• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Pensioensparen

Groepsverzekering via je werkgever

Het antwoord op je vragen over de groepsverzekering

Sommige werkgevers bieden hun werknemers een groepsverzekering aan. Maar wat is het en moet je dan nog aan pensioensparen doen? Ontdek alles wat je wilt weten over de groepsverzekering.

Wat is een groepsverzekering?

Een groepsverzekering is een verzekering die je werkgever afsluit. Als werknemer geniet je daardoor van een aanvullend pensioen. Sommige werkgevers bieden in de groepsverzekering ook bijkomende waarborgen zoals:

 • hospitalisatieverzekering
 • kapitaal bij overlijden
 • rente bij arbeidsongeschiktheid

De uitbetaling van de groepsverzekering is automatisch gekoppeld aan de effectieve opname van je wettelijk pensioen. Tenzij in een aantal uitzonderlijke gevallen, kan je het kapitaal van de groepsverzekering aanvullend pensioen niet vroeger opvragen, ook niet als je op brugpensioen gaat of van werkgever verandert.

Wat als je van werkgever verandert?

Je vroegere werkgever zal uiteraard niet meer verder betalen voor je groepsverzekering als je uit dienst treedt. Je moet dan beslissen wat er met het kapitaal gebeurt.

 • Je kan de verworven reserves bij de verzekeraar van je vroegere werkgever laten staan zonder wijziging van de pensioentoezegging. De geldende tariefgarantie blijft van kracht en elk jaar wordt er dan verder intrest toegekend berekend aan dat tarief. Dit kan wel gevolgen hebben voor een eventuele overlijdensdekking.
 • Je kan de verworven reserves bij de verzekeraar van de vroegere werkgever laten, maar met toevoeging van een overlijdensdekking die overeenstemt met het bedrag van de verworven reserves.
 • Je kan de verworven reserves overdragen naar de onthaalstructuur van de verzekeraar van je vroegere werkgever (indien het pensioenreglement erin voorziet). Houd er rekening mee dat, gezien de recente intrestdalingen, de kans reëel is dat je reserve minder intrestgarantie geniet.
 • Je kan het kapitaal overdragen naar een zeer specifiek type van pensioeninstelling die de totale winst onder de aangeslotenen in verhouding tot hun reserves verdeelt en de kosten beperkt (zgn. “KB-69 instelling”).

Is dat hetzelfde als pensioensparen?

Neen, een groepsverzekering maakt deel uit van de 2e pensioenpijler, terwijl pensioensparen bij de 3e pensioenpijler hoort. Bij pensioensparen stort je namelijk zelf de premies, terwijl bij een groepsverzekering de premies door je werkgever betaald worden.

Om je huidige levensstandaard later te kunnen aanhouden, is het verstandig om pensioensparen en een groepsverzekering te combineren.

Hoe zit dat als zelfstandige?

Zelfstandige bedrijfsleiders van een vennootschap kunnen aansluiten bij een groepsverzekering of een individuele pensioentoezegging via hun vennootschap. De vennootschap bouwt dan op een voor haar fiscaal aantrekkelijke manier een aanvullend pensioen op voor haar bedrijfsleider(s). 

Voor zelfstandigen (al dan niet bedrijfsleider van een vennootschap) is er ook het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen . Zij sparen dan voor een aanvullend pensioenkapitaal op een fiscaal voordelige manier. Dankzij de premies voor het VAPZ betalen ze ook minder sociale lasten.

Waar kan je je aanvullend pensioen raadplegen?

Jaarlijks ontvang je van je verzekeraar een pensioenfiche met alle info over je aanvullend pensioen. Ook op www.mypension.be kan je alle details bekijken.

Je DVV-consulent is er voor jou

Nog vragen over pensioensparen of het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen? Ga langs bij een DVV-consulent in jouw buurt. Zij of hij is er voor je!

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent