• Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand voor privégeschillen

Lex.Tra Particulier

Rechtsbijstand voor alle geschillen in uw privéleven

Met de verzekering Lex.Tra Particulier verdedigen we uw belangen bij een geschil in uw privéleven. Als het moet tot in de rechtbank, ook als u in fout bent.

Algemene rechtsbijstand
De rechtsbijstandverzekering Lex.Tra Particulier zal u op verschillende vlakken bijstaan:

 • inlichtingen over uw rechten
 • samenstellen van een dossier (bewijzen verzamelen, getuigen)
 • onderhandelingen voeren met de tegenpartij
 • streven naar een minnelijke schikking indien mogelijk

Waarborg burgerlijk verhaal
U kan een beroep doen op Lex.Tra Particulier als u schade lijdt door de fout of nalatigheid van een derde (tot 75.000 euro). Bij DVV verzekeringen gaat dat zeer ver en kan u ook een beroep doen op ons bij:

 • abnormale burenhinder: bijvoorbeeld als er schade is door werken bij de buren (niet gedekt zijn onder meer geschillen over straling door een gsm-mast of over lawaai van vliegtuigen)
 • ongevallen als zwakke weggebruiker: bijvoorbeeld als uw spelende zoon wordt aangereden door een auto
 • arbeidsongevallen als er een geschil is over de toepassing van de wet errond: bijvoorbeeld als u op weg naar het werk gekwetst raakt wanneer de trein ontspoort en u niet akkoord gaat met het vastgestelde invaliditeitspercentage

Waarborg burgerlijk verweer
Als u verantwoordelijk gesteld bent voor de veroorzaakte schade en de tegenpartij een vergoeding eist, betaalt Lex.Tra Particulier de gerechtskosten (tot 75.000 euro). We komen niet tussen voor de schadevergoeding die u aan de tegenpartij moet betalen. Bovendien kan u alleen op ons een beroep doen als dat niet kan via de familiale verzekering (omdat de belangen strijdig zijn of omdat u geen familiale verzekering hebt).

Waarborg strafrechtelijk verweer
Lex.Tra Particulier verleent bijstand voor onopzettelijke misdrijven (tot 75.000 euro). De waarborg geldt ook wanneer u als voetganger, fietser of passagier vervolgd wordt wegens overtredingen van de wetten en reglementen in verband met de politie over het wegverkeer. We komen niet tussen om de boetes te betalen als u schuldig wordt bevonden.

Dekking bij insolvabiliteit van de tegenpartij
Zelfs als de tegenpartij onvermogend is, vergoedt DVV verzekeringen toch tot 12.500 euro als de schade onopzettelijk was en de rechter een veroordeling uitsprak.

Dekking bij contractuele geschillen
Met Lex.Tra Particulier hebt u recht op bijstand voor geschillen in verband met contracten die u gesloten hebt (tot 10.000 euro). Meestal gaat het om geschillen waarmee u geconfronteerd wordt als consument, bijvoorbeeld:

 • betaling op afstand (onlineaankopen, geld dat u afhaalt aan een bankautomaat, factuur van uw telecomoperator waarop gesprekken staan die u nooit hebt gevoerd enz.)
 • koopovereenkomsten (voor meubelen, elektrische toestellen enz.)
 • verzekeringen behalve Lex.Tra Particulier (familiale, brand- of reisverzekering enz.)
 • dienstverlening (reisagentschap, droogkuis, arts of ziekenhuis, elektriciteit enz.)
 • inbreuken op de wet op de handelspraktijken (postorderverkoop enz.)
 • huurovereenkomsten voor uw gezinswoning, vakantieverblijf, studentenkamer

Dekking bij onroerende goederen
U kan een beroep doen op uw rechtsbijstand Lex.Tra Particulier in geval van geschillen die verband houden met:

 • uw hoofdverblijf (eigendom of gehuurd) en studie- of vakantieverblijf (ook tuinen van minder dan 10 ha als ze aan u toebehoren)
 • het gebouw of het gebouwdeel dat u bewoont en waar u een zelfstandig beroep uitoefent (zonder verkoop of bewaring van goederen)
 • schade die door de huurders werd aangebracht aan onroerende goederen die u verhuurt: op voorwaarde dat het om maximaal 3 onroerende goederen gaat en om een woning gaat (zonder dat er een beroep in wordt uitgeoefend)

Dekking bij sociaal recht, arbeidsrecht en fiscaal recht
Wij bieden rechtsbijstand tot 7.500 euro:

 • als het om individuele geschillen gaat die tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoren, voor sociaal- en arbeidsrecht
 • als het om geschillen in België gaat en qua inkomstenbelasting enkel over loontrekkenden gaat, voor fiscaal recht

Breid uw rechtsbijstand uit

Om rechtsbijstand te krijgen voor geschillen in het verkeer combineert u Lex.Tra Particulier met Lex.Tra Verkeer. Met deze globale Lex.Tra bent u ruim beschermd. U kan dan alle rechtsbijstand uit uw familiale en autoverzekering laten schrappen. 

De vakantiewoning die we gehuurd hadden, lijkt niet op de woning op de foto. Wat kunnen we doen? 
U kan een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering Lex.Tra Particulier. We zullen er dan alles aan doen om u schadeloos te stellen, desnoods via gerechtelijke weg.
Wat als blijkt dat de tegenpartij de schadevergoeding waarop ik recht had niet kan betalen? 

DVV verzekeringen zal u de schadevergoeding betalen (tot 12.500 euro) als blijkt dat de tegenpartij onvermogend is. Voorwaarden: de schade was onopzettelijk en de rechter sprak een veroordeling uit.

Verbouwingen bij mijn buurman hebben gezorgd voor schade in mijn huis. Wat nu? 
Met Lex.Tra Particulier helpen wij u om uw rechten te doen gelden. Natuurlijk liefst via een minnelijke schikking, maar als dat moet ook voor de rechtbank. Goed om te weten: als het tot een rechtszaak komt, bent u volledig vrij in de keuze van uw advocaat.

Uitsluitingen en beperkingen

 • De meeste contractuele geschillen zijn gedekt tot 10.000 euro. Daarbij geldt een wachttijd van 3 maanden. Dat betekent dat wij geen rechtsbijstand geven voor geschillen die zich voordoen tijdens de eerste 3 maanden nadat de verzekering in werking is getreden (behalve als u daarvoor vroeger bij een andere verzekeraar verzekerd was).
 • Als de tegenpartij onvermogend blijkt, vergoedt DVV verzekeringen toch tot 12.500 euro als de schade onopzettelijk was en de rechter een veroordeling uitsprak.
 • Beroepsactiviteiten zijn niet gedekt, dus ook niet bij bijvoorbeeld commerciële huurcontracten. Ook beleggingen en erf- of familierecht zijn niet verzekerd.
 • Lex.Tra Particulier komt niet tussen bij geschillen in verband met collectieve arbeidsconflicten, collectieve acties, faillissementen, gerechtelijke akkoorden en bedrijfssluitingen.
 • De vermelde limietbedragen zijn van december 2016.
 • De rechtsbijstandsverzekering Lex.Tra Particulier wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.  Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk hier:
 • de voorwaarden (eigen risico, gedekte goederen, limieten van de dekking enz.),
 • de commerciële fiche het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID).

Oef, een mens!

Bij DVV gaat het in de eerste plaats om mensen! Dat betekent ook dat in geval van schade uw DVV-consulent uw dossier persoonlijk en snel zal beheren. Op belangrijke momenten kan u dus rekenen op de hulp van een echte mens. Een hele geruststelling!

De rechtsbijstandsverzekering Lex.Tra Particulier is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent