• Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Rechtsbijstand

2 formules voor rechtsbijstand voor uw gezin

Vergelijk de 2 formules voor rechtsbijstand voor uw gezin

Voor beide formules geldt:

 • De verzekerde personen zijn:
  • U en alle personen die bij u wonen.
  • Personen die niet bij u wonen conform de bepalingen van de algemene voorwaarden: bijvoorbeeld kinderen, huispersoneel en gezinshulp, leden van de familie of vrienden op vakantie, personen die voor de kinderen of dieren zorgen.
 • Vrije keuze van advocaat om uw belangen te verdedigen, eventueel tot voor de rechtbank.
  Waarborg rechtsbijstand in uw familiale verzekering
Rechtsbijstandsverzekering Lex.Tra Particulier
 

Ontdek meer

Vraag uw offerte

Ontdek meer

Vraag uw offerte

Verzekerde geschillen
 • Geschillen in het kader van het privéleven.
 • In het kader van het privéleven.
 • Met de arbeidsongevallenverzekeraar.
 • In verband met de arbeidsovereenkomst.
Verzekerde onroerende goederen 
 • Hoofverblijfplaats.
 • Tweede verblijf.
 • Toekomstige hoofdverblijfplaats.
 • Studieverblijf.
 • Max. 3 appartementen en 3 garages gelegen in het gebouw dat u als hoofdverblijf bewoont en die u verhuurt of waarvan u gratis het gebruik verleent.
 • Garages voor persoonlijk gebruik.
 • Terreinen tot max. 10 ha.
 • Hoofverblijfplaats.
 • Tweede verblijf.
 • Toekomstige hoofdverblijfplaats.
 • Studieverblijf.
 • Max. 3 verblijven die u verhuurt.
 • Garages voor persoonlijk gebruik.
 • Terreinen tot max. 10 ha.
Tussenkomst in de advieskosten bij negatief advies door een advocaat
Als u ondanks het negatieve advies van DVV advies vraagt aan een advocaat en de advocaat ook een negatief advies geeft, komen we tussen om zijn honorarium te betalen. 
50%. 100%.
Waarborg burgerlijk verhaal (als u schade ondervindt waarvoor een derde aansprakelijk is)
Voorbeeld: de verbouwingen bij de buren zorgen voor scheuren in uw muur. De buren weigeren uw schade te betalen.
Tot 30.000 euro (vrijstelling van 250 euro voor materiële schade). Tot 75.000 euro.
Waarborg voorafgaande plaatsbeschrijving (als u vooraf een plaatsbeschrijving wil laten uitvoeren omdat u schrik hebt dat er schade zal zijn in uw gebouw door bouwwerken die zullen worden uitgevoerd naast uw gebouw) Tot 750 euro.
Waarborg burgerlijk verweer
Voorbeeld: een vroege jogger glijdt uit over de sneeuw voor uw deur en wil zijn kosten op u verhalen. 
Tot 75.000 euro.
Waarborg strafrechtelijk verweer
Voorbeeld: u veroorzaakt een verkeersongeval als u de straat oversteekt. U wordt strafrechtelijk vervolgd voor onvrijwillige slagen en verwondingen.
Tot 30.000 euro. Tot 75.000 euro.
Waarborg strafrechtelijke borgstelling (als u een borg moet betalen om voorhechtenis te vermijden) Tot 15.000 euro. Tot 15.000 euro (50.000 euro met bankgarantie).
Contractuele geschillen
Voorbeeld: u liet een nieuw tuinterras leggen, en bij de eerste vrieskou breken de helft van de tegels. De aannemer wijst alle verantwoordelijkheid af.
 • Tot 10.000 euro (met wachttijd van 3 maanden).
 • Tot 5.000 euro voor geschillen over aankoop, renovatie, bouw, afbraak en over toekomstige hoofdverblijfplaatsen.
Arbeidsrecht
 • Tot 7.500 euro voor geschillen in verband met de arbeidsovereenkomst.
 • Wachttermijn van 12 maanden.
Sociaal recht
 • Tot 7.500 euro voor geschillen in verband met de sociale zekerheid. 
 • Wachttermijn van 12 maanden.
Fiscaal recht
 • Tot 7.500 euro voor geschillen in verband met de belastingadministratie.
 • Wachttermijn van 12 maanden.
Waarborg insolvabiliteit van de tegenpartij
De tegenpartij wordt aansprakelijk gesteld, maar kan de schadevergoeding niet betalen
Tot 12.500 euro (geen vrijstelling). Tot 12.500 euro (geen vrijstelling).
  Vraag uw offerte Vraag uw offerte
  Ontdek meer over de familiale verzekering Ontdek meer over Lex.Tra Particulier

Nog ruimere rechtsbijstand
Wil u ook rechtsbijstand voor geschillen in het verkeer? Dan neemt u ook Lex.Tra Verkeer. U kan dan alle rechtsbijstand schrappen uit uw auto- en familiale verzekering. Zo geniet u van een ruime rechtsbijstand. 

Uitsluitingen en beperkingen
Voor beide formules gelden onder meer volgende uitsluitingen:

 • Geschillen die verband houden met dieren andere dan huisdieren.
 • Schadegevallen die betrekking hebben met het bezitten, houden of besturen van motorrijtuigen, aanhangwagens of caravans die onderworpen zijn aan de wet op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
 • Contractuele geschillen.
 • Financiële beleggingen en investeringen.
 • Eigendomsconflicten, onder meer in verband met erfdienstbaarheden of rechten van doorgang.
 • Erfrecht, successierechten, schenkingen en testamenten.

De vermelde limietbedragen zijn van december 2016.Goed om te weten

 • De vermelde limietbedragen zijn van december 2016.
 • De familiale verzekering en de rechtsbijstandsverzekering Lex.Tra Particulier worden afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. Bekijk voor de kenmerken, het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking enz.:

Of ga langs bij een DVV-consulent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent