• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Rechtsbijstand

Je rechten verdedigd bij privégeschillen

Lex.Tra Particulier

Aankopen bij webshops gedekt

Heb je online schoenen gekocht, maar bleken ze beschadigd toen ze geleverd werden? Geen nood, we verdedigen je belangen bij de meeste contractuele geschillen!

Alles voor je schadevergoeding

Als je recht hebt op een schadevergoeding, proberen wij die voor je te bekomen, zelfs via de rechtbank. Als de ander niet kan betalen, vergoeden wij tot 12.500 euro.

Je rechten verdedigd

Stel dat een voetganger beweert dat je hem hebt aangereden. Je verzekering komt tussen, maar je moet de franchise betalen. Als je niet akkoord gaat, verdedigen wij je.

Waarvoor kan je een beroep doen op Lex.Tra Particulier?

Bij een ongeval of schadegeval in je privéleven is het niet altijd even duidelijk wie in de fout is gegaan. Soms is er zelfs onenigheid over wie er aan wie schadevergoeding moet betalen. Gelukkig is er dan de rechtsbijstandverzekering Lex.Tra Particulier. Als een schadegeval in je privéleven uitgroeit tot een probleem, dan verdedigen we je belangen. Zelfs als je in fout bent. Als het moet tot in de rechtbank.

Wat dekt Lex.Tra Particulier?

Met Lex.Tra Particulier ben je in goede handen als het tot een geschil komt over een schadegeval in je privéleven:

 • We informeren je over je rechten.
 • We helpen om alle mogelijke oplossingen te onderzoeken.
 • We zetten alle stappen om het geschil op te lossen. Liefst door minnelijke schikking, desnoods tot in de rechtbank.
 • We bieden bijstand om je dossier samen te stellen (bijvoorbeeld om bewijzen te verzamelen of getuigen te vinden).

Vergoeding voor alle juridische kosten
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden vergoed tot 75.000 euro, dus bijvoorbeeld ook het ereloon van de expert of van de advocaat, kosten voor gerechtsdeurwaarder of dagvaarding, vertaalkosten enz.

Zeer ruime waarborgen
Met Lex.Tra Particulier bieden we je rechtsbijstand met heel wat waarborgen. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen kan je een beroep op ons doen:

 • Verbouwingen bij de buren zorgen voor scheuren in je muur en de buren weigeren je schade te betalen. Gelukkig helpen wij je dan om je rechten te doen gelden (waarborg burgerlijk verhaal).
 • Een jogger glijdt uit omdat er sneeuw ligt voor je deur en wil zijn kosten op je verhalen. Als je  strafrechtelijk wordt vervolgd op basis van het gemeentelijk politiereglement nemen wij je verdediging op ons (waarborg strafrechtelijk verweer).
 • De wasserij verprutst je dure pak, het reisbureau beloofde je een kamer met zicht op zee terwijl je eigenlijk uitkeek op een blinde muur, je internetbestelling kwam niet toe (terwijl je wel betaalde). DVV verzekeringen doet er dan alles aan zodat je schadeloos gesteld wordt (dekking van contractuele geschillen).

Uitbreiding voor geschillen in het verkeer
Om de rechtsbijstand uit te breiden naar geschillen in het verkeer combineer je Lex.Tra Particulier met Lex.Tra Verkeer.

Ook voor je toekomstige woning

Heb je een conflict over een appartement waarin je binnen drie maanden zou gaan wonen? Voor die geschillen komen we tussen tot 5.000 euro. 

Conflicten met je werkgever verzekerd

Voor geschillen in verband met je arbeidsovereenkomst vergoedt Lex.Tra Particulier tot 7.500 euro. 

Vrije keuze van advocaat

Als het tot een rechtszaak komt, kan je in alle vrijheid je advocaat kiezen.

Geen franchise

Bij Lex.Tra Particulier hoef je geen rekening te houden met een vrijstelling. We komen dus tussen van bij de eerste euro.

Heb je vragen over de Rechtsbijstand voor particulieren?

Uiteraard: DVV staat je bij om je belangen te verdedigen. Met Lex.Tra Particulier geniet je rechtsbijstand en helpen we je bij het verkrijgen van een vergoeding.

Gelukkig is je verzekering rechtsbijstand Lex.Tra Particulier er om je te helpen en je rechten te doen gelden. DVV vergoedt je gerechtskosten en we bieden je rechtsbijstand aan: we informeren je over je rechten, we helpen je bij het samenstellen van een dossier en we verdedigen je belangen zodat je schadeloos wordt gesteld, desnoods tot in de rechtbank.

Ja, de verzekering rechtsbijstand helpt je om je rechten te doen gelden en bij het verkrijgen van een schadeloosstelling bij de verkoper.

Inderdaad, als jij of de leden van je gezin schade ondervinden als gevolg van de nalatigheid van een derde, dan verdedigt DVV je belangen (tot 75.000 euro).

Gerechtskosten lopen snel op, maar DVV is er om je te helpen. Lex.Tra Particulier vergoedt je gerechtskosten, inclusief je advocatenkosten (tot 75.000 euro).

Ja, je geniet rechtsbijstand voor geschillen met overeenkomsten die je hebt gesloten (tot 10.000 euro). DVV helpt je zodoende om je rechten als consument te doen gelden en dit geschil op te lossen.

Uitsluitingen en beperkingen

 • De meeste contractuele geschillen zijn gedekt tot 10.000 euro. Daarbij geldt een wachttijd van drie maanden. Dat betekent dat wij geen rechtsbijstand geven voor geschillen die zich voordoen tijdens de eerste drie maanden nadat de verzekering in werking is getreden (behalve als je daarvoor vroeger bij een andere verzekeraar verzekerd was).
 • Als de tegenpartij onvermogend blijkt, vergoedt DVV Verzekeringen toch tot 12.500 euro als de schade onopzettelijk was en de rechter een veroordeling uitsprak.
 • Beroepsactiviteiten zijn niet gedekt, dus ook niet bij bijvoorbeeld commerciële huurcontracten. Ook beleggingen en erf- of familierecht zijn niet verzekerd.
 • Lex.Tra Particulier komt niet tussen bij geschillen in verband met collectieve arbeidsconflicten, collectieve acties, faillissementen, gerechtelijke akkoorden en bedrijfssluitingen.
 • De vermelde limietbedragen zijn van december 2016.
 • De rechtsbijstandsverzekering Lex.Tra Particulier wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk hier:

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

De rechtsbijstandsverzekering Lex.Tra Particulier is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil je ook weten

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent