• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Gezin

Jeugdvakantie of aanvullende vakantie

Hebt je recht op aanvullende of jeugdvakantie?

Je vakantie wordt berekend op basis van het aantal dagen dat je het jaar ervoor werkte in België. Slecht nieuws dus als je pas (opnieuw) begint te werken of een job had in een ander land. Gelukkig is er ook nog zoiets als de jeugdvakantie of de aanvullende vakantie.

Alternatieve systemen voor vakantie

Als je wettelijk geen recht hebt op betaalde vakantie, kan je misschien gebruik maken van de jeugd- of aanvullende vakantie:

  Jeugdvakantie Aanvullende vakantie
Voor wie? Jongeren die pas afgestudeerd zijn en daardoor nog geen (volledig) recht hebben op betaalde vakantie. Mensen die na lange ziekte- of werkloosheidperiode of nadat ze als zelfstandige actief waren geen recht hebben op betaalde vakantie.
Hoeveel vakantiegeld krijg je? Voor elke vakantiedag ontvang je van de RVA 65% van je begrensde loon.  Het vakantiegeld is de vervroegde betaling van een deel van het gewone vakantiegeld. Het volgende jaar wordt dit bedrag afgetrokken van het gewone vakantiegeld waarop je normaal recht zou hebben. Als je ook recht hebt op jeugdvakantie is dat dus een interessanter systeem.
Wat zijn de voorwaarden?
 • Je mag nog geen 25 zijn op 31 december van het vakantiedienstjaar.
 • Je moet in de loop van het vakantiedienstjaar je studies, leertijd of opleiding beëindigd hebben.
 • Je moet na deze beëindiging minstens één maand als loontrekkende gewerkt hebben, minstens dertien arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen (70 uur) kunnen aantonen.
 • Je hebt ook recht op jeugdvakantiedagen als je deeltijds werkt.
 • Je moet al je gewone vakantiedagen hebben opgebruikt.
 • Je bent een activiteit begonnen bij een werkgever of hebt die hervat.
 • Je hebt minstens drie maanden in eenzelfde kalenderjaar (vorig jaar of dit jaar) als loontrekkende gewerkt.
 • Je moet al je normale vakantiedagen hebben opgebruikt.
Waar aanvragen?  Bij het RVA-kantoor van je gemeente. Bij je werkgever.

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent