• MyDVV

Ziekte en ongevallen

Verzeker lichamelijke letsels bij verkeersongeval

Verzekering Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer

Wat is een verzekering Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer?

Met de verzekering Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer vermijdt u financiële zorgen na een verkeersongeval met lichamelijke letsels. Of dat nu te voet (als er een voertuig betrokken is of botsing tussen voetgangers), met de fiets of met de wagen is, zo’n verzekering maakt het verschil. Bijvoorbeeld als u als chauffeur een ongeval veroorzaakt en veel medische kosten hebt. Of als u als zwakke weggebruiker lang op uw geld moet wachten. Dat kan zijn als fietser of voetganger, maar ook als skater of als passagier in een andere auto.

Kies uit 3 formules
DVV verzekeringen biedt u verschillende formules om uw gezin te beschermen:

  Formule A Formule B Formule C
Voor wie? U en uw gezin als bestuurder van één auto U en uw gezin als bestuurder van alle auto’s U en uw gezin in het verkeer
Als bestuurder van een wagen.
Als bestuurder van een motor- of bromfiets.
Als passagier van een vervoermiddel op het land (auto, openbaar vervoer, ...).
Als passagier van een vervoermiddel in het water en in de lucht.
Als zwakke weggebruiker (voetganger - mits voertuig betrokken of botsing tussen voetgangers - , fietser).
Optionele uitbreiding voor inzittenden die geen deel uitmaken van het gezin.
Optionele uitbreiding voor bestuurders die geen deel uitmaken van het gezin.

5 waarborgen van een verzekering Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer

1. Terugbetaling van de Behandelingskosten
We betalen de kosten van uw ongeval terug binnen 15 dagen nadat de betalingsbewijzen binnen zijn (na tussenkomst van het ziekenfonds):

 • hospitalisatiekosten (ook chirurgische ingrepen)
 • onderzoeken en medische verzorging
 • prothesekosten, met uitzondering van brillen en contactlenzen
 • medisch noodzakelijke vervoerskosten voor het slachtoffer
 • vervoers- en repatriëringskosten van de verzekerden tot hun woonplaats, als de bestuurder gekwetst is en niet kan vervangen worden door een andere verzekerde
 • opsporings- en reddingskosten

2. Vergoeding bij Tijdelijke Arbeidsongeschiktheid
Vanaf de 31e dag na het ongeval ontvangt u een forfaitaire dagvergoeding. Enige voorwaarde: u bent ouder dan 18 en jonger dan 65. De vergoeding wordt berekend op basis van uw graad van arbeidsongeschiktheid en uw gewone activiteiten. U krijgt de vergoeding tot 2 jaar na het ongeval. Mooi meegenomen: als u tijdens de wachttijd in het ziekenhuis wordt opgenomen, hebt u ook recht op deze dagvergoeding.

3. Vergoeding bij Blijvende Invaliditeit
Bij blijvende invaliditeit ontvangt u als slachtoffer een uitkering in overeenstemming met de graad van invaliditeit vastgesteld na het ongeval. Maximaal is dat 3 maal het verzekerde kapitaal. Jonger dan 16? Dan wordt die vergoeding verdubbeld. Ouder dan 70? Dan blijft de vergoeding tot de helft gewaarborgd.

Afhankelijk van uw invaliditeit kunnen daar nog extra vergoedingen bij komen:

 • Invaliditeit van meer dan 50%: u krijgt een vergoeding voor de bijkomende kosten die u naar aanleiding van uw invaliditeit maakt (bijvoorbeeld om uw woning of auto aan te passen).
 • Invaliditeit van 67% of meer: we betalen tot u 65 bent in uw plaats ook de premies van uw woonverzekering en andere ongevallenverzekeringen, zoals uw familiale verzekering en uw autoverzekering bij DVV verzekeringen.

4. Vergoeding bij Overlijden
Uw nabestaanden ontvangen de overeengekomen vergoeding bij overlijden bij het ongeval of tot 3 jaar daarna door het ongeval. In de volgende gevallen wordt maar de helft uitgekeerd:

 • de verzekerde is op de dag van het ongeval ouder dan 5 jaar, maar jonger dan 16 jaar
 • de verzekerde is op de dag van het ongeval ouder dan 70 jaar

5. Vergoeding voor Onrechtstreekse Verliezen (bijkomende kosten)
Bovenop de behandelingskosten betaalt DVV verzekeringen 15% extra om de kosten te dekken als gevolg van het ongeval (telefoon, verplaatsingen…).

Kan ik deze verzekering ook gebruiken als ik een ongeval heb in het buitenland?
Ja. Deze verzekering geldt wereldwijd op voorwaarde dat u in België bent gedomicilieerd.
Hoe lang duurt het voor de verzekering mijn medische kosten vergoedt?
We vergoeden binnen de 15 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop wij over alle nodige documenten beschikken. Dit geldt wel alleen als er geen betwisting bestaat over de waarborgen van deze verzekering en u al uw verplichtingen bent nagekomen.

Goed om te weten

 • Voor de waarborg Overlijden wordt de vergoeding tot de helft gewaarborgd voor verzekerden die op de dag van het ongeval ouder dan 5 jaar maar jonger dan 16 jaar zijn en voor verzekerden die ouder zijn dan 70 jaar.
 • Voor de waarborg Blijvende Invaliditeit wordt voor verzekerden die op de dag van het ongeval nog geen 16 jaar zijn de vergoeding verdubbeld. Voor verzekerden ouder dan 70 blijft de vergoeding tot de helft gewaarborgd.
 • Uitgesloten van deze verzekering zijn onder andere de lichamelijke ongevallen door dronkenschap van een verzekerde, zelfmoord of poging tot zelfmoord van een verzekerde, roekeloze daden, weddenschappen, uitdagingen van een verzekerde of ongevallen opzettelijk veroorzaakt door een verzekerde of een begunstigde.
 • De verzekering komt wereldwijd tussen op voorwaarde dat u in België bent gedomicilieerd.
 • De verzekering Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk hier:

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent