• MyDVV

gezin

Trouwen of samenwonen

Wat zijn de gevolgen van trouwen of samenwonen?

Trouwen of samenwonen, het kan natuurlijk allebei. Samenwonen biedt meer vrijheid, maar trouwen heeft veel meer juridische, fiscale en financiële voordelen. Bedenk ook dat (wettelijk) samenwonen eenzijdig kan opgezegd worden. 

Uw eigendommen?

Als u trouwt, dan moet u een samenlevingsformule kiezen. Die formule zal ook bepalen hoe het zit met uw eigendommen:

 • wettelijk stelsel (gewone stelsel als u geen contract afsluit bij de notaris): scheiding van goederen die voor het huwelijk zijn aangekocht en gemeenschap van aanwinsten.
 • stelsel van gemeenschap van goederen: alle goederen zijn gemeenschappelijk.
 • stelsel van scheiding van goederen: alle goederen zijn eigen.

Bij wettelijk of feitelijk samenwonen wordt alles beschouwd als eigen. Als u samen met uw partner een woning koopt, worden jullie beiden als eigenaar beschouwd. Er is wel een verschil als 1 van beide partners zou overlijden:

 • Als feitelijk samenwonende kan u indien uw partner overlijdt niet eisen om in uw huis te blijven wonen. De wettelijk erfgenamen zullen dan beslissen over het deel van uw partner.
 • Als u wettelijk samenwoont, bent u wel beschermd en erft u automatisch het vruchtgebruik van de gezinswoning.

Hoe zit het met erven?

 • Als u getrouwd bent, erft u automatisch van elkaar. U bent dan het best beschermd en betaalt het minst successierechten. 
 • Voor wettelijk samenwonenden is het erfrecht beperkter. Zij krijgen bijvoorbeeld het vruchtgebruik van de woning, maar niet de volledige eigendom. Samenwonenden zijn in tegenstelling tot gehuwden ook geen beschermde erfgenaam. Een herroeping via testament is dan mogelijk, zelfs zonder dat men dat noodzakelijk van elkaar weet. Ze betalen wel even veel successierechten als getrouwden.
 • Als u feitelijk samenwoont, erft u niet van elkaar. Wil u dat wel zo voorzien? Dan moet u een testament opstellen en rekening houden met de regels die op dat vlak gelden. Herroeping is ook bij feitelijk samenwonenden mogelijk. Bovendien betaalt u dan ook het meest successierechten Vraag advies aan een notaris

Wat met uw belastingen?

 • Als wettelijk samenwonenden of gehuwden moet u een gemeenschappelijke aangifte indienen. Vaak is dat fiscaal het meest voordelig. Wettelijk samenwonende of gehuwden kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van een huwelijksquotiënt. Omdat het inkomen dan verdeeld wordt over de beide partners, betaalt u zo minder belastingen.
 • Feitelijk samenwonenden moeten elk hun belastingbrief indienen.

En uw pensioen?

Op het vlak van het pensioen is er vooral een verschil als de partners scheiden of als 1 van partners overlijdt:

 • Feitelijk of wettelijk samenwonenden hebben geen recht op een pensioen op basis van het werk van hun partner als ze uit elkaar gaan. Als een getrouwd koppel scheidt, heeft de partner die tijdens het huwelijk minder verdiende recht op een pensioen als ‘echtgescheiden echtgenoot’. 
 • Als bij een getrouwd koppel de partner overlijdt, heeft de weduwe(naar) recht op een overlevingspensioen. Dat is niet zo voor samenwonenden.

Uw DVV-consulent helpt u!

Advies nodig over trouwen of samenwonen? Ga langs bij een DVV-consulent in uw buurt. Zij of hij is er voor u!

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent