• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Beleggen

Beleggingsfonds: wat is dat?

Beleggingsfondsen ontcijferd

Heb je een spaarpotje staan en vraag je je af of een beleggingsfonds een goed idee is? We leggen je in eenvoudige taal uit wat je altijd al wilde weten over beleggingsfondsen.

Wat is een beleggingsfonds?

Een beleggingsfonds wordt soms ook een investeringsfonds genoemd. Het gaat meestal om een ICB of Instelling voor Collectieve Belegging. Elk fonds groepeert het geld van vele beleggers en investeert het collectief in verschillende producten, volgens een vooraf bepaalde strategie en voorwaarden. Bepaalde fondsen hebben een vervaldatum, andere niet. Weet ook dat tak 23-beleggingsverzekeringen iets anders zijn dan een ICB.

Waarin belegt een beleggingsfonds?

Een investeringsfonds of ICB belegt in verschillende beleggingsproducten: andere fondsen, aandelen, obligaties, de geldmarkt, vastgoed of een combinatie van dat allemaal.

Wat is de meest voorkomende ICB?

De meest gebruikte ICB is een bevek of beleggingsfonds met veranderlijk kapitaal (ook SICAV of Société d’Investissement à Capital Variable.) Omdat het kapitaal van een bevek variabel is, kunnen beleggers op eender welk moment delen van de bevek kopen of verkopen. Het biedt dus veel flexibiliteit.

Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds?

 • Toegankelijk voor kleine beleggers: een paar duizend euro volstaat
 • Risicospreiding: je tegoeden worden gespreid over verschillende producten
 • Professioneel beheer door fondsenbeheerders die streven naar rendement door de risico’s beperken
 • Toegang tot producten die normaal niet toegankelijk zijn voor particulieren
 • Personalisering van je beleggingsportefeuille dankzij thematische fondsen (activiteitensector, regio, duurzaamheid...)

Wat zijn de risico’s van een beleggingsfonds?

Weet dat de risico’s van een beleggingsfonds de risico’s van de onderliggende fondsen volgen. Dit is een niet-volledige opsomming van de risico’s:

 • Marktrisico: het risico dat de waarde van de producten verandert. Dat wordt gemeten door een volatiliteitsberekening, op basis van de SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator). Die indicator is een aanduiding van het risico van de markt waarin het fonds belegt. De schaal varieert van 1 (lage volatiliteit) tot 7 (risicovol, meer volatiel)
 • Valutarisico: op de aandelen en obligaties in vreemde valuta
 • Concentratierisico voor thematische fondsen: gevoeliger voor gebeurtenissen in een bepaalde sector of regio
 • Rendementsrisico: variabel rendement en bijna nooit gegarandeerd
 • Wanbetalingsrisico: (zeer klein) risico dat een ICB failliet gaat

Welke kosten zijn verbonden aan een beleggingsfonds?

 • Instapkosten: eenmalige kosten die je betaalt als je delen van een fonds koopt
 • Beheerskosten: om het beheer van een investeringsfonds te dekken
 • Uitstapkosten: meestal zijn er geen uitstapkosten als je verkoopt, behalve voor beleggingsfondsen die een vervaldatum hebben en je voor die datum verkoopt
 • Belastingen: beurstaks, roerende voorheffing...

Je DVV-consulent is er voor jou

Zorg voor een goede begeleiding als je geld belegt. DVV biedt verschillende beleggingsproducten en je DVV-consulent is het best geplaatst om je vragen te beantwoorden en je te begeleiden.

Gepubliceerd op 22/11/2021

Dit wil je ook weten

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent