• MyDVV

Gezin

Jeugdvakantie of aanvullende vakantie

Hebt u recht op aanvullende of jeugdvakantie?

Uw vakantie wordt berekend op basis van het aantal dagen dat u het jaar ervoor werkte in België. Slecht nieuws dus als u pas (opnieuw) begint te werken of een job had in een ander land. Gelukkig is er ook nog zoiets als de jeugdvakantie of de aanvullende vakantie.

Alternatieve systemen voor vakantie

Als u wettelijk geen recht hebt op betaalde vakantie, kan u misschien gebruik maken van de jeugd- of aanvullende vakantie:

  Jeugdvakantie Aanvullende vakantie
Voor wie? Jongeren die pas afgestudeerd zijn en daardoor nog geen (volledig) recht hebben op betaalde vakantie. Mensen die na lange ziekte- of werkloosheidperiode of nadat ze als zelfstandige actief waren geen recht hebben op betaalde vakantie.
Hoeveel vakantiegeld krijgt u? Voor elke vakantiedag ontvangt u van de RVA 65% van uw begrensde loon.  Het vakantiegeld is de vervroegde betaling van een deel van het gewone vakantiegeld. Het volgende jaar wordt dit bedrag afgetrokken van het gewone vakantiegeld waarop u normaal recht zou hebben. Als u ook recht hebt op jeugdvakantie is dat dus een interessanter systeem.
Wat zijn de voorwaarden?
  • U mag nog geen 25 zijn op 31 december van het vakantiedienstjaar.
  • U moet in de loop van het vakantiedienstjaar uw studies, leertijd of opleiding beëindigd hebben.
  • U moet na deze beëindiging minstens 1 maand als loontrekkende gewerkt hebben, minstens 13 arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen (70 uur) kunnen aantonen.
  • U hebt ook recht op jeugdvakantiedagen als u deeltijds werkt.
  • U moet al uw gewone vakantiedagen hebben opgebruikt.
  • U bent een activiteit begonnen bij een werkgever of hebt die hervat.
  • U hebt minstens 3 maanden in eenzelfde kalenderjaar (vorig jaar of dit jaar) als loontrekkende gewerkt.
  • U moet al uw normale vakantiedagen hebben opgebruikt.
Waar aanvragen?  Bij het RVA-kantoor van uw gemeente. Bij uw werkgever.

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent