• Blog
  • Contact
  • Wie zijn wij?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Beleggen

12 beleggingsfondsen voor tak 23

12 fondsen geselecteerd op basis van ESG-criteria (Environment, Social, Governance)

Bij een levensverzekering tak 23 kies je voor een potentieel hoger rendement via interne beleggingsfondsen. Samen met je DVV-consulent beslis je hoe je je kapitaal spreidt over elf beschikbare fondsen. Deze fondsen hebben elk een ander risico* en assetallocatie. De verdeelsleutel wordt bepaald op basis van het risico dat je wilt nemen en je beleggingsdoelstellingen. Je beleggersprofiel is daarvoor het uitgangspunt.

Voor DVV is bijdragen aan een meer verantwoorde samenleving essentieel.DVV is ervan overtuigd dat beleggingen die weinig of geen rekening houden met de ESG-criteria (milieu, samenleving, deugdelijk bestuur) op termijn lager gewaardeerd kunnen worden. De levensverzekering van Tak 23 geeft je toegang tot fondsen.  

Belangrijk om te weten: de waarde van de interne beleggingsfondsen waarin DVV verzekeringen belegt, kan schommelen omdat het aandelen-, gemengde of obligatiefondsen zijn. De opbrengst van je contract is gekoppeld aan de prestaties van de fondsen die je gekozen hebt. Het financiële risico wordt volledig door jou gedragen.

Download de algemene voorwaarden van Life Invest Dynamic

Bereken je investering

Als je een klant bent, kan je de reële waarde op contractniveau bekijken op MyDVV.

*De risicoklasse wordt berekend volgens de SRI-methode of "Synthetic Risk Indicator", zoals gedefinieerd in de PRIIPS-verordening. De synthetische risico-indicator wordt gebruikt om het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten te beoordelen. Een "1" staat voor het laagste risico en een "7" voor het hoogste risico. Het geeft aan hoe groot de kans is dat dit product verlies lijdt in geval van marktbewegingen of als wij u niet kunnen uitbetalen.

De respectievelijke netto-inventariswaarden van de bovengenoemde fondsen zijn inclusief beheerskosten. Bij de aankoop of verkoop van de interne beleggingsfondsen moet u ook rekening houden met de instapkosten, de verzekeringstaks en eventuele uitstapkosten (afhankelijk van het moment van opname of afkoop) die specifiek zijn voor het verzekeringsproduct. De waarderingen worden louter ter informatie gegeven en zijn niet bindend voor de Vennootschap.

Deze interne beleggingsfondsen houden bepaalde risico's in die inherent zijn aan Tak 23-producten. Interne beleggingsfondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico's, afhankelijk van hun beleggingsdoelstellingen en -beleid en de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het onderliggende fonds. De evolutie van de netto-inventariswaarde is onzeker. De waarde van een participatie en het rendement hangen af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor toekomstige resultaten en zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het financiële risico wordt te allen tijde volledig gedragen door de verzekeringnemer.

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent