• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Pensioensparen

Pensioensparen met gewaarborgde rentevoet

Save 3 (Tak 21)

NIEUW: nu een gegarandeerde interestvoet van 2%

Geldig voor alle stortingen op bestaande of nieuwe contracten.

Fiscaal voordeel

Spaar voor later en betaal nu minder belastingen ! Je krijgt namelijk tot 30% van wat je stort terug in de vorm van een belastingsvermindering.

Gegarandeerd rendement

Met deze levensverzekering tak 21 speel je op veilig. Je zet nu geld opzij voor je pensioen en bent voor elke storting zeker van de rentevoet. 

Combineer voor nog meer belastingvoordeel

Met Save 3 kan je zowel aan pensioensparen als langetermijnsparen doen. Zo krijg je maximale steun van de fiscus. Houd wel rekening met je individuele situatie.

Wat is Save 3?

Save 3 is een tak 21-levensverzekering? waarmee je pensioen- of langetermijnsparen kan doen. Bij zo’n levensverzekering ben je voor elke storting zeker dat de rentevoet gewaarborgd is tot aan je pensioen. Ook je kapitaal is gegarandeerd. Bovendien krijg je een belastingsvoordeel tot 30% van je premies.

Wat moet je weten over Save 3?

Save 3 is te vergelijken met een gewone spaarrekening, maar je bent wel zeker van de intrestvoet tot het einde van het contract. Je kan ermee aan pensioensparen en/of langetermijnsparen doen. Ontdek meer details over Save 3.

  Pensioensparen via Save 3 Langetermijnsparen via Save 3
Voor wie?

Je wilt:

 • Een aanvullend pensioen opbouwen.
 • Belastingvermindering krijgen. 

Hoe vroeger je start, hoe hoger je extra pensioen later.

Je wilt:

 • Een aanvullend pensioen opbouwen. 
 • Je belastingvoordeel maximaliseren. 

Vooral interessant als:

 • Je geen woonkrediet (meer) hebt. 
 • Of je woonbonus nog niet volledig benut met je woonkrediet.
Vanaf welke leeftijd en tot welke leeftijd kan je intekenen? Vanaf 18 jaar tot en met 65 jaar bij opening van het contract. Opgelet: de belastingvermindering wordt laatste maal toegekend in het jaar dat je 64 jaar wordt. Vanaf 18 jaar tot en met 65 jaar bij opening van het contract.
Hoeveel kan je maximaal sparen (in 2024)?
 • Standaard formule: tot 1.020 euro (bedrag voor 2024).
 • Verhoogde formule: tot 1.310 euro (bedrag voor 2024).

Meer info over de bedragen.

 • Maximum van 2.450 euro (bedrag voor 2024).
Hoeveel belastingvermindering krijg je?
Tot 306 euro.
Tot 735 euro.
Hoe wordt Save 3 in principe belast?  Vervroegde taks van 8% op 60 jaar (in normale omstandigheden berekend op de waarde van het tegoed op 60 jaar) maar soms belastingheffing op de uitkering na 60 jaar aan 8% of 33% (afhankelijk van het geval). Vervroegde taks van 10% op 60 jaar (in normale omstandigheden berekend op de waarde van het tegoed op 60 jaar) maar soms belastingheffing op de uitkering na 60 jaar aan 10% of 33% (afhankelijk van het geval).
Hoe wordt Save 3 belast bij afkoop voor 60 jaar? Belastingheffing aan 8% of 33% of marginale aanslagvoet (afhankelijk van het geval) + lokale opcentiemen/gemeentebelastingen. Belastingheffing aan 10% of 33% of marginale aanslagvoet (afhankelijk van het geval) + lokale opcentiemen/gemeentebelastingen.
Hoe wordt Save 3 belast bij overlijden van de verzekerde voor 60 jaar?  Belastingheffing aan 8% + lokale opcentiemen/gemeentebelasting.
Belastingheffing aan 10% + lokale opcentiemen/gemeentebelasting.
Meer informatie Informatiefiche Save 3. Informatiefiche Save 3.

Hoe werkt het? 

Je stort wat je wilt wanneer je wilt. De intrestvoet geldt voor iedere storting afzonderlijk: vroegere en toekomstige stortingen kunnen een verschillende intrestvoet krijgen, namelijk de intrestvoet die geldt op het moment van de storting.

Wat gebeurt er bij overlijden? 
Als je overlijdt, wordt het geld uitgekeerd aan je nabestaanden. Wil je nog ruimere bescherming? Neem dan een facultatieve waarborg.

Wat zijn de kosten? 

 • Instapkosten: maximaal 6% bij elke storting.
 • Beheerskosten: 0,10% per jaar (maandelijks afgehouden).
 • Uitstapkosten: tijdens de laatste vijf jaar voor de einddatum 0%, tijdens de jaren daarvoor het maximale bedrag van de volgende twee mogelijkheden: 
  • 5% van de afkoopwaarde.
  • 75 euro (geïndexeerd in functie van het gezondheidsindexcijfer van de consumptieprijzen met 1998 als basis).

Wat zijn de risico’s? 
Dit product bevat net zoals alle producten van tak 21 risico’s. Denk daarbij aan het kredietrisico? (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico?.
Elke referentie naar de veiligheid van dit product dient verstaan te worden onder voorbehoud van deze risico’s.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Er is een belasting op de uitkeringen zodra een premie een belastingvoordeel heeft genoten. De belastingheffing varieert i.f.v. het fiscale stelsel en een aantal voorwaarden. Voor wat betreft de successierechten zijn de Belgische wettelijke en reglementaire bepalingen van toepassing.

Ontdek meer details over Save 3.

Flexibele formule

Je spaart wat je wilt wanneer je wilt. Per storting ben je zeker van een gewaarborgd kapitaal en rendement.

Voor iedereen

Met Save 3 zit je altijd goed. Je spaart voor later en geniet vandaag van een belastingvermindering. Zo krijgt een dubbel voordeel. 

Fiscaal voordeel

Met pensioensparen geniet je van een belastingvoordeel tot het jaar dat je 64 bent. Met langetermijnsparen betaal je ook daarna minder belastingen.

Geld blijft beschikbaar

Heb je je geld toch voor je pensioen nodig? Dan kan dat. Weet wel dat je dan zwaar belast wordt.

Uitsluitingen en beperkingen:
Sommige omstandigheden van overlijden worden niet gedekt. De prestaties worden dan beperkt tot de uitbetaling van de poliswaarde: bijvoorbeeld zelfmoord in het eerste jaar van de dekking of overlijden door alcoholisme of misbruik van geneesmiddelen.

 • Save 3 is een flexibele levensverzekering van tak 21 met maximaal 6% instapkosten en met een minimale looptijd van 10 jaar en met einddatum ten vroegste op de 65e verjaardag van de verzekerde. Bekijk voor de spaardoeleinden, de risico’s (kredietrisico in geval van faillissement van Belins NV en liquiditeitsrisico), kosten, taksen en gegarandeerde kapitaal en intrestvoet de FIF & precontractuele SFDR informatie, de voorwaarden, de commerciële fiche of ga langs bij een DVV-consulent. Voor meer informatie over de duurzaamheid van dit product, raadpleeg het periodieke rapport SFDR. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
 • Voor de facultatieve waarborg overlijden wordt de leeftijd van de verzekerde op onderschrijving van het contract tot 65 jaar beperkt. Sommige omstandigheden van overlijden worden niet gedekt. De prestaties worden dan beperkt tot de uitbetaling van de poliswaarde: bijvoorbeeld zelfmoord in het eerste jaar van de dekking of overlijden door alcoholisme of misbruik van geneesmiddelen.
 • De aanvullende verzekering van het risico ongeval wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar). Deze verzekering biedt geen dekking voor bijvoorbeeld ongevallen die rechtstreeks verband houden met burgeroorlog, opstand, oproer en stakingen. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het ongevallenrisico.
 • De aanvullende verzekering van het invaliditeitsrisico – premievrijstelling wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar). De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of gedeeltelijk zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van de invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bijvoorbeeld de invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico.
 • De aanvullende verzekering van het invaliditeitsrisico - rente wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar). De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of gedeeltelijk zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van zijn invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld de invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar) en kan slechts worden onderschreven wanneer ook de aanvullende invaliditeitsverzekering – premievrijstelling wordt onderschreven. De leeftijd van de verzekerde op onderschrijving van het contract wordt tot 50 jaar beperkt. Lees de algemene voorwaarden Aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico.
 • Sustainability-Related Disclosure.

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

Save 3, Life Pension Dynamic en Life Cover Pack zijn verzekeringsproducten van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent