilometer per uur. U kan door zelf mee te trappen snelheden tot 45 kilometer per uur halen. Speed pedelecs vallen daardoor niet in de categorie ‘fietsen’, maar in die van de ‘bromfietsen’.

Niet verplicht voor andere types elektrische fietsen
Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht voor elektrische fietsen van max. 25 km/u en max. 250 W. Bij deze fietsen is het slim om uw aansprakelijkheid in te dekken met een familiale verzekering . Bij een ongeval zal uw verzekering dan tussenkomen om schade aan derden te vergoeden.

Opties voor uw verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Elektrische Fiets

Wil u uw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbreiden voor nog meer financiële gemoedsrust? Dan kan u de basiswaarborg aanvullen met verschillende opties.

Rechtsbijstand
Bij een ongeval met uw elektrische fiets is het niet altijd duidelijk wie aansprakelijk is, of is er onenigheid over de schadevergoeding. De rechtsbijstandverzekering verdedigt dan uw belangen en vergoedt alle gerechtelijke kosten. Ook als u voor de rechtbank moet verschijnen.

Lichamelijke Ongevallen
Als u voor deze optie kiest, wordt er bij een ongeval met lichamelijke schade een vergoeding uitgekeerd voor:

 • overlijden: uw nabestaanden ontvangen een vergoeding bij overlijden.
 • blijvende invaliditeit: u krijgt een uitkering in overeenstemming met uw graad van invaliditeit.
 • behandelingskosten: uw hospitalisatiekosten, medische verzorging, onderzoeken, prothesekosten, vervoers- en repatriëringskosten, opsporings- en reddingskosten worden onder andere terugbetaald.
Voor het type elektrische fiets dat ik heb is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid niet verplicht. Is het dan zinvol om zo’n verzekering te nemen als ik financiële zorgen bij een ongeval wil vermijden? Of kan dat enkel voor de types waarvoor het wel verplicht is?
Dat kan enkel voor elektrische fietsen waarvoor zo’n verzekering wettelijk verplicht is. Als u zich toch wil indekken, moet u een familiale verzekering nemen.

Uitsluitingen en beperkingen

 • De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Elektrische Fiets dekt de schade aan uw eigen elektrische fiets niet.
 • Deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden is niet verzekerd.
 • We vergoeden maximaal 2.478,94 euro per vervoerde persoon voor schade aan zijn persoonlijke kleding en bagage.
 • We bieden geen rechtsbijstand voor contractuele geschillen van minder dan 150 euro. Ook de zuiver contractuele geschillen over de herstelling of het onderhoud zijn niet gedekt.
 • Als uw premie niet betaald is, wordt uw verzekering geschorst en komen wij niet tussen in geval van schade.

Goed om te weten

 • Meer details over de franchise vindt u in de bijzondere voorwaarden. 
 • De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Elektrische Fiets (BA Elektrische Fiets) wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk hier:

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent